Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 4a

 

Język polski

9.11.2020r.

Temat:  Co znajduje się w bibliotece?

Odpowiadamy na pytania:

• Dlaczego w bibliotece tak ważny jest porządek?

• W jaki sposób ułożone są książki?

• Jakie informacje umieszczono w widocznych miejscach na regałach?

Korzystamy z podręcznika str. 77. Zapoznajemy się z informacjami z tej strony. Ćwiczymy umiejętność korzystania z katalogu. Poznajemy zasady zachowania się w bibliotece.

10.11.2020r.

Temat:  Jakie informacje odczytasz z karty katalogowej?

Zapoznajemy się z informacjami ze str. 78 w podręczniku. Zapisujemy temat lekcji.

Odpowiadamy na pytania:

• Skąd pochodzą informacje znajdujące się na karcie katalogowej?

• Jakie to są informacje?

• Po co zapisuje się te dane na karcie?

Zapisujemy w zeszycie definicję karty katalogowej.              

 Karta katalogowa zawiera najważniejsze informacje o książce pochodzące ze strony tytułowej książki. Wykonujemy polecenia z podręcznika i karty pracy nr 1.

12.-13.11.2020r.

Temat:  Jak sporządzić notatkę?

Korzystamy z podręcznika str. 79-82. Zapoznajemy się z pojęciem notatka i sposobami zapisywania informacjiw tej formie. Zapisujemy nasze spostrzeżenia związane z notatką na schemacie – gwiazda pytań:

Co to jest notatka?

Czym się cechuje?

Po co się ją redaguje?

Jakie są jej formy?

Dlaczego warto ją sporządzić?

 Wykonujemy wybrane polecenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń str. 111-113.

 

 Język angielski

10. 11. 2020

Temat: Zaimki osobowe i określniki dzierżawcze.

Otwórzcie podręczniki na stronie 25 – rozdział 2b

Ćw. 4.  Tutaj proszę przepisać lub wydrukować zieloną tabelkę nr 1 z plików. Ćwiczenia będą do zrobienia online.

Określnikami dzierżawczymi wskazujemy, że coś należy do kogoś.
Wykonujemy ćw. 5 i 6 z podręcznika str. 25

Homework

5 i 6 strona14 w zeszycie ćwiczeń.

13. 11. 2020

Temat: Liczba mnoga rzeczowników.

Przepisz lub wklej zielone ramki nr 2 i 3.  Ćwiczenia pod ramką zrobimy podczas lekcji online.

Przeczytaj notatkę z ćwiczeniówki ze strony 13 w ćwiczeniówce) o tym, jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników.

 Wykonaj ćw. 8 i 9 tworząc liczbę mnogą rzeczowników.

Homework

Ćw. 7,8,9 strona 15 w ćwiczeniówce.

Dla chętnych ćw. z ramki nr 4. oraz z ramki o nazwie have got.

 

Język niemiecki

Data : 9.11.2020.

Temat: Was machst du gern?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35 zad 4b, zeszyt ćwiczeń zad. 8b str. 16, zad. 9 str. 17

 

Data : 13.11.2020.

Temat: Ich spiele gern Computer.

Lekcja na Teams. – ćwiczenia utrwalające materiał.

 

Historia

12. 11.2020 r.

Temat:  Rycerze i zamki ( podręcznik 56-61).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

MATEMATYKA

10.11.

Temat: Jednostki monetarne – złote i grosze.

Przypomnienie jednostek monetarnych – podręcznik str. 64.

Zadania – zeszyt ćwiczeń str. 31

12.11.

Temat: Jednostki monetarne – zadania.

Zadania tekstowe – podręcznik str. 65 do 67

13.11.

Temat: Jednostki długości.

Zapoznanie z jednostkami długości oraz zależnościami między jednostkami – podręcznik str. 68 do 69.

Zadania – zeszyt ćwiczeń str. 32

 

Przyroda

12.11.2020

Temat: Poznajemy zależności pokarmowe między organizmami

Podręcznik str. 59-60

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Łańcuch pokarmowy czyli kto kogo zjada.

2. Ogniwa łańcucha pokarmowego.

3. Rola destruentów.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.6/str.37  ćw.7a,b/str.38  ćw.8/str.38

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

13.11.2020

Temat: Rośliny i zwierzęta wokół nas

Podręcznik str. 61-65

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Rośliny i zwierzęta – mieszkańcy naszych domów.

2. Jakie rośliny i zwierzęta żyją w naszych ogrodach?

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/str.39  ćw.2/str.39  ćw.3/str.40

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

10.11.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek- uzupełniamy grafikę tekstem.

               Lekcja on- line.

 

TECHNIKA

09.11.

Temat: Bezpieczny pieszy – podsumowanie.

Notatka do wklejenia lub przepisania

Pieszemu zabrania się:

1. wchodzenia na jezdnię:

a.  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na

     przejściu dla pieszych,

b.  spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej

     widoczność drogi;

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej 

    widoczności drogi;

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej

    potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4. przebiegania przez jezdnię;

5. chodzenia po torowisku;

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są

    opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie

    zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych

    albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie

    jezdni one się znajdują.

Muzyka

12.11.2020.

Temat: „Mazurek Dąbrowskiego” i symbole narodowe.

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 46-49.

(notatka w zeszycie).

  1. Polskim hymnem narodowym od 1927 roku jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
  2. Polskie symbole narodowe:

a)     Flaga – barwy polskiej flagi – biała i czerwona – nawiązują do kolorów godła.

b)     Godło – biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwonej tarczy herbowej,

c)      Hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, składa się z 4 pierwszych zwrotek „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Zadanie1:

Posłuchaj kilkakrotnie hymnu narodowego (YouTube),utrwalając tekst i melodię. Naucz się na pamięć 4 zwrotki hymnu.

Zadanie2: Na podstawie tekstów i ilustracji w podręczniku na str. 51  - „Z wizytą w Będominie”, zapisz w zeszycie notatkę o Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Zadanie dla chętnych: na kartce z bloku rysunkowego, narysuj wybrane symbole narodowe.

Czas wykonania; 19.11.2020.