Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 7c

 

Język polski

9 XI  Temat:  Na to trzeba położyć nacisk – akcent i intonacja.

 1. Sporządź notatkę na podst. wiadomości ze str. 47 – 48.
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 37 – 38.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.                     O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

10 XI Temat: Nie gniewaj się na mnie, Polsko – wywiad z Ryszardem Kapuścińskim i z Katarzyną Kawecką.

 1. Ryszard Kapuściński – zapisz informacje biograficzne na podst. wiadomości z podręcznika str. 63.
 2. Czym jest wywiad?
 3. Zapoznanie z tekstami z podręcznika str.63 – 66.
 4. Pisemnie ćw. 1 i 5 str. 67.
 5. Do wykonania ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 39 – 41.

12 XI  Temat: Sprawdź się!  Do Polski, czyli gdzie?

 1. Zapoznanie z utworem K. Wierzyńskiego „Kufer”.
 2. Pisemnie do wykonania 7 wybranych ćwiczeń ze str. 70.

13 XI Temat: Biblio,  ojczyzno moja….

 1. Zapoznanie z tekstem str. 74 – 76.
 2. Zapisz notatkę, uwzględniając podział Biblii na Stary i Nowy Testament, podział ksiąg na 3 grupy oraz wyjaśnij, czym jest Dekalog.
 3. Z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćw. 1 – 4  str. 42 – 43.
 4.  Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/ksiazka-nad-ksiazkami/DfCavn3Jz

 

Język angielski

data: 10.11.20r.

Temat: Wycieczka do Londynu.

 data: 13.11.20r.

Temat:  Atrakcje turystyczne.

 

Język niemiecki

Data : 10.11.2020.

Temat: Das ist kein Buch.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 28 zad 1,2, zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3,4 str.28

 

Data : 12.11.2020.

Temat: Ist das ein Kuli?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 29 zad 4,5, zeszyt ćwiczeń zad 5,6,7,8 str. 27

 

Historia

Data: 09.11.2020

Temat: Stany Zjednoczone w XIX wieku

Podręcznik strony: 55-59

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C na komunikatorze Messenger i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

1. Rozwój Stanów Zjednoczonych

2. Podbój ziem Indian

3. Podział na Północ i Południe, kwestia niewolnictwa i abolicjonizm.

4. Wybuch i przebieg wojny secesyjnej. Konfederacja i Unia. Taktyka spalonej ziemi.

5. Zniesienie niewolnictwa, kapitulacja Konfederacji 1865 rok.

6. Stany Zjednoczone po wojnie secesyjnej

Data: 10.11.2020

Temat: Zjednoczenie Włoch i Niemiec.

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C na komunikatorze Messenger i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

 1. Królestwo Sardynii i jego sojusz z Francją przeciwko Austrii.
 2. Etapy jednoczenia ziem włoskich.
 3. Początki Czerwonego Krzyża podczas wojen Francji z Austrią
 4. Ostateczne zjednoczenie Włoch z Rzymem jako stolicą.
 5. Rywalizacja Prus i Austrii o zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich.
 6. Wojny Prus z Austrią i coraz większa dominacja Prus.
 7. Zwycięska wojna Prus z Francją 1871 rok. Zjednoczenie Niemiec pod przywództwem Prus.
 8. Zmiany w cesarstwie austriackim – powstanie monarchii austro-węgierskiej.

 

Matematyka

09.11.2020

Temat: Rozwiązywanie  zadań - O ile procent więcej, o ile mniej, punkty procentowe.

Proszę rozwiązać zadania 4,5 str. 85, 6-8 str. 86. Lekcja na Microsoft Teams.

10,12.11.2020

Temat: Obliczenia procentowe - zadania.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 87, następnie zrobić zad.1,2,3  str. 88. Lekcje na Microsoft Teams.

13.11.2020

Temat: Utrwalenie  wiadomości - procenty.

Proszę rozwiązać zadania42-47 str. 98. Lekcja na Microsoft Teams.

           

Biologia

13.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ pokarmowy.

Sprawdzian wiadomości 13.11.2020 r. o godz. 8.50 (piątek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

12.11.2020r.

Temat: Efekt energetyczny w reakcjach chemicznych.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/D1BUwYDtP

Temat w podręczniku str. 72 - 73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć pisząc podane punkty.

1. Reakcja egzoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

2. Reakcja endoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

3. Spalanie  – str. 43

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 12,3 do tego tematu lekcji str. 39-40

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

13.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

Temat w podręczniku str. 74-75

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 41-42

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

09.11.2020

Temat: Gleby w Polsce

Podręcznik str. 73-75

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gleba – pojęcie

2. Czynniki glebotwórcze

3. Gleby w Polsce /tabela/

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

9.11.2020

Temat: Masa a siła ciężkości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=T4xytG--A2Q.

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 68-72. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 72) a następnie rozwiązać zadanie 1  str. 72.

12.11.2020

Temat: Masa, siła ciężkości – rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 3, 5 str. 73. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Plastyka

09.11.2020.

 Temat: Fotografia w sztuce nowoczesnej.

              Reklama dowolnego produktu – praca plastyczna w technice fotokolażu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str. 28.

Zapisz w zeszycie informacje o współczesnych nurtach w sztuce: dadaiźmie, surrealiźmie, podręcznik (słowniczek) str. 92—94.

Zadanie: wykonaj pracę w technice fotokolażu na temat: reklama dowolnego produktu.

(fotokolaż – słownik str.92)

Co będzie potrzebne;

Kartka z bloku technicznego, fragmenty zdjęć z gazet, czasopism, kredki, pastele, flamastry,

klej, nożyczki.

Czas wykonania: do 16.11.2020.

 

Muzyka

12.11.2020.

Temat: Rodzaje muzyki.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 40.

Zadanie:

Zapisz w zeszycie tabelę ze strony 40, z charakterystyką, podziałem i przeznaczeniem poszczególnych rodzajów muzyki.

Czas wykonania: 19.11.2020.