Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 5a

 

Język polski

9.11.2020r.

Temat:  Co Pan Tomasz zobaczył w oczach dziewczynki? Rozmawiamy o tym, jak wygląda świat niewidomych dzieci.

Zastanawiamy się nad odpowiedziami na pytania:

  • Jakimi zmysłami dysponuje człowiek?
  • Który z nich jest dominujący, najważniejszy; bez którego z nich najtrudniej byłoby się nam obejść?

Wykonujemy polecenia z karty pracy nr 5. Korzystając z fragmentów tekstu opisujących życie i funkcjonowanie bohaterki, uzupełniamy informacje na temat świata niewidomej dziewczynki i sposobów jego poznawania przez dziecko.

Następnie  wykonajcie samodzielnie w zeszycie poniższe polecenie:

Opowiedz o swoim domu, uwzględniając dźwięki, które można w nim usłyszeć oraz doznania innych zmysłów. W opisie użyj jak najwięcej wyrazów dźwiękonaśladowczych oraz epitetów.

10.11.2020r.

Temat:  Otwórzmy oczy na potrzeby innych!

Pracujemy w grupach, wspierając się tekstem noweli. W każdej grupie znajdują się osoby wchodzące w rolę: pana Tomasza, stróża, kataryniarza i służącej. Waszym zadaniem jest przeprowadzenie symulacji „Narada sąsiedzka”. Celem narady jest znalezienie możliwie wielu form pomocy i wsparcia dla niewidomej dziewczynki, a następnie przedstawienie na forum opracowanych propozycji i planu działania. Wspólnie zapisujemy  pomysły w formie notatki do zeszytu.

Zastanawiamy się nad  barierami utrudniającymi życie ociemniałym. Co nadal jest przeszkodą? Czy osoby niewidome mają takie same jak my perspektywy rozwoju, pracy zawodowej? W jaki sposób moglibyśmy dziś pomóc osobie niewidomej?

Zadanie dla chętnych:

Zaplanuj popołudnie z niewidomym kolegą / niewidomą koleżanką w taki sposób, aby mógł/mogła w pełni uczestniczyć w wybranych atrakcjach i cieszyć się nimi razem z tobą.

12.11.2020r.

Temat:  Przy dźwiękach katarynki - test podsumowujący.

13.11.2020r.

Temat:  Przy dźwiękach katarynki – wypracowanie .

 

Język angielski

09. 11. 2020

Temat: Dialogi na temat zakupów.

bargain = przecena, okazja

Ćw. 5 s. 87

Zapisz w  zeszycie 3 kategorie i dopasuj do nich  podane wyrażenia.   (7c s.124)

 

    Positive               Negative                   Neutral :/  

Przechodzimy do strony 88  nadal w  podręczniku.

Ćw. 1 s. 88  przeczytaj podane wyrażenia. Czego one dotyczą? O czym może być dialog? Włącz nagranie 28 i utrwalaj wymowę

Potrzebne słówka do zapisania w zeszycie:

prefer – preferować, woleć

expensive – drogi  (w znaczeniu dużo kosztuje)

I’ll take them. – wezmę je.

reasonable price – rozsądna cena

Ćw. 3 s. 88 Przeczytaj tekst  i sprawdź swoje przewidywania, następnie odpowiedz na poniższe 5 pytań. Odpowiedzi udziel w zeszycie.

Ćw.4. p. 88 Znajdź w dialogu wyrażenia o podobnym lub prawie takim znaczeniu.

Zapisz w zeszycie te z ćwiczenia 1-4 i do każdego  wyrażenia dopasuj z dialogu te, które według ciebie  pasują.

Homework

Naucz się wszystkich wyrażeń i zwrotów z 3 ostatnich lekcji.

10. 11. 2020

Temat: Buying clothes and accessories – dialogi w parach na temat zakupów.

Utrwalenie lekcji poprzedniej. Nadal  ćwiczymy kupowanie ubrań. Lekcja będzie na platformie Teams, ale dla spóźnialskich tutaj  podaję zagadnienia. Ćw. 1-4 strona 88 w podręczniku.

Ćw. 1. Posłuchaj nagrania i powtarzaj wyrażenia. Nagranie 28.

Ćw. 2. Wysłuchaj (nagr. 29 lub przeczytaj dialog) Pomyśl czego dotyczy rozmowa.
ćw. 3 Wysłuchaj (nagr. 29 lub przeczytaj dialog) i odpowiedz na pytania pod dialogiem.

try on – przymierzać
one – wiecie, że oznacza jeden. Ale: jest też to wyraz zastępujący każdy inny, dowolny, wtedy, gdy nie chcemy powtarzać go w wypowiedzi jeszcze raz. Np. I like this book.  And what about you? Do you like that one? Lubię tę książkę. A ty? Podoba ci się tamta?  ( o czym mówię?? O książce! Ale użyłam słowa one zastępując książkę). Tak samo jest z liczbą mnogą np. trousers zastąpimy ones. Resztę dopowiem online.

Ćw. 4 przetłumacz zdania 1-4 i znajdź ich odpowiedniki w dialogu.

Homework

Ćw. 7 i 8 str. 57
come to mind – przyjść do głowy, strzelić do głowy

 13. 11. 2020

Temat: Mundury i stroje służbowe – czytanie i pisanie.
Podręcznik str. 89

Przepisz i przetłumacz Check these words. Przeczytaj teksty, później posłuchaj(nagr. 30) i w zeszycie odpowiedz na pytania 1 i 2 str. 89.

Praca domowa: ćw. 4 napisz krótki tekst w zeszycie o grupie ludzi w Polsce, którzy noszą jakieś stroje  oraz z ćwiczeniówki ćw. 9 str. 55

 

Język niemiecki

Data : 13.11.2020.

Temat: Es ist Nachmittag.

Lekcja na Teams. Kartkówka z godzin – Quizizz.

Podr. str. 11, zeszyt ćwiczeń zad. 7,8 str. 6

 

Historia

10.11.2020 r.

Temat:   Tajemnice sprzed wieków – Jak wyglądała latarnia morska na Faros?  (podręcznik str. 72– 73).

 Lekcja na Microsoft Teams.

12.11.2020r.

Temat:   Starożytna Grecja – podsumowanie.(podręcznik str. 74).

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

10.11.2020

Temat: Cecha podzielności – rozwiązywanie zadań.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad.  1, 2, 3 str. 73, zad. 1, 2 str. 75, zad.  9, 10 str. 78.

12.11.2020

Temat: Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=7VjlJR2IOt4

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 114 a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 1,2 str. 114.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3, 4 str. 80.

13.11.2020

Temat: Rozkład liczby na czynniki pierwsze.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=jlD3hD-gWoI

https://www.youtube.com/watch?v=fOtTXRFLW7M

Pod tematem proszę przepisać treść z ramki str. 116 ( pierwszy punkt) a następnie rozwiązać z podręcznika zad. 6 str. 117.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 5, 6, 8 str. 82.

 

Biologia

09.11.2020r.

Temat: Budowa komórki zwierzęcej. 

Temat lekcji w podręczniku str. 29 – 32.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 32

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 21-23.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/DTCT2KL5G

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

12.11.2020

13.11.2020

Temat: Wysokogórski krajobraz Tatr (dwie godziny lekcyjne)

Podręcznik str.74 - 79

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Tatr.

2. Krajobraz wysokogórski.

3. Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie.

4. Pogoda w Tatrach.

5. Piętra roślinne.

6. Tatrzański Park Narodowy.

7. Mieszkańcy Tatr i Podhala.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Muzyka

09.11.2020.

Temat:  Dzisiaj wielka jest rocznica…

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika ze str.47 -  49.

(zapisz notatkę w zeszycie)

  1. W Polsce 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
  2. W tym dniu władzę w odradzającym się państwie przejął Józef Piłsudski,

dowódca Legionów Polskich. Uważa się, że był to moment, w którym Polska

odzyskała niepodległość.

  1. Pieśni poświęcone Legionom Polskim:

a)     „Pierwsza brygada”,

b)     „Piechota”,

c)      „Pieśń o wodzu miłym”

d)     „Białe róże”,

e)     „Wojenko, wojenko”.

Zadanie do wykonania: (dla chętnych) 

Posłuchaj na YouTube piosenkę pt: „Piechota”. Narysuj ilustrację do tekstu piosenki w dowolnej technice plastycznej.

Czas wykonania: do 12.11.2020.

 

TECHNIKA

12.11.

Temat: Produkcja i konserwacja odzieży.

1. Proces produkcyjny szycia odzieży.

2. Narzędzia i przybory do obróbki materiałów włókienniczych.

3. Jak czytać metki na ubraniach.

Zapoznajcie się z tekstem str. 92 do 95