Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 4b

 

Przedmiot – język polski

3 – 4 XI  Temat:  Jaką funkcję pełni przymiotnik i przez co się odmienia?

Zapiszcie notatkę na podstawie wiadomości ze str. 60 i 61, nowych wiadomości trzeba się nauczyć.  Pisemnie do zeszytu ćw. 3 str. 60 i ćw. 4 str. 61.

Do wykonania także polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 19 – 23, proszę wykonać wybrane ćwiczenia.

Zainteresowani mogą skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/przymiotnik---blisko-rzeczownika/D12uSDouh

 

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów. O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

5 XI Temat: Wspólna praca w grupie – na podst. tekstu „Opowieści czwartoklasisty”.

  1. Zapoznaj się z tekstem str. 63 – 65.
  2. Zapisz do zeszytu, kto jest autorem, a kto narratorem w utworze literackim ( str. 66 ).
  3. Pisemnie ćw. 1, 2, 4 str. 66

6 XI Temat: Czym dla mnie jest książka? – H. Łochocka – „Książka czeka”.

  1. Zapoznanie z treścią wiersza str. 67.
  2. Pisemnie ćw. 1, 3, 4 str. 67.
  3. Dla chętnych ćw. 5 str. 67.

Historia

04.11.2020r.
Temat: Obliczanie czasu w historii.  Cz. 2  ćwiczenia  (podręcznik str. 29-32, zeszyt ćwiczeń).
karta pracy do ćwiczeń uczniowie z numerami parzystymi w dzienniku rozwiązują test z ćwiczeniami grupa A, uczniowie z numerami nieparzystymi test z ćwiczeniami grupy B.
Zdjęcia kart proszę przesłać na e – mail. -m.chudzik222@gmail.com


 Język angielski
03. 11. 2020

Temat: Amazing Iron Man - ćwiczenia w czytaniu. Przymiotniki.
Otwórzcie podręczniki na stronie 22 – rozdział 2a
zapoznaj się ze słówkami w "check these words", odszukaj tłumaczenia na stronie 115.
przeczytaj tekst "Amazing Iron Man". Odpowiedz w zesszycie na pytania dotyczące czytanki.
ex. 2 p. 22
1. Jaką pracę wykonuje Tony?
2. Gdzie on pracuje?
3. Kim jest Pepper  Potts?
4. Co specjalnego posiada Tony?
5. Co potrafi robić Iron Man?
6. Kto jest jego wrogiem?

ex.4 p. 22
zapisz do zeszytu i naucz się
adjectives - przymiotniki
young - młody
old - stary
tall - wysoki
short - niski
 long - długi
short - krótki
fat - gruby
thin - chudy
plump - pulchny
big - duży
small - mały

Homework
Ćw. 6,7 str. 17


06. 11. 2020
Temat: Części ciała. Wprowadzenie słownictwa i opisywanie postaci.
Otwórzcie podręczniki na stronie 23.
ćw. 5 str. 23 Czy znasz odpowiedniki tych części ciała w języku polskim?

zapisz i naucz się:
eye - oko
ear - ucho
head - głowa
hair - włosy
nose - nos
arm - ręka
hand - dłoń
face - twarz
teeth - zęby, tooth - zęby
mouth - usta
lips - wargi
moustache - wąsy
beard - broda
knee - kolano
leg - noga
ankle - kostka
foot - stopa, feet - stopy
skin - skóra

ćw. 6 str. 23.
Popatrz na obrazki postaci z bajki  Shrek. Zapisz zdania w zeszycie wskazując, która to postać.
np. Shrek:  He's big and fat with green skin.
Homework
ćw. 3,4,5 str. 16 w ćwiczeniówce.

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Matematyka

03.11.2020r.

Temat: Jednostki długości.

Lekcja na platformie Teams.

04.11.2020r.

Temat: Zamiana jednostek długości.

Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 5, 6, 7,8 str. 33.

05.11.2020r.

Temat: Jednostki masy.

Lekcja na platformie Teams.

06.11.2020r.

Temat: Zamiana jednostek masy.

Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 5, 6, 7 str. 35.

 

Przyroda

04.11.2020

Temat: Temat: Jak odżywiają się rośliny?

Podręcznik str.55

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Organizmy różnią się sposobem odżywiania.

2. Organizmy samożywne i cudzożywne.

3. Na czym polega proces fotosyntezy?

Notatkę zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

06.11.2020

Temat: Jak odżywiają się organizmy cudzożywne?

Podręcznik str.55-58

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Drapieżniki i padlinożercy wśród mięsożerców.

2. Kto zjada rośliny.

3. Wszystkożercy wokół nas.

4. Pasożyty i ich żywiciele.

Notatkę zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw. 1/str35, ćw.3/str35 oraz ćw. 4/str.35

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

 TECHNIKA

05.11.

Temat: Bezpieczny pieszy – podsumowanie.

Notatkę można wydrukować i wkleić.

 Pieszemu zabrania się:

1. wchodzenia na jezdnię:

a.  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na

     przejściu dla pieszych,

b.  spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej

     widoczność drogi;

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej 

    widoczności drogi;

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej

    potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4. przebiegania przez jezdnię;

5. chodzenia po torowisku;

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie

    zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych

    albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie

    jezdni one się znajdują.

 

 

Muzyka

05.11.2020.

Temat: „Przybyli ułani pod okienko” – utrwalenie tekstu i melodii piosenki .

                Ilustracja plastyczna.

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Przybyli ułani pod okienko”, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 4 zwrotki piosenki.

Utrwalamy grę na flecie poznanych dźwięków. Wyklaskujemy  i wyliczamy wartości rytmiczne nut.

Wykonaj ilustrację plastyczną do tekstu piosenki: do 06.11.2020.

 

Plastyka

06.11.2020.

Temat: Dzień z życia ucznia – zastosowanie linii i punktów w pracy plastycznej.

Kontynuacja tematu i zadania z poprzedniego tygodnia:

Narysuj historyjkę obrazkową pt; „Dzień z życia ucznia”.

Czas wykonania zadania: do 13.11.2020.

 

Religia

05.11.20r czwartek

Katecheza nr 18  zeszyt ćwiczeń strona 40/41   - katechizm strona 46/47

Temat: Bóg miłosierny i sprawiedliwy działa w naszym życiu.

 

Ćw. 1 –przeczytaj uważnie przypowieść o synu marnotrawnym i uzupełnij zdania.

            (katechizm BÓG MÓWI  str. 46)

            Możecie odsłuchać : https://www.biblijni.pl/Łk,15,11-32

            lub obejrzeć film animowany: przypowieść o synu marnotrawnym

                                                           https://www.youtube.com/watch?v=xOLHYECYehk

 

Ćw.2- Uzupełnij tekst Pisma Św. wyrazami z ramki -jest pomyłka są takie wyrazy:

           

Łaskawy  , sprawiedliwy  ,miłosierny

 

Ćw.3- ułóż zdanie z rozsypani wyrazowej.

Ćw..4-zaznacz prawidłową odpowiedź.

Ćw. 5 – zilustruj spotkanie człowieka że sprawiedliwym Bogiem.(możecie narysować lub wydrukować

             i pokolorować ,albo własny pomysł)

 

Dla chętnych do zaśpiewania z wykorzystaniem yt ,,Wróć , synu , wróć z daleka” słowa -katechizm str.46