Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 8a

 

Język polski

9.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – rozdział 2. Niepokoje egzystencjalne.

Korzystamy  z podręcznika str. 81-82.  Przypominamy i porządkujemy zagadnienia dotyczące literatury (  Podsumowanie, s. 81) oraz języka ( Podsumowanie, s. 82).

10.11.2020r.

Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności – rozdział 2. Niepokoje egzystencjalne.

Korzystamy  z podręcznika str. 83-84.  Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Formułujemy odpowiedzi na pytania do tekstu Jeśli żałoba trwa zbyt długo (fragmenty).

12.11.2020r.

Temat: Być wzorem – Zbigniew Religa.

Korzystamy  z podręcznika str. 85.  Przyglądamy się fotografii. Przypominamy sobie, kim był Zbigniew Religa i jakie są jego zasługi. Wykonujemy ćw. 1 - 4 z podanej strony.

13.11.2020r

Temat: Utalentowany pan Jobs.

Korzystamy z podręcznika ze str. 98-99. Czytamy fragment tekstu Waltera Isaacsona  Steve Jobs. Relacjonujemy treść fragmentu utworu.

Wykonujemy polecenia do tekstu od 1 do 5 str. 99.

 

Język angielski

data: 10.11.20r.

Temat:  Poznane czasowniki modalne – ćwiczenia, cz.2.

data: 12.11.20r.

Temat:  Praca z zeszytem ćwiczeń.

 

Język niemiecki

Data : 9.11.2020.

Temat: Michaels heutiger Morgen.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 27 zad 2,3.

 

Historia

Data: 09.11.2020

Temat: Akcje polskiego ruchu oporu

Podręcznik strony: 72-73

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz grupach na komunikatorze Messenger i grupach klasowych w programie E-Teams.

Zapis punktów:

 1. Akcja pod Arsenałem – jedna z najsłynniejszych akcji Szarych Szeregów
 2. Odwetowa akcja „Główki”.
 3. Zamach na Kutscherę

Data: 13.11.2020

Temat: Społeczeństwo polskie pod okupacją

Podręcznik strony: 74-79

Uwagi nauczyciela: Przeczytać tekst lekcji z książki. Zapisać w zeszycie temat oraz punkty podane na grupie FB oraz w grupach na Messengerze oraz E-Teams.  Punkty do zapisania w zeszycie:

 1. Niemiecki terror i Generalny Plan Wschód. Niemiecki plany wobec narodu polskiego.
 2. Walka z polską kulturą
 3. Życie codzienne pod okupacją niemiecką, - niedożywienie, choroby zakaźne, kontyngenty, czarny rynek, łapanki, Gestapo.
 4. Represje, tortury, masowe mordy na ludności polskiej, wywózka na roboty do Niemiec.
 5. Postawy kolaboracji wśród Polaków i ich zwalczanie przez ruch oporu.
 6. Tragedia Zamojszczyzny
 7. Zagłada polskich Żydów, obozy koncentracyjne, powstanie w warszawskim getcie.
 8. Polacy wobec Holokaustu
 9. Rzeź wołyńska, czystki etniczne na Polakach ze strony Ukraińskiej Powstańczej Armii.

 

Matematyka

09.11.2020

Temat: Czworokąty- podział czworokątów, własności.

Przypomnienie wiadomości o czworokątach- podręcznik str. 74. Proszę rozwiązać zad. 12, 13 str. 77, zad. 15,16 str.78. Lekcja na Microsoft Teams.

10.11.2020

Temat: Trójkąty i czworokąty - zadania.

Proszę rozwiązać zadania 6,7 str. 76, zadanie11 str.77, zadania 18,19 str. 78. Lekcja na Microsoft Teams.

12.11.2020

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- wprowadzenie.

Ćwiczenia wprowadzające do poznania twierdzenia Pitagorasa - podręcznik str. 79, 80, e-podręcznik. Zadanie 1 str. 83 oraz zadanie 5,7 str. 84. Lekcja na Microsoft Teams.

13.11.2020

Temat: Twierdzenie Pitagorasa -  zadania.

Proszę rozwiązać zadania 8 strona 75, zadania 9,10,11 strona 85. Lekcja na Microsoft Teams.

 

Biologia

13.11.2020r.

Temat: Dziedziczenie wybranych cech u człowieka.

Koniecznie proszę abyście obejrzeli film

https://www.youtube.com/watch?v=ECt9VjVMhps

Temat z podręcznika  - daltonizm str. 35 oraz mukowiscydoza str. 43

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika – definicja daltonizmu str. 35;  definicja mukowiscydozy str. 43 oraz definicja galaktozemii – ćwiczeniówka z zadania 6 str. 29

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia:  6 str. 23 oraz 6 str. 29 do tego tematu lekcji.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

10.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – kwasy.

Temat w podręczniku str. 56-57

Rozwiązujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 58

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

13.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – kwasy.

Sprawdzian wiadomości 13.11.2020 r. o godz. 9.45 (piątek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Geografia

10.11.2020

Temat: Kraje Bliskiego Wschodu

Podręcznik str. 52 - 57

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie regionu Bliskiego Wschodu.

2. Kraje na Bliskim Wschodzie.

3. Ludność i zróżnicowanie religijne regionu.

4. Ropa naftowa bogactwem regionu.

5. Konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

9.11.2020

Temat: Prąd elektryczny. Napięcie elektryczne i natężenie prądu.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8.

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 68 - 74. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 74) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2  str. 75.

13.11.2020

Temat: Napięcie elektryczne i natężenie prądu- rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 3, 4, 5 str. 76. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Wiedza o społeczeństwie

12.11.2020 r.

Temat:  Prawo i prawa człowieka – podsumowanie.( podręcznik str.  63)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 10.11.2020.

Temat: Ciało obce w organizmie.