Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 7a

 

Język polski

Lekcje prowadzone na platformie TEAMS.

9.11.2020r.

Temat: „O dwa tysiące kroków zamek stał za domem…”. Dramatyczna opowieść o dziedzictwie Horeszków.

12.11.2020r.

Temat: „ Jako robak w prochu…”. Spowiedź Jacka Soplicy.

13.11.2020r.

Temat: „ Na Litwie, chwała bogu, stare obyczaje…”. W gościnie u Sędziego Soplicy.

 

Język angielski

data: 09.11.20r.

Temat:  Wycieczka do Londynu.

data: 12.11.20r.

Temat:  Atrakcje turystyczne.

data: 13.11.20r.

Temat:  Omawianie planów wakacyjnych.

 

Język niemiecki

Data : 10.11.2020.

Temat: Das ist kein Buch.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 28 zad 1,2, zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3,4 str.28

 

Data : 12.11.2020.

Temat: Ist das ein Kuli?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 29 zad 4,5, zeszyt ćwiczeń zad 5,6,7,8 str. 27

 

Historia

09.11.2020 r.

Temat: Kultura polska pod zaborami. (podręcznik str. 55 -59).

Lekcja na Microsoft Teams.

12.11.2020 r.

Temat: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim - podsumowanie (podręcznik str. 62-64).

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

09.11.2020

10.11.2020

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent - zadania tekstowe.

09.11. - Proszę rozwiązać zad. 5,6,7 str.81, zad. 8,9,10 str.82. Lekcja na Microsoft Teams.

10.11. -Proszę rozwiązać zad. 13-15 str.82, zad. 16-18 str.83. Lekcja na Microsoft Teams.

12.11.2020

Temat: O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 84, następnie zrobić zad.1,2,3  str. 85. Lekcja na Microsoft Teams.

13.11.2020

Temat: Rozwiązywanie  zadań - O ile procent więcej, o ile mniej, punkty procentowe.

Proszę rozwiązać zadania 4,5 str. 85, 6-8 str. 86. Lekcja na Microsoft Teams.

 

Biologia

10.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ pokarmowy.

Sprawdzian wiadomości 10.11.2020 r. o godz. 9.45 (wtorek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

09.11.2020r.

Temat: Rodzaje reakcji chemicznych.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=Om4KPVOIoEQ

https://www.youtube.com/watch?v=V_hsQJE8Fx8

https://www.youtube.com/watch?v=l2CwsdooXfQ

Temat w podręczniku str. 72-73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Reakcja syntezy (łączenia) – str. 57

2. Reakcja analizy (rozkładu) – str. 57

3. Reakcja wymiany – str. 62

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1 do tego tematu lekcji str. 39

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

10.11.2020r.

Temat: Efekt energetyczny w reakcjach chemicznych. 

Podsumowanie wiadomości – składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/reakcje-egzoenergetyczne-i-endoenergetyczne/D1BUwYDtP

Temat w podręczniku str. 72 - 73

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć pisząc podane punkty.

1. Reakcja egzoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

2. Reakcja endoenergetyczna– str. 72 oraz rysunek z ćwiczeniówki z „ Zapamiętaj” str. 40

3. Spalanie  – str. 43

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 12,3 do tego tematu lekcji str. 39-40

Podsumowanie wiadomości: Temat w podręczniku str. 74-75

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 41-42

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

10.11.2020

Temat: Lasy w Polsce

Podręcznik str. 76 – 78

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Lesistość – pojęcie.

2. Typy zbiorowisk leśnych w Polsce

3. Funkcje lasów.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

12.11.2020

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego

Podręcznik str. 79 - 81

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Formy ochrony przyrody.

2. Parki narodowe w Polsce.

3. Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione w Polsce.

4. Obszary pod ochroną w województwie świętokrzyskim.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

9.11.2020

Temat: Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=_-mPM7Vj3Xc

https://www.youtube.com/watch?v=Mgpa0h4bnLE

https://www.youtube.com/watch?v=k7qWrghwGfk

https://www.youtube.com/watch?v=qyZK68KrwHM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 61-66. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 66) a następnie rozwiązać zadanie 2  str. 66.

 

Informatyka

10.11.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP- stosowanie narzędzi selekcji i praca z warstwami.

Podręcznik strona 51-55 oraz program GIMP.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

13.11.2020

Temat:  Reklama dowolnego produktu – praca plastyczna w technice fotokolażu.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj pracę plastyczną w technice fotokolażu na temat: reklama dowolnego produktu.

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego, fragmenty zdjęć z gazet, czasopism, kredki, pastele, flamastry, klej, nożyczki .

Czas wykonania: do 13.11.2020.