Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 7c

 

Język polski

3 XI Temat:  „ Jako robak w prochu….”  - spowiedź Jacka Soplicy.

 1. Zastanów się, czy Jacek Soplica to przestępca, czy bohater. ( Wykorzystaj wiadomości z poprzedniej lekcji i uzupełnij tabelę ).

 

Winy Jacka Soplicy

Zasługi Jacka Soplicy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciągnij wnioski z zebranych wiadomości i spróbuj ocenić postawę bohatera              ( pisemnie ).

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.            

  O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

4 XI Temat: Przyroda bohaterem. Niezwykłe opisy w „Panu Tadeuszu”.

 1. Opis sadu.

Skorzystaj z:

https://epodreczniki.pl/a/fragment-krajobrazu/Dl8Ap2BWe z tego pisemnie wykonaj ćw. 5, 6, 7.

 1. Opis grzybów – księga III, w. 260 – 289.
 2. Burza nad Soplicowem – księga X, w. 1 – 89.
 3. Opis zachodu słońca – księga XII, w. 843 – 855.
 4. Opis komety – księga VIII, w. 107 – 116.

( Przeczytaj podane fragmenty utworu i dokonaj dokładnej analizy dwóch opisów – czego się dowiedziałeś, jakie środki stylistyczne zostały wykorzystane przez poetę i dlaczego? ).

5 XI  Temat:  Polowanie na niedźwiedzia na podst. IV księgi „Pana Tadeusza”.

 1. Zapoznanie z fragmentem księgi IV,  w. 566 – 722.
 2. Przebieg wydarzeń – polowanie ( napisz w punktach ).
 3. Środki stylistyczne zastosowane przez poetę ( wypisz, nazwij i określ ich funkcję).

6  XI  Temat: „Pan Tadeusz”  epopeją narodową Polaków.

Do przepisania:

Epopeja – to  rozbudowany wielowątkowy utwór poetycki, należący do epiki,  wyróżniający się następującymi cechami:

- kompozycja epizodyczna, każda księga stanowi odrębną całość fabularną,

- wszechwiedzący narrator ujawnia się w apostrofach, inwokacji i dygresjach lirycznych,

- obecność bohatera zbiorowego,

- tematem jest życie narodu w ważnym momencie dziejowym,

- bohater jednostkowy jest postacią pozytywną, wyrazicielem ideałów i przekonań autora, kreowany przez niego jako wzór do naśladowania.

„Pan Tadeusz” jest polską epopeja narodową ze względu na ogrom miłości do ziemi, narodu, ojczyzny. Dla poety każde miejsce w ojczyźnie jest wyjątkowe, niepowtarzalne. Swoich bohaterów nie idealizuje, nie uwielbia bezkrytycznie. Zdaje sobie sprawę z wielu wad szlachty, ale je wybacza. Kocha naród za jego patriotyzm, męstwo, ofiarność. Mickiewicz uważa, że najważniejszą wartością jest ojczyzna, dla niej należy poświęcić szczęście prywatne, o jej wolność trzeba walczyć, należy ją chronić.

Praca domowa

Księga XI rozpoczyna się refleksją nad rokiem 1812. Przeczytaj te fragmenty. Jakie ważne wydarzenie z historii Europy miało wtedy miejsce?  Napisz notatkę na ten temat.

 

Język angielski

data: 03.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 04.11.20r.

Temat:  Typy wakacji i aktywności wakacyjne.

data: 06.11.20r.

Temat:  Co lubisz robić będąc na wakacjach?

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

 

Matematyka

03.11.2020

04.11.2020

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent - zadania tekstowe.

03.11. - Proszę rozwiązać zad. 5,6,7 str.81, zad. 8,9,10 str.82

04.11. -Proszę rozwiązać zad. 13-15 str.82, zad. 16-18 str.83

05.11.2020

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 84, następnie zrobić zad.1,2,3  str. 85.

06.11.2020

Temat: Rozwiązywanie  zadań - O ile procent więcej, o ile mniej, punkty procentowe.

Proszę rozwiązać zadania 4,5 str. 85, 6-8 str. 86

 

Fizyka

Data 5.11.2020

Temat: Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc

https://www.youtube.com/watch?v=Mgpa0h4bnLE

https://www.youtube.com/watch?v=k7qWrghwGfk

https://www.youtube.com/watch?v=qyZK68KrwHM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 61-66. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 66) a następnie rozwiązać zadanie 2  str. 66.

 

Geografia

02.11.2020 – dzień wolny od zajęć edukacyjnych

04.11.2020

Temat: Morze Bałtyckie

Podręcznik str. 66-69

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie i cechy Bałtyku jako morza

2. Typy wybrzeży na Bałtyku

3. Przyczyny niskiego zasolenia morza Bałtyckiego

4. Zanieczyszczenie wód Bałtyku.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

04.11.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 72-78.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 78

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,3,5,6 do tego tematu lekcji str. 38-40.

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

06.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości -  układu pokarmowego.

Temat z podręcznika str. 79-80.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,7,8 do tego tematu lekcji str. 41-43.

Pomocniczy link do tematu.  

https://epodreczniki.pl/a/potrzeby-pokarmowe-czlowieka/DdZzP09Lw

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia  

05.11.2020r.

Temat: Zanieczyszczenia powietrza.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D10IvM3rZ

https://epodreczniki.pl/a/kwasne-opady/DP7U9JpEr

Temat w podręczniku str. 66-71

W zaszycie przedmiotowym pod tematem lekcji wykonaj pisemnie zadanie 1 str. 71 z podręcznika – skorzystaj z materiałów filmowych.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 38

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

06.11.2020r.

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=Om4KPVOIoEQ

https://www.youtube.com/watch?v=V_hsQJE8Fx8

https://www.youtube.com/watch?v=l2CwsdooXfQ

Temat w podręczniku str. 72-73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć pisząc podane punkty.

1. Reakcja syntezy (łączenia) – str. 57

2. Reakcja analizy (rozkładu) – str. 57

3. Reakcja wymiany – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1 do tego tematu lekcji str. 39

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Informatyka

04.11.2020

Temat: Modyfikowanie obrazu w programie GIMP

Podręcznik strona 44-48 oraz program GIMP

 

Muzyka

05.11.2020.

Temat: Piosenki partyzanckie.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 46 – 47.

(notatka w zeszycie)

 1. Historię partyzantów – ich trud, walkę i tęsknotę za najbliższymi, zachowały w naszej

pamięci piosenki;

a)     „Jędrusiowa dola”,

b)     „Rozszumiały się wierzby płaczące”,

c)      „Maszeruje pluton przez zielony las”

d)     „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”,

e)     „Deszcz, jesienny deszcz”.

Zadanie do wykonania: (dla chętnych) 

Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube piosenkę pt: „Idą leśni” (tekst znajduje się w podręczniku na str. 46.), utrwalając tekst i melodię.

Ułóż krótki układ ruchowy do wybranego fragmentu piosenki.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Religia

04.11.20r środa

Temat nr  14  zeszyt ćwiczeń strona 30/31       -katechizm strona 34/35

Temat : Ojcowie wiary- patriarchowie

Ćw.1- korzystając z katechizmu, napisz, kim są Ojcowie wiary- str.34

Ćw.2-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, napisz jak określamy poszczególnych Ojców             wiary-patriarchów.

            ARAHAM        - zwany ojcem zawierzenia

            IZAAK             - zwany ojcem obietnicy i wiary

            JÓZEF             - zwany ojcem przebaczenia

            JAKUB            - zwany ojcem doświadczenia Boga                     

           

Ćw.3- napisz, czego uczą nas Ojcowie wiary- patriarchowie.

 1.  ABRAHAM -fragment z Pisma Św. Rdz 12,1-2.4

Być posłusznym usłyszanemu słowu Bożemu nie było łatwe, Abraham wyszedł , nie wiedząc dokąd i gdzie ,,Żył jak cudzoziemiec i pielgrzym w ziemi obiecanej”

 1. JÓZEF –fragment z Pisma Św. Rdz 45, 4-5

Zawierzenie Bogu wymaga od człowieka przełamania krzywd wyrządzonych przez innych-jak to pięknie uczynił biblijny Józef.

 1. 3.     JAKUB

Wspaniałą nagrodą za całkowite zawierzenie Bogu może stać się radość doświadczenia Boga, która stała się udziałem patriarchy Jakuba.

 

06.11.20r piątek

Temat nr  15  zeszyt ćwiczeń strona 32/33        -katechizm strona 38/39

Temat : Mojżesz prowadzi do życia w wolności.

Ćw.1-Korzysając z Pisma Św. lub katechizmu str.38. , zapisz słowa Mojżesza jakie wypowiedział do             Izraelitów po wyjściu z niewoli egipskiej.

Ćw.2- korzystając z tekstów Pisma Św. lub katechizmu str. 38/39  Wj 14, 21-22   ;   Wj 16, 13-15  ; Wj 17, 6         wypisz najważniejsze etapy            wędrówki Izraelitów do Ziemi Obiecanej i streść Je.

Ćw.3 –na podstawie tekstu Pisma Św. Wj 13, 21-22 lu katechizmu str. 39 wpisz znaki wskazujące obecność             Boga w czasie wędrówki Izraelitów do Ziemi Oiecaniej.

Ćw. 4 – zmieniamy polecenie, napiszcie :

 1. Przejście przez Morze Czerwone -było zapowiedzią wyzwolenia z grzechu i niewoli szatana

i wprowadzenie do życia wiecznego

 1. Manna na pustyni -była zapowiedzią EUHARYSTII i pokarm w drodze do nieba.
 2. Woda ze skały- była zapowiedzią łaski Bożej (łaski uświęcającej)

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 38

- WYJŚCIE Z EGIPTU

-WOLNOSĆ