Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Plan pracy dla klasy II a

od 9.11.2020r. do 13.11.2020r.

 

Poniedziałek

1. Podręcznik do języka polskiego str. 18 – Zapoznaj się z tekstem hymnu oraz informacjami
o hymnie. Przepisz do zeszytu informacje „A to ciekawe!”.

2. Podręcznik do matematyki str. 54 i 55. - Ćwiczę podział na równe części. Przeanalizuj zadania. Zadania nr 1, 2, 3 str. 55 wykonaj w zeszycie.

 

Wtorek

1. Wykonaj zadania nr 1, 2, 3, 4 na str. 17 i 18 w ćwiczeniówce do języka polskiego.

2. Podręcznik do matematyki str. 56 – Ćwiczę dzielenie i mnożenie liczb. Przeanalizuj zadanie nr 1. W zeszycie rozwiąż zadania nr 2, 3, 4, 5 str. 56.

 

Środa

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Czwartek

1. Podręcznik do języka polskiego str. 20 – przeczytaj: wiersz „Kamienna płyta” i informacje
o wyjątkowych miejscach.

2. Podręcznik do matematyki str. 57- Przypominam sobie pełne dziesiątki w zakresie 100. Przeanalizuj zadania. Wykonaj zadania 3, 4, 5, 6 w zeszycie.

 

Piątek

1. Ćwiczeniówka do matematyki – zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 52.

2. Ćwiczeniówka do języka polskiego – zadania nr 1, 2, 3. 4 str. 19, 20.

 

Edukacja: język angielski

Data: 13.11.20

Temat: It’s a bike – nazwy wybranych prezentów.

- mini dialogi: uczeń- uczeń, nauczyciel- uczeń, z pytaniem i odpowiedzią: A: How old are you?   B: I’m nine .;

- sprawdzenie pracy domowej: ćwicz. 2 i 3 str. 9 (ćwiczeniówka);

-podręcznik, str, 19, żółty pasek, poznajemy nazwy wybranych prezentów, słuchamy wymowy, powtarzamy za głosem;

- ćwicz. 1, str. 8, ćwiczeniówka , uzupełniamy po śladzie właściwą nazwę , kolorujemy, a następnie mówimy, (np.: a pink robot).

Praca domowa: rysujemy prezenty z podręcznika, str. 16, żółty pasek i podpisujemy, przyswajamy nowe słownictwo.