Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

3-6.11

Zdalne nauczanie -  03.11.- 06.11

KLASA 5b

 

Język polski

3 XI Temat: Historia biblijna w drzewie lipowym zapisana – na podst. tekstu „Historia żółtej ciżemki”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 78 – 81.
 2. Archaizm - …………………..( wyjaśnij str 82 )
 3. Ćw. 3 str. 82
 4. Przepisz wiadomości zapamiętaj ze str. 82
 5. Ćw. 8 str. 82 pisemnie.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów. O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

4 XI Temat:  Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani…. – pieśni patriotyczne.

 1. T. Biernacki – „My, Pierwsza Brygada”.
 2. L.  Łuskino – „Piechota”.
 3. Legiony Polskie – przepisz ze str. 89.
 4. Liryka patriotyczna, pieśń – przepisz ze str. 91.
 5. Pisemnie ćw. 4 str. 91, pozostałe ćwiczenia ustnie.

5 – 6 XI Temat: Wojenne piosenki…. niezrównane towarzyszki walki – na podst. tekstu „Halicz”.

 1. Zapoznanie z tekstem ze str. 92 – 93.
 2. Powstanie Warszawskie – przepisz ze str. 94.
 3. Pisemnie ćw. 1, 3, 4 str. 95.
 4. Pisemnie ćw. 10, 12, 13  str. 97

 

Język angielski
03. 11. 2020

Temat: Porównanie czasów Present Somple i Present Continuous.
Proszę pod tematem wkleić kartkę przedstawiającą tabelkę z czasami. Tę, którą rozdałam Wam w szkole.  Przeczytajcie, zapamiętajcie różnice pomiędzy czasami.
Otwórzcie podręczniki na stronie 85 – rozdział 7b
ćw. 7 przeczytaj ramkę i na jej podstawie uzupełnij ćw. 8. Pamiętaj, że możesz użyć już obu czasów.

Kliknij i poćwicz:
https://wordwall.net/pl/resource/515485/angielski/present-continuous
https://wordwall.net/pl/resource/675005/angielski/present-continuous

04. 11. 2020
Temat: Ubrania i dodatki, słownictwo. The Baloon Fashion show - czytanie.
Ex. 1 p. 87
Zapisz wyraz do zeszytu grupując je w trzy kategorie (podaj polskie tłumaczenie):

Ubrania                                      Buty                                    dodatki

Ex. 2 p. 86
Zapiszcie słówka z Check these words , a dodatkowo:
use – używać
fasion – moda
designer – projektant
make – robić
winner – zwycięzca
each – każdy
whether – czy
fit  - pasować (rozmiarem)
one of a kind – jedyny w swoim rodzaju
remember – pamiętać
once – raz.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania do tekstu. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
Praca domowa:
Ćw. 4 str. 56  oraz  6 str.57
Kliknij w link i poćwicz
https://wordwall.net/pl/resource/233389/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/561693/inglese/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/446645/inglese/clothes
https://wordwall.net/pl/resource/535798/angielski/clothes-zdania

06. 11. 2020
Temat: Dialogi na temat zakupów.
bargain = przecena, okazja
Ćw. 5 s. 87
Zapisz w  zeszycie 3 kategorie i dopasuj do nich  podane wyrażenia.   (7c s.124)

    Positive               Negative                   Neutral :/  
Przechodzimy do strony 88  nadal w  podręczniku.
Ćw. 1 s. 88  przeczytaj podane wyrażenia. Czego one dotyczą? O czym może być dialog? Włącz nagranie 28 i utrwalaj wymowę
Potrzebne słówka do zapisania w zeszycie:
prefer – preferować, woleć
expensive – drogi  (w znaczeniu dużo kosztuje)
I’ll take them. – wezmę je.
reasonable price – rozsądna cena
Ćw. 3 s. 88 Przeczytaj tekst  i sprawdź swoje przewidywania, następnie odpowiedz na poniższe 5 pytań. Odpowiedzi udziel w zeszycie.
Ćw.4. p. 88 Znajdź w dialogu wyrażenia o podobnym lub prawie takim znaczeniu.
Zapisz w zeszycie te z ćwiczenia 1-4 i do każdego  wyrażenia dopasuj z dialogu te, które według ciebie  pasują.
Homework
Naucz się wszystkich wyrażeń i zwrotów z 3 ostatnich lekcji.

 

Historia

06.11.2020r.

Temat:   Kultura starożytnej Grecji.  (podręcznik str. 61– 65)

 Pomocnicze linki do tematu:

https://drive.google.com/file/d/1QkTJbGA2WF3JNbn-SUsrEABfW4pzP7rX/view?usp=sharing

Szczegóły na Mesengerze i Microsoft Teams

                   

Język niemiecki

 

Informacje podczas lekcji na grupie przedmiotowej Messenger.

       

MATEMATYKA

Spróbujemy przeprowadzić lekcje on line. Zajęcia będą zaplanowane w kalendarzach na platformie teams.

 

03.11.

Temat: Największy wspólny dzielnik

Wykorzystamy rozkłady na czynniki pierwsze aby obliczyć NWD par liczb.

Patrz ramka str. 117

Z. 9 str. 117

04.11.

Temat: Najmniejsza wspólna wielokrotność.

Rozkłady na czynniki pierwsze wykorzystujemy w obliczaniu NWW par liczb.

Patrz ramka str. 118.

z. 12 str. 118

05.11.

Temat: Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.

https://www.youtube.com/watch?v=4pV09eNA6xA

https://www.youtube.com/watch?v=vfzcW6UMWik

06.11.

Temat: Skracanie i rozszerzanie ułamków.

Patrz ramka str 123

Z. ćw. 1, 2, 3, 4 str. 84

 

Geografia

04.11.2020

Temat: Krajobraz niziny Mazowieckiej

Podręcznik str. 50-53

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie niziny Mazowieckiej

2. Cechy krajobrazu niziny.

3. Rolniczy charakter niziny.

3. Kampinoski park narodowy.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

TECHNIKA

05.11.

Temat: Włókna – modne i przydatne w życiu.

Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 82 do 88

Uzupełnij notatkę.

1. Funkcje ubrań

a)

b)

c)

2. Rodzaje włókien

a) naturalne

- poch. roślinnego:

- poch. zwierzęcego:

b) chemiczne

-sztuczne:

- syntetyczne

3. rodzaje wyrobów włókienniczych

a)tkaniny

b) dzianiny

 

Informatyka       

03.11.2020r.

Temat: Działanie komputera i sieci komputerowej.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 33- 39.
 2. Przeczytać przykład 1 str. 36, następnie wykonaj na swoim komputerze ćw. 2 str. 36.

 

Plastyka

04.11.2020.

Temat: Brzeg morski po sztormie- zastosowanie różnych rodzajów faktur w pracy

              plastycznej.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj prace plastyczną pt: „Brzeg morski po sztormie”. (Podr. Zad.2 str..25).

Połącz w swojej pracy techniki malarskie i rysunkowe. Najpierw przygotuj podłoże i podział

tła, a następnie  uzupełnij kompozycję skrawkami tkanin, oraz elementami o różnych fakturach.

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego, ołówki, kredki, pastele, farby, różne tkaniny, drobne przedmioty, klej, nożyczki, pędzle.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

Muzyka

04.11.2020.

Temat: Dzisiaj wielka jest rocznica…

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.47 -  49.

(zapisz notatkę w zeszycie)

 1. W Polsce 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
 2. W tym dniu władzę w odradzającym się państwie przejął Józef Piłsudski,

dowódca Legionów Polskich. Uważa się, że był to moment, w którym Polska

odzyskała niepodległość.

 1. Pieśni poświęcone Legionom Polskim:

a)     „Pierwsza brygada”,

b)     „Piechota”,

c)      „Pieśń o wodzu miłym”

d)     „Białe róże”,

e)     „Wojenko, wojenko”.

Zadanie do wykonania: (dla chętnych) 

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt: „Piechota”. Narysuj ilustrację do tekstu piosenki w dowolnej technice plastycznej.

Czas wykonania: do 09.11.2020.

 

Religia

03.11.20r wtorek

Katecheza nr 14  zeszyt ćwiczeń strona 30/31   - katechizm strona 38/39

Temat: Człowiek ludzie przez grzech oddalają się od stwórcy.

 

Ćw. 1-w plątanie znajdź imiona pierwszych synów Adama i Ewy. Zapisz je.

Ćw.2- napisz treść przykazania Bożego, które mówi o szacunku dla życia.

Ćw.3- uzupełnij zdania w tabeli. Przeczytaj BÓG MÓWI katechizm str 38

            ABEL                                                             PAN JEZUS

Był dobry , kochał Pana Boga                                Był dobry dla swego Ojca              

Złożył Panu Bogu ofiarę                             Złożył ofiarę z siebie samego

Bóg przyjął ofiarę Abla                               Bóg przyjął ofiarę Jezusa

Niewinny Abel został zabity                                   Niewinny Jezus został zabity

 

Ćw..4- napisz o czy poucza Jezus słowami Mt 5,24

Ćw.5- napisz dlaczego grzech jest największym nieszczęściem człowieka.

Zapamiętaj Grzech SŁOWA KLUCZE katechizm str. 38

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Przepraszam Cię Boże” katechizm str. 39

05.11.20r czwartek

Katecheza nr 15  zeszyt ćwiczeń strona 32/33   - katechizm strona 40/41

Temat: Bóg zawiera przymierze z człowiekiem.

 

Ćw. 1- w promieniach napisz, z czym kojarzy Ci się słowo ,,przymierze”

            (umowa, obietnica, przyjaźń, jedność, współpraca, zjednoczenie)

Ćw.2- Uzupełnij tabelę. Przeczytaj BÓG MÓWI katechizm str. 38

 

                        ARKA                                                                        KOŚCIÓŁ

Była ocaleniem dla wszystkich , którzy w niej byli.                     Jest ocaleniem dla                              wszystkich wierzących

Wody potop były karą za grzechy                                    w Chrystusa

                                                                                              Woda chrztu świętego uwalnia od grzechu

Ćw.3-uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

Ćw.4- narysuj terczę. Na tęczy napisz, co pomaga nam w osiągnięciu świętości.

            (miłość, posłuszeństwo, dobro, pracowitość, uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość}

Do zapamiętania –SŁOWA KLIUCZE – książka strona 36

-Przymierze

-Arka Noego