Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 6a

 

Język polski

09.11.2020

Temat: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.” Ewangelia według św. Mateusza „Przypowieść o siewcy”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Notatka – podana przez n-la w aplikacji.

3. Wykonaj ćw.3 s.85,  ćw.5 s.85.

4. Wpisz do zeszytu definicję przesłania utworu.

10.11.2020

Temat: „Mieć olej w głowie”. Ewangelia wg św. Mateusza „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

1. Wpisz temat lekcji.

2. Ćw. 1,2,3 s. 87

3. Praca domowa: ćw. 6, 7 s. 87

12.11.2020

Temat: „Opisuję i oceniam. Dobre na lepsze zmieniam”. Stopniowanie przymiotników.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Przypomnienie wiadomości o przymiotniku. Stopniowanie proste, opisowe, nieregularne – instrukcja dla ucznia w aplikacji Messenger.

3. Rozwiąż ćw. 1.s.62 oraz ćw. 2.s.63.

13.11.2020

Temat: „Opowieść z podwójnym dnem”. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

1. Wpisz temat do zeszytu.

2. Rozmowa nt. wartości ponadczasowych w przypowieściach na platformie teams.

3. Charakterystyka postaci – wg wskazówek n-la.

 

Język angielski

data: 10.11.20r.

Temat:  Gdzie była Julie wczoraj?

data: 12.11.20r.

Temat:  Czasownik had ( „mieć”) w Past Simple.

 

Język niemiecki

Data : 10.11.2020.

Temat: Ich mag mein Zuhause!

Lekcja na Teams.

Podr. str. 18,19 zad 15, zeszyt ćwiczeń zad. 16,17 str. 10

 

Data : 12.11.2020.

Temat: Das ist unsere Küche.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 20 zad 15, zeszyt ćwiczeń zad. 18 str. 10

 

Historia

13.11.2020 r.

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów. (podręcznik str. 66 -69).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

MATEMATYKA

09.11

Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych.

Zeszyt ćwiczeń 14, 15, 16 str. 75 do 76

10.11.

Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych.

Zeszyt ćwiczeń 18, 18 str. 77.

12.11.

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Podręcznik zadania „co umiem” str. 83

13.11.

Temat: Odczytywanie informacji z diagramów procentowych.

Do czego służą diagramy – ramka str. 86

Rodzaje diagramów – ramka str. 87

Jakie informacje możemy odczytać z diagramów - podręcznik  str. 84 do 86

 

Biologia

13.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – „Od parzydełkowców do pierścienic”.

Sprawdzian wiadomości 13.11. 2020 r. o godz.11.40 (piątek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messengerze.

 

Geografia

09.11.2020

Temat: : Strefy oświetlenia Ziemi (dwie godziny lekcyjne)

Podręcznik str. 35-43

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Daty początku astronomicznych pór roku.

2. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.

3. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

4. Oświetlenie Ziemi a strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Plastyka

10.11.2020.

Temat: Rysunek. Wykonanie komiksu w technice rysunkowej.

(notatka w zeszycie)

  1. Komiks – sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków umieszczonych w kadrach,

z narracją w ramkach oraz dialogami zapisanymi w dymkach.

Zadanie do wykonania:

Kartkę z bloku technicznego podziel na 6 – 8 części (pól).

Przedstaw w formie krótkiego komiksu wymyśloną przez Ciebie przygodę bohatera lub bohaterów Twojego ulubionego filmu bądź książki. Historię obrazkową wykonaj za pomocą dowolnych narzędzi rysunkowych. Akcję narysuj w ramkach a wypowiedzi postaci - w dymkach. Możesz także zaprezentować fabułę w nietypowy sposób według Twojego pomysłu.

(obejrzyj w Internecie przykłady komiksów).

Czas wykonania: do 20.11.2020.

 

Muzyka

13.11.2020.

Temat: Piosenki powstania warszawskiego.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika – str. 54-57.

 (notatka w zeszycie)

  1. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Do walki stanęło wówczas wielu młodych ludzi, w tym dzieci. Wszyscy wykazali się wielką odwagą. Ich bohaterstwo upamiętniają powstańcze piosenki między innymi „Szary mundur”.
  2. Walczący z Niemcami polscy żołnierze śpiewali piosenki umacniające wolę walki i nadzieję na zwycięstwo. Ich autorami byli zarówno amatorzy, jak i utalentowani kompozytorzy i poeci.
  3. Do najbardziej popularnych piosenek powstańczych należą: „Pałacyk Michla”,

„Hej, chłopcy bagnet na broń”, „Serce w plecaku”, „Warszawskie dzieci”.

Zadanie:

Posłuchaj na Youtube piosenek z czasów powstania warszawskiego: „Pałacyk Michla”, „Szary mundur”, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 2 zwrotki piosenki: „Pałacyk Michla”.