Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3b

PONIEDZIAŁEK  9.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na s.10,11 w podręczniku.

Zapisz temat w zeszycie: Jak okazujemy to, co czujemy.

Zadanie 2. W zeszycie do j. polskiego zapisz na kolorowo definicję dialogu.

Zadanie 3. Ćw. 1-5 s. 9, 10 (z. ćw. z j. polskiego).

Zadanie 4. Zad. 1, 2 s.41 ( z. ćw. matematyka).

WTOREK  10.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.12,13.

Zadanie 2. Zapisz temat: Pamiętajmy o ogrodach. Rozwiąż ćw. 1-4 s.11,12 (z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad.1-5 z zeszytu ćw. do matematyki s.42,43.

ŚRODA 11.11.2020r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

CZWARTEK 12.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Dla ojczyzny ratowania…

Zapoznaj się z tekstem na s. 14 w podręczniku. Przypomnij wiadomości na temat rzeczownika i przymiotnika

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 13,14 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1,2,3 s. 44 (matematyka).

PIĄTEK 13.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Ku niepodległości.

Zapoznaj się z tekstem na s. 16 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 15,16 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 4-7 s. 45 (matematyka).

 

Edukacja: język angielski

Data: 13.11.20

Temat: „My family” – praca z tekstem.

- przypomnienie słownictwa oznaczającego nazwy członków rodziny oraz liczebniki od 1 do 20 (podręcznik, str. 22 i 23, górna część stron);

- słuchanie tekstu czytanki, powtarzanie scenek za głosem z nagrania;

- samodzielne czytanie;

- wypisanie z czytanki zdań z czasownikiem „to be’.

Praca domowa: Napisz w zeszycie nazwy liczebników 1-20, ćwicz. 4, str. 19, ćwiczeniówka, naucz się czytać i tłumaczyć.