Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 8b

Język polski

9.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – rozdział 2. Niepokoje egzystencjalne.

Korzystamy  z podręcznika str. 81-82.  Przypominamy i porządkujemy zagadnienia dotyczące literatury (  Podsumowanie, s. 81) oraz języka ( Podsumowanie, s. 82).

10.11.2020r.

Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności – rozdział 2. Niepokoje egzystencjalne.

Korzystamy  z podręcznika str. 83-84.  Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Formułujemy odpowiedzi na pytania do tekstu Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty).

12.11.2020r.

Temat: Być wzorem - Zbigniew Religa.

Korzystamy  z podręcznika str. 85.  Przyglądamy się fotografii. Przypominamy sobie, kim był Zbigniew Religa i jakie są jego zasługi. Wykonujemy ćw. 1 - 4 z podanej strony.

13.11.2020r

Temat: Utalentowany pan Jobs.

Korzystamy z podręcznika ze str. 98-99. Czytamy fragment tekstu Waltera Isaacsona  Steve Jobs. Relacjonujemy treść fragmentu utworu.

Wykonujemy polecenia do tekstu od 1 do 5 str. 99.

 

Język angielski

data: 09.11.20r.

Temat:  Części ciała i czasowniki związane ze sportem.

data: 10.11.20r.

Temat:  Co ci dolega?

 

Język niemiecki

Data : 12.11.2020.

Temat: Unser heutiger morgen.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 26 zad 1    zeszyt ćwiczeń zad. 1 str.24

 

Data : 13.11.2020.

Temat: Michaels heutiger Morgen.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 27 zad 2,3.

 

Historia

Data: 13.11.2020

Temat: Akcje polskiego ruchu oporu

Podręcznik strony: 72-73

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz grupach na komunikatorze Messenger i grupach klasowych w programie E-Teams.

Zapis punktów:

  1. Akcja pod Arsenałem – jedna z najsłynniejszych akcji Szarych Szeregów
  2. Odwetowa akcja „Główki”.
  3. Zamach na Kutscherę

 

Matematyka

09.11.2020r.

Temat: Rozwiązywanie równań danych w postaci proporcji.

Lekcja on- line.

10.11.2020r.

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne.

Lekcja on- line.

12.11.2020r.

Temat: Wielkości wprost proporcjonalne- rozwiązywanie zadań.

Lekcja on- line.

13.11.2020r.

Temat: Wyrażenia algebraiczne i równania- powtórzenie.

Lekcja on- line.

Planowany sprawdzian z działu „ Wyrażenia algebraiczne i równania” 17.11 20r. (wtorek). Szczegóły podam na Messengerze.

 

Chemia 

09.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – kwasy.

Temat w podręczniku str. 56-57

Rozwiązujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 58

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

12.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – kwasy.

Sprawdzian wiadomości 12.11.2020 r. o godz. 8.00 (czwartek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Biologia

10.11.2020r.

Temat: Dziedziczenie płci u człowieka

Koniecznie proszę abyście obejrzeli film

https://www.youtube.com/watch?v=IijS8IIAXE4

https://www.youtube.com/watch?v=ECt9VjVMhps

https://epodreczniki.pl/a/dziedziczenie-plci-i-cechy-sprzezone-z-plcia/D1BJ21Oih

Temat z podręcznika str. 32-35.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 35

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,6 do tego tematu lekcji str. 21-23.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

12.11.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości - elektrostatyka.

13.11.2020

Temat: Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8.

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 68 - 74. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 74) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2  str. 75.

 

Wiedza o społeczeństwie

09.11.2020 r.

Temat:  Prawo i prawa człowieka – podsumowanie.( podręcznik str.  63)

Lekcja na Microsoft Teams.

10.11.2020 r

Temat: Prawo i prawa człowieka – sprawdzian wiadomości

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Informatyka

13.11.2020

Temat: Funkcje w języku C++

Podręcznik str. 48-49

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 8/49. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Pracą domową jest ćwiczenie 9/50. Proszę postępować zgodnie z poleceniami ćwiczenia. Program po wykonaniu i sprawdzeniu działania dla różnych wartości liczb, zapisujecie na swoich komputerach.

Pytania, uwagi proszę przesyłać na adres: infosad@onet.pl