Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 7a

 

Język polski Lekcje prowadzone na platformie TEAMS.

 

4.11.2020r.

 

Temat: Test sprawdzający -„ Pan Tadeusz” A. Mickiewicz.

 

5.11.2020r.

 

Temat: „Wpadam do Soplicowa, jak w centrum polszczyzny…”- „ Pan Tadeusz” A. Mickiewicz.

 

6.11.2020r.

 

Temat: Bohaterowie „ Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

 

Język angielski

data: 05.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 06.11.20r.

Temat:  Typy wakacji i aktywności wakacyjne.

 

Język niemiecki

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Historia

05.11.2020 r.

Temat: Wiosna Ludów na ziemiach polskich. (podręcznik str. 50 -54). https://drive.google.com/file/d/1iID9lgC4FGyU1tZKKn-4madxZ3rxrkFh/view?usp=sharing

Szczegółowe informacje na Messengerze.

Matematyka

03.11.2020

Temat: Podwyżki i obniżki.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami i przykładami w podręczniku na str. 76,77, następnie zrobić zadania 1 str. 77, 2 str. 78.

04.11.2020

Temat: Rozwiązywanie  zadań - podwyżki  i obniżki.

Proszę rozwiązać zadania 3-4 str. 78, 25-28 str. 96

05.11.2020

Temat: Obliczanie procentu danej liczby - ćwiczenia.

Proszę rozwiązać zad. 5 str. 73, zad. 18,19 str. 95.

06.11.2020

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniami i przykładami w podręczniku na str. 79,80, następnie zrobić zadania 1,2,3,4 str. 80,81.

 

Fizyka

Data 4.11.2020

Temat: Badanie napięcia powierzchniowego.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=CemC7odVohw

Proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 56-59. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 59) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3  str. 59, 60.

 

Geografia

03.11.2020

Temat: Morze Bałtyckie

Podręcznik str. 66-69

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie i cechy Bałtyku jako morza

2. Typy wybrzeży na Bałtyku

3. Przyczyny niskiego zasolenia morza Bałtyckiego

4. Zanieczyszczenie wód Bałtyku.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

05.11.2020

Temat: Gleby w Polsce

Podręcznik str. 73-75

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gleba – pojęcie

2. Czynniki glebotwórcze

3. Gleby w Polsce /tabela/

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

03.11.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 72-78.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 78

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,3,5,6 do tego tematu lekcji str. 38-40.

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

04.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości -  układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 79-80.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,7,8 do tego tematu lekcji str. 41-43.

Pomocniczy link do tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/potrzeby-pokarmowe-czlowieka/DdZzP09Lw

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia  

03.11.2020r.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D10IvM3rZ

https://epodreczniki.pl/a/kwasne-opady/DP7U9JpEr

Temat w podręczniku str. 66-71

W zaszycie przedmiotowym pod tematem lekcji wykonaj pisemnie zadanie 1 str. 71 z podręcznika – skorzystaj z materiałów filmowych.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 38

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Informatyka

03.11.2020

Temat: Modyfikowanie obrazu w programie GIMP

Podręcznik strona 44-48 oraz program GIMP

 

Muzyka

04.11.2020.

Temat: Piosenki partyzanckie.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 46 – 47.

(notatka w zeszycie)

  1. Historię partyzantów – ich trud, walkę i tęsknotę za najbliższymi, zachowały w naszej

pamięci piosenki;

a)     „Jędrusiowa dola”,

b)     „Rozszumiały się wierzby płaczące”,

c)      „Maszeruje pluton przez zielony las”

d)     „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”,

e)     „Deszcz, jesienny deszcz”.

Zadanie do wykonania: (dla chętnych) 

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Idą leśni” (tekst znajduje się w podręczniku na str. 46.), utrwalając tekst i melodię.

Ułóż krótki układ ruchowy do wybranego fragmentu piosenki.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Plastyka

06.11.2020.

Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej.

              Reklama dowolnego produktu – praca plastyczna w technice fotokolażu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.28.

Zapisz w zeszycie informacje o współczesnych nurtach w sztuce: dadaiźmie, surrealiźmie, podręcznik (słowniczek) str.92—94.

Zadanie: wykonaj pracę w technice fotokolażu na temat : reklama dowolnego produktu.

(fotokolaż – słownik str.92)

Co będzie potrzebne;

Kartka z bloku technicznego, fragmenty zdjęć z gazet, czasopism, kredki, pastele, flamastry,

klej, nożyczki.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Religia

04.11.20r  środa

Temat nr  14  zeszyt ćwiczeń strona 30/31       -katechizm strona 34/35

Temat : Ojcowie wiary- patriarchowie

 

Ćw.1- korzystając z katechizmu, napisz, kim są Ojcowie wiary- str.34

Ćw.2-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, napisz jak określamy poszczególnych Ojców             wiary-patriarchów.

            ARAHAM        - zwany ojcem zawierzenia

            IZAAK             - zwany ojcem obietnicy i wiary

            JÓZEF             - zwany ojcem przebaczenia

            JAKUB            - zwany ojcem doświadczenia Boga                     

           

Ćw.3- napisz, czego uczą nas Ojcowie wiary- patriarchowie.

  1.  ABRAHAM -fragment z Pisma Św. Rdz 12,1-2.4

Być posłusznym usłyszanemu słowu Bożemu nie było łatwe, Abraham wyszedł , nie wiedząc dokąd i gdzie ,,Żył jak cudzoziemiec i pielgrzym w ziemi obiecanej”

  1. JÓZEF –fragment z Pisma Św. Rdz 45, 4-5

Zawierzenie Bogu wymaga od człowieka przełamania krzywd wyrządzonych przez innych-jak to pięknie uczynił biblijny Józef.

  1. 3.     JAKUB

Wspaniałą nagrodą za całkowite zawierzenie Bogu może stać się radość doświadczenia Boga, która stała się udziałem patriarchy Jakuba.

06.11.20r piątek

Temat nr  15  zeszyt ćwiczeń strona 32/33        -katechizm strona 38/39

Temat : Mojżesz prowadzi do życia w wolności.

Ćw.1-Korzysając z Pisma Św. lub katechizmu str.38. , zapisz słowa Mojżesza jakie wypowiedział do             Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.

 

Ćw.2- korzystając z tekstów Pisma Św. lub katechizmu str. 38/39  Wj 14, 21-22   ;   Wj 16, 13-15  ; Wj 17, 6         wypisz najważniejsze etapy            wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej i streść Je.

Ćw.3 –na podstawie tekstu Pisma Św. Wj 13, 21-22 lu katechizmu str. 39 wpisz znaki wskazujące obecność             Boga w czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Oiecaniej.

Ćw. 4 – zmieniamy polecenie, napiszcie :

  1. Przejście przez Morze Czerwone -było zapowiedzią wyzwolenia z grzechu i niewoli szatana

i wprowadzenie do życia wiecznego

  1. Manna na pustyni -była zapowiedzią EUHARYSTII i pokarm w drodze do nieba.
  2. Woda ze skały- była zapowiedzią łaski Bożej (łaski uświęcającej)

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 38

- WYJŚCIE Z EGIPTU

-WOLNOSĆ

 

Wdż   

04.11.2020r.

Temat: Przekazywanie życia.

Polecam filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=GgG0psXnHFs

Projekt Pro-life -„Było sobie życie – 1 trymestr ciąży”

https://www.youtube.com/watch?v=WabUwIz7Wzk

Ciąg dalszy „Przekazywania życia” na kolejnych lekcjach. 

Życzę miłej lektury.