Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 6a

 

Język polski

03.11.2020

Temat: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.” Ewangelia według św. Mateusza „Przypowieść o siewcy”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Notatka – podana przez n-la w aplikacji.

3. Wykonaj ćw.3 s.85,  ćw.5 s.85.

4. Wpisz do zeszytu definicję przesłania utworu.

05.11.2020

Temat: „Mieć olej w głowie”. Ewangelia wg św. Mateusza „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

1. Wpisz temat lekcji.

2. Ćw. 1,2,3 s. 87

3. Praca domowa: ćw. 6, 7 s. 87

05.11.2020

Temat: „Opisuję i oceniam. Dobre na lepsze zmieniam”. Stopniowanie przymiotników.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku. Stopniowanie proste, opisowe, nieregularne – instrukcja dla ucznia w aplikacji Messenger.

3. Rozwiąż ćw. 1.s.62 oraz ćw. 2.s.63.

06.11.2020

Temat: „Opowieść z podwójnym dnem”. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Rozmowa nt. wartości ponadczasowych w przypowieściach na platformie teams.

3. Charakterystyka postaci – wg wskazówek n-la.

 

Język angielski

data: 03.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 04.11.20r.

Temat:  Kiedy używamy czasu przeszłego Past Simple.

data: 05.11.20r.

Temat:  Czasownik „to be” w czasie Past Simple.

 

Historia

04.11.2020 r.

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich(podręcznik str. 58 -63).

Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1C6ULo_K13aNKsf38Hm7he8kNupSd6YKa/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=-dSnWfLnNR8

Szczegóły na Mesengerze i Microsoft Teams.

06.11.2020 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – „Komu bije dzwon Zygmunta ?”(podręcznik str. 64 -65).

Karta pracy na Messengerze.

 

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

MATEMATYKA

Spróbujemy przeprowadzić lekcje on line. Zajęcia będą zaplanowane w kalendarzach na platformie teams.

 

03.11.

Temat: Wprowadzenie pojęcia procentu.

 Patrz podręcznik ramka str. 75.

Z. ćw. 1, 2, 3 str. 70.

04.11.

Temat: Obliczanie procentu danej wielkości w sytuacjach praktycznych.

Przykład w ramce str. 76

Z. ćw. 4, 5 str. 71

05.11.

Temat: Procent liczby – ćwiczenia.

Z. ćw. 6, 7, 8 str. 72

06.11.

Temat: Utrwalanie pojęcia procentu.

Z. ćw. 11, 12 str. 74

 

Biologia

06.11.2020r.

Temat: Skorupiaki – stawonogi, które maja twardy pancerz

Temat lekcji w podręczniku str. 55 – 59.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 59

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 45-47.

Pomocniczy link do tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---skorupiaki-i-pajeczaki/D10vBRKow

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

TECHNIKA

Temat: Systemy grzewcze w naszych domach.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika.

 

Informatyka       

04.11.2020r.

Temat: Arkusz kalkulacyjny- sprawdzian wiadomości.

  1. Utwórz na pulpicie swojego komputera folder o nazwie: sprawdzian z informatyki, następnie pobierz z plików do pobrania zamieszczone tam pliki z informatyki i zapisz je w utworzonym folderze. W pliku o nazwie: 6a informatyka sprawdzian znajdują się polecenia do zadań, zapoznaj się z nimi. Otwórz plik: 6a informatyka zad.1 i wykonaj w nim polecenia dotyczące zadania1, następnie zapisz plik pod nazwą: sprawdzian zad.1. Otwórz plik: 6a informatyka zad.2 i wykonaj w nim polecenia dotyczące zadania2, następnie zapisz plik pod nazwą: sprawdzian zad.2. Otwórz plik: 6a informatyka zad.3 i wykonaj w nim polecenia dotyczące zadania3, następnie zapisz plik pod nazwą: sprawdzian zad.3.
  2. Wykonane zadania prześlij w jednym mailu   załączając 3 załączniki:

1 załącznik: sprawdzian zad.1

2 załącznik: sprawdzian zad.2

3 załącznik: sprawdzian zad.3

W temacie wiadomości wpisz: sprawdzian oraz swoje imię, nazwisko i klasę.

  1. Termin odesłania pracy: 04.11.2020r.
  2. Adres mailowy (inny niż w zeszłym roku, proszę nie przysyłać prac na stary adres) bsternik73@wp.pl 

 

Plastyka

03.11.2020.

Temat: Kompozycja z owoców – rysunek z zastosowaniem światłocienia.

Kontynuacja tematu i zadania z poprzedniego tygodnia.

Czas wykonania pracy: do 10.11.2020.

 

Muzyka

06.11.2020.

Temat: Piosenki żołnierskie – „Ułani , ułani”. Ilustracja plastyczna do piosenki.

Podręcznik str.52 53.

Kontynuacja  tematu i zadania z lekcji poprzedniej:

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt. „Ułani, ułani”.

Wykonaj ilustrację plastyczną do piosenki. Zastosuj  dowolną technikę plastyczną.

Czas wykonania; do 06.11.2020.

 

Religia

03.11.20r  wtorek

Temat nr  12 zeszyt ćwiczeń strona 26/27       -katechizm strona 30/31

Temat : Wierzę w Kościół.

Ćw.1 –napisz, który z soborów powszechnych ustanowił Wyznanie Wiary-CREDO.

            Skorzystaj z wiadomości zawartych w katechizmie.

Ćw.2 – we fragmencie CREDO podkreśl przymioty Kościoła.

Ćw.3 – Wyjaśnij określenia kościoła (przymioty) katechizm str. 30

Ćw.4 - NIE

Zapamiętaj SOŁOWA KLUCZE

- CREDO

06.11.20r  piątek

Temat nr  13 zeszyt ćwiczeń strona 28/29         -katechizm strona 32/33

Temat : Jest w Kościele.

Ćw.1 – rozwiąż krzyżówkę

Ćw.2 - uzupełnij tekst Pisma Św. wykorzystując fragment z katechizmu BÓG MÓWI str. 32

Ćw.3- Na podstawie tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego KKK 1816, katechizm str. 33 napisz jakie są             zadania ucznia Chrystusa

Ćw. 4- zmieniam , napiszcie:

Co to jest Kościół katolicki?

  1. Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Jezus Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim Zycie Bożym.(łaską uświęcającą)
  2. Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.
  3. Lud Boży wybrany przez Boga mający specjalne zadanie do spełnienia- uczyć o bogu i być znakiem Boga.
  4. 4.     Owczarnia Pana Jezusa i rodzina Boża

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Czy wy wiecie , że jesteście Świątynią” książka str.32