Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 8a

 

Język polski

3.11.2020r.

Temat: Życiowe postawy.

Korzystamy  z podręcznika str. 66. Czytamy informację o autorze. Zastanawiamy się nad problemem : Która postawa w życiu – asekuracyjna (przesadnie ostrożna) czy odważna – sprawdza się lepiej? Należy podać odpowiednie argumenty i zapisać je pod tematem lekcji. Czytamy  utwór „ Żeby ci czasem nie zaszkodziło”. Odpowiadamy  w zeszycie na  pytania do tekstu - ćw. 1,2, 3 lub 4 str. 66.

4.11.2020r.

Temat: Języki środowiskowe i zawodowe.

Odczytujemy nową wiadomość z podręcznika ze str.  74-75.

Wykonujemy w zeszycie polecenie  2 i 4 str. 75.

5.11.2020r.

Temat: Dialekty i gwary.

Czytamy polecenie Na rozgrzewkę oraz nową wiadomość ze str. 76 w podręczniku. Wykonujemy w zeszycie polecenie  1 i 3 str. 77. Chętni uczniowie mogą wykonać na ocenę ilustrowany słowniczek wybranej gwary – ćw. 4 str. 77.

6.11.2020r

Temat: Styl to nie tylko moda.

Wykonujemy ustnie polecenie wstępne. Czytamy informacje  z podręcznika  ze str. 78-79.                 

Czytamy i wykonujemy ustnie ćw.  1, 4 i 5 str. 79-80, a ćw. 3 str. 80 zapisujemy pod tematem lekcji.

 

Język angielski

data: 03.11.20r.

Temat:  Organizacja pracy w czasie nauczania zdalnego.

data: 04.11.20r.

Temat:  Jak przygotować sałatkę z tuńczyka?

data: 05.11.20r.

Temat:  Przypomnienie wiadomości o czasownikach modalnych.

 

 

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Matematyka

03.11.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości - proporcje

Proszę rozwiązać zad. 38,39 str. 69, zad. 40,41 str.70

04.11.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości  - wielkości wprost proporcjonalne.

Proszę rozwiązać zadania 42, 43, 44 i 46 str. 71

05.11.2020

Temat: Wyrażenia algebraiczne, równania - sprawdzian.

06.11.2020

Temat: Trójkąty - rodzaje trójkątów i ich własności.

Podręcznik strona 73-74, zadania 1,2 strona 75, zadania 4,5 strona 76.

 

Fizyka

Data 6.11.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących elektrostatyki.

Proszę zapoznać się z treścią Powtórzenia str. 58 -59. Następnie rozwiązać  test 1 str. 60 -61

 

Wiedza o społeczeństwie

03.11.2020 r.

Temat:  Służby ochrony prawa( podręcznik str.  58-59)

Materiały pomocnicze:

https://prezi.com/gdfe1j6p_pha/temat-suzby-ochrony-prawa/

Szczegółowe informacje na Messengerze.

 

Geografia

03.11.2020

Temat: Indie – kraj Azji Południowej

Podręcznik str. 45-51

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Indii

2. Środowisko geograficzne

3. Ludność i problemy demograficzne

4. Rozwój indyjskiej gospodarki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

06.11.2020r.

Temat: Dziedziczenie grup krwi.

Koniecznie proszę abyście obejrzeli film

https://epodreczniki.pl/a/dziedziczenie-wybranych-cech-u-czlowieka/DPAVZukwh

https://www.youtube.com/watch?v=cUzaEdR4wpc

Temat z podręcznika str. 36-39.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 39 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 26 drugą kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,5 do tego tematu lekcji str. 24-26.

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

03,06.11.2020r.

Temat: Odczyn roztworu- skala pH  (temat na 2 lekcje)

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/odczyn-roztworow/DSGuB6r4w

WAŻNE: Proszę wykonać zadania interaktywne – ćwiczenia 1-6  w e-podręczniku, które są zamieszczone pod tematem „Odczyn roztworu” link podałam wyżej.

Temat w podręczniku str. 51- 55

Proszę  napisać notatkę w zeszycie definicje z „Zapamiętaj”– str. 55

Szczegółowe informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Informatyka

04.11.2020

Temat: Instrukcje warunkowe i iteracyjne w języku C++

Podręcznik str. 43-45

Należy wykonać ćwiczenia 3/45, 4/45 oraz 5/46. Proszę postępować zgodnie z poleceniami ćwiczeń.

Zadań nie trzeba przesyłać. Jeśli okres nauczania zdalnego będzie krótki, wasze umiejętności sprawdzimy na lekcji w szkole.  Jeśli się przedłuży wówczas poproszę losowo wybrane osoby o przesłanie wskazanych przeze mnie ćwiczeń.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl

 

 

EDB

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Religia

03.11.20r  wtorek

Temat nr  12  zeszyt ćwiczeń strona 26/27        -katechizm strona 30/31

Temat : Liturgia uwielbieniem Boga pod osłoną znaków.

Ćw.1-napisz , w jaki sposób luzie porozumiewają się między sobą.

            Człowiek porozumiewa się przez słowa, postawy i gesty.

 Ćw.2 – wyjaśnij , czym różni się gest od postawy.

            Postawa dotyczy układu całego ciała, gest zaś jego części ; najczęściej głowy lub rąk.

Ćw.3- dokonaj analizy fragmentów Pisma Św. umieszczonych  podręczniku i napisz, o jakich znakach,             gestach i postawach ciała jest w nich mowa- katechizm str. 30

 Ćw.4-na podstawie -KKK 1151 podaj w jakim celu pan Jezus posługiwał się znakami i gestami- katechizm             str. 34

Ćw. 5- wymień najczęściej stosowane gesty i postawy liturgiczne- katechizm str. 31

Ćw.6- napisz , w jaki sposób oddajemy chwałę Bogu w czasie liturgii.

            Oddajemy cześć Bogu słuchając słów Pisma Św. , modlitwą , przyjmując komunię św.

05.11.20r czwartek

Temat nr  13  zeszyt ćwiczeń strona 28/29        -katechizm strona 32/33

Temat : Sakramenty dary Bożej łaski.

Ćw.1-napisz ,czym są sakramenty- katechizm str .32

 Ćw.2-odszukaj fragmentu Pisma Św. –J 4,14 i zapisz jego treść w ramce- katechizm str. 32

 Ćw.3 –wpisz w diagram kołowy na jakie grupy dzielimy sakramenty święte- katechizm str. 33

Ćw.4- wypisz sakramenty , które przyjmujemy raz w życiu katechizm str.33

Ćw.5-korzystjąc z podręcznika i zdobytych wiadomości ,napisz ,co jest celem sakramentów i jakie są skutki             przyjmowania sakramentów świętych.

Ćw.6 – ułóż modlitwę dziękczynną za jeden z przyjętych sakramentów