Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

dalne nauczanie -  03.11.- 06.11

 

KLASA 5a

 

Język polski kl. V A

3.11.2020r.

Temat:  Na ławeczce z Bolesławem Prusem.

Przygotujcie informacje o Bolesławie Prusie z wykorzystaniem Internetu bądź Słownika pisarzy polskich. Wykonajcie notatkę na temat życia i twórczości pisarza (zadanie z karty pracy nr 1 „Bolesław Prus”).  Zapoznajcie się z historią dwóch pomników pisarza w Nałęczowie (np. na podstawie informacji z Internetu: http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/45293,naleczow-pomnikiboleslawa-prusa-w-naleczowskim-parku-.html). Napiszcie krótką notatkę o noweli Katarynka według pytań: O czym pomyślałam/pomyślałem, kiedy przeczytałem tytuł? Co jest treścią noweli? Jakie problemy porusza? Jakie uczucia towarzyszyły mi w trakcie czytania? Jakie wartości przedstawia lektura? Czego nowego mnie nauczyła? Dlaczego warto poznać „Katarynkę”?

4.11.2020r.

Temat:  W czasach katarynek i wędrownych grajków.

Wyjaśniamy, czym jest katarynka. Dlaczego warto przywrócić katarynkę na ulice miasta? („pomyśl”) Zapisujemy  odpowiedzi w zeszycie. Podajemy cechy  Katarynki jako noweli (zadanie z karty pracy nr 2 „Cechy noweli”).  Wymieniamy elementy świata przedstawionego w utworze. 1. Określenie czasu i miejsca akcji, przedstawienie głównych bohaterów(karta pracy nr 3„Świat przedstawiony”).

5.11.2020r.

Temat:  Przebieg wydarzeń w utworze „ Katarynka” Bolesława Prusa.

Uporządkujcie wydarzenia i zapiszcie je w zeszycie – podręcznik do literatury, ćw. 8 str. 59. Wykonajcie również ćw. 10 str. 59.

 6.11.2020r.

Temat:  Pan Tomasz – portret filantropa.

 Bohater noweli Bolesława Prusa ma pewne cechy łączące go z samym autorem: to intelektualista, człowiek inteligentny i zamożny, który postanawia zaangażować się w pomoc ubogim i potrzebującym. (Ciekawostką może być też fakt, iż według jednej z anegdot Bolesław Prus nie znosił dźwięku katarynek). Pan Tomasz z pewnością zasługuje zatem na uwagę. Zbierzcie informacje dotyczące głównego bohatera ( karta pracy nr4). Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytania: Czy pan Tomasz słusznie odczuwał wyrzuty sumienia wywołane dotychczasową obojętnością na chorobę dziecka? Czy miał obowiązek pomagać? Napiszcie w zeszycie ocenę postępowania bohatera.

 

Język angielski
03. 11. 2020

Temat: Porównanie czasów Present Somple i Present Continuous.
Proszę pod tematem wkleić kartkę przedstawiającą tabelkę z czasami. Tę, którą rozdałam Wam w szkole.  Przeczytajcie, zapamiętajcie różnice pomiędzy czasami.
Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b
ćw. 7 przeczytaj ramkę i na jej podstawie uzupełnij ćw. 8. Pamiętaj, że możesz użyć już obu czasów.

Kliknij i poćwicz:
https://wordwall.net/pl/resource/515485/angielski/present-continuous
https://wordwall.net/pl/resource/675005/angielski/present-continuous

06. 11. 2020
Temat: Ubrania i dodatki, słownictwo. The Baloon Fashion show - czytanie.

Ex. 1 p. 87
Zapisz wyraz do zeszytu grupując je w trzy kategorie (podaj polskie tłumaczenie):
Ubrania                                      Buty                                    dodatki

Ex. 2 p. 86
Zapiszcie słówka z Check these words , a dodatkowo:
use – używać
fasion – moda
designer – projektant
make – robić
winner – zwycięzca
each – każdy
whether – czy
fit  - pasować (rozmiarem)
one of a kind – jedyny w swoim rodzaju
remember – pamiętać
once – raz.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania do tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Praca domowa:
Ćw. 4 str. 56  oraz  6 str.57
Kliknij w link i poćwicz
https://wordwall.net/pl/resource/233389/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/561693/inglese/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/446645/inglese/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/535798/angielski/clothes-zdania

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Historia

03.11.2020r.

Temat:   Kultura starożytnej Grecji.  (podręcznik str. 61– 65)

 Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1QkTJbGA2WF3JNbn-SUsrEABfW4pzP7rX/view?usp=sharing

Szczegóły na Mesengerze i Microsoft Teams

 

05.11.2020r.

Temat:    Imperium Aleksandra Wielkiego. (podręcznik str. 67- 71).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/13ahxlU3wsGD2fVH6xK8V3s-aQNPMm_Ad/view?usp=sharing

Szczegóły na Mesengerze i Microsoft Teams.     

 

Matematyka

Data  3.11.2020

Temat: Cecha podzielności przez 2, 4, 5, 10, 100.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 11, 14, 19 str. 101.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad.  6, 7, 8 str. 73, 74.

Data 4.11.2020

Temat: Cecha podzielności przez 3. Cecha podzielności przez 9.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=1yIr6kJhsS8

https://www.youtube.com/watch?v=g4Ud-0yi9tE

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 105 oraz treść z ramki str. 106  a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 3, 4, 5 str. 105 oraz  11, 13 str. 106.

Data 5.11.2020

Temat: Cecha podzielności przez 3 i 9 - ćwiczenia.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 20, 21, 23  str. 108.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3, 4 str. 75.

Data 6.11.2020

Temat: Zastosowanie cech podzielności przez 3 i 9  do rozwiązywania zadań tekstowych.

Proszę rozwiązać z podręcznika zad. 30, 31, 33  str. 110.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 5, 6 str. 76.

 

Geografia

05.11.2020

Temat: Krajobraz rolniczy wyżyny Lubelskiej

Podręcznik str. 64-67

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie wyżyny Lubelskiej.

2. Wąwozy lessowe na wyżynie.

3. Rolniczy krajobraz wyżyny.

4. Miasta wyżyny Lubelskiej.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

06.11.2020

Temat: Krajobraz wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Podręcznik str. 68-71

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

2. Formy krasowe na wyżynie.

3. Ojcowski Park Narodowy i Szlak Orlich Gniazd.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

04.11.2020r.

Temat: Nośniki pamięci masowej i zasoby komputera.

  1.  Przeczytaj temat w podręczniku str. 42- 44.
  2. Wykonaj ćw. 1 str. 45.
  3. Notatka do zeszytu:

Nośniki pamięci służą do zapisywania i przechowywania programów i dokumentów komputerowych.

Pojemność nośników pamięci podawana jest w bajtach (B).

1KB (kilobajt) = 1024 B

1MB (megabajt) = 1024 KB

1GB (gigabajt) = 1024 MB

1TR (terabajt) = 1024 GB

TECHNIKA

05.11.

Temat: Włókna – modne i przydatne w życiu.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 82 do 88

Uzupełnij notatkę.

1. Funkcje ubrań

a)

b)

c)

2. Rodzaje włókien

a) naturalne

- poch. roślinnego:

- poch. zwierzęcego:

b) chemiczne

-sztuczne:

- syntetyczne

3. rodzaje wyrobów włókienniczych

a)tkaniny

b) dzianiny

 

Plastyka

04.11.2020.

Temat: Brzeg morski po sztormie- zastosowanie różnych rodzajów faktur w pracy

              plastycznej.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj prace plastyczną pt: „Brzeg morski po sztormie”. (Podr. Zad.2 str..25).

 

Połącz w swojej pracy techniki malarskie i rysunkowe. Najpierw przygotuj podłoże i podział

tła, a następnie  uzupełnij kompozycję skrawkami tkanin, oraz elementami o różnych fakturach.

 

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego, ołówki, kredki, pastele, farby, różne tkaniny, drobne przedmioty, klej, nożyczki, pędzle.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Religia

03.11.20r wtorek

Katecheza nr 14  zeszyt ćwiczeń strona 30/31   - katechizm strona 38/39

Temat: Człowiek ludzie przez grzech oddalają się od stwórcy.

 

Ćw. 1-w plątanie znajdź imiona pierwszych synów Adama i Ewy. Zapisz je.

Ćw.2- napisz treść przykazania Bożego, które mówi o szacunku dla życia.

Ćw.3- uzupełnij zdania w tabeli. Przeczytaj BÓG MÓWI katechizm str 38

            ABEL                                                             PAN JEZUS

Był dobry , kochał Pana Boga                                Był dobry dla swego Ojca              

Złożył Panu Bogu ofiarę                             Złożył ofiarę z siebie samego

Bóg przyjął ofiarę Abla                               Bóg przyjął ofiarę Jezusa

Niewinny Abel został zabity                                   Niewinny Jezus został zabity

 

Ćw..4- napisz o czy poucza Jezus słowami Mt 5,24

Ćw.5- napisz dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka.

Zapamiętaj Grzech SŁOWA KLUCZE katechizm str. 38

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Przepraszam Cię Boże” katechizm str. 39

05.11.20r czwartek

Katecheza nr 15  zeszyt ćwiczeń strona 32/33   - katechizm strona 40/41

Temat: Bóg zawiera przymierze z człowiekiem.

Ćw. 1- w promieniach napisz, z czym kojarzy Ci się słowo ,,przymierze”

            (umowa, obietnica, przyjaźń, jedność, współpraca, zjednoczenie)

Ćw.2- Uzupełnij tabelę. Przeczytaj BÓG MÓWI katechizm str. 38

 

                        ARKA                                                                        KOŚCIÓŁ

Była ocaleniem dla wszystkich , którzy w niej byli.                     Jest ocaleniem dla wszystkich wierzących

Wody potop były karą za grzechy                                    w Chrystusa

                                                                                              Woda chrztu świętego uwalnia od grzechu

Ćw.3-uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

Ćw.4- narysuj terczę. Na tęczy napisz, co pomaga nam w osiągnięciu świętości.

            (miłość, posłuszeństwo, dobro, pracowitość, uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość}

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 36

-Przymierze

-Arka Noego