Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 4b

Język polski

9 XI Temat: Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem - J. Ratajczak „Liście jak listy”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 54.
 2. Przypomnienie zasad pisania listu.
 3. Pisemnie 3 wybrane ćwiczenia ze str. 54,  pozostałe ustnie.

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.  O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

10 XI Temat: Ludzie książki.

 1. Historia i budowa książki.
 2. Osoby biorące udział w powstawaniu książek.
 3. Opis budowy książki ( okładka, strona tytułowa, grzbiet książki ).
 4. Pisemnie ćw. 4 str. 70
 5. Praca domowa:  Opisz swój podręcznik do języka polskiego.

12 – 13  XI Temat:  Pisownia wielką literą – imiona, nazwiska, tytuły.

 1. Zapoznanie z wiadomościami teoretycznymi str. 71 – 72.
 2. Pisemnie ćw. 4, 5 str. 73, pozostałe ustnie.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 61 – 63.

 

Język angielski

09. 11. 2020
Temat: Ulubiony bohater filmu animowanego.

Otwórzcie podręczniki na stronie 23 ćw. 9
Opisz i narysuj ulubionego bohatera.
np. Fred Flinstone is from Bedrock. He is short and fat with black hair and a big nose.

10. 11. 2020

Temat: Zaimki osobowe i określniki dzierżawcze.

Otwórzcie podręczniki na stronie 25 – rozdział 2b

Ćw. 4.  Tutaj proszę przepisać lub wydrukować zieloną tabelkę nr 1 z plików. Ćwiczenia będą do zrobienia online.

Określnikami dzierżawczymi wskazujemy, że coś należy do kogoś.
Wykonujemy ćw. 5 i 6 z podręcznika str. 25

Homework

5 i 6 strona14 w zeszycie ćwiczeń.

13. 11. 2020

Temat: Liczba mnoga rzeczowników.

Przepisz lub wklej zielone ramki nr 2 i 3.  Ćwiczenia pod ramką zrobimy podczas lekcji online.

Przeczytaj notatkę z ćwiczeniówki ze strony 13 w ćwiczeniówce) o tym, jak tworzymy liczbę mnogą rzeczowników.

 Wykonaj ćw. 8 i 9 tworząc liczbę mnogą rzeczowników.

Homework

Ćw. 7,8,9 strona 15 w ćwiczeniówce.

Dla chętnych ćw. z ramki nr 4. oraz z ramki o nazwie have got.

 

Język niemiecki

Data : 10.11.2020.

Temat: Was machst du gern?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35 zad 4b, zeszyt ćwiczeń zad. 8b str. 16, zad. 9 str. 17

 

Matematyka

09.11.2020r.

Temat: System rzymski.

Lekcja on- line.

10.11.2020r.

Temat: Zapisywanie liczb symbolami rzymskimi.

Wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 1, 2, 4 str. 36.

12.11.2020r.

Temat: Z kalendarzem za pan brat.

Lekcja on- line.

13.11.2020r.

Temat: Kalendarz- rozwiazywanie zadań.

Lekcja on- line.

Planowany sprawdzian wiadomości z działu: „ Systemy zapisywania liczb” 19.11.20r. (czwartek). Szczegóły podam na Messengerze.

                          

Informatyka       

09.11.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek- uzupełniamy grafikę tekstem.

              Lekcja on- line.

 

Muzyka

12.11.2020.

Temat: „Mazurek Dąbrowskiego” i symbole narodowe.

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 46-49.

(notatka w zeszycie).

 1. Polskim hymnem narodowym od 1927 roku jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
 2. Polskie symbole narodowe:

a)     Flaga – barwy polskiej flagi – biała i czerwona – nawiązują do kolorów godła.

b)     Godło – biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwonej tarczy herbowej,

c)      Hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, składa się z 4 pierwszych zwrotek „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Zadanie1:

Posłuchaj kilkakrotnie hymnu narodowego (YouTube),utrwalając tekst i melodię. Naucz się na pamięć 4 zwrotki hymnu.

Zadanie2: Na podstawie tekstów i ilustracji w podręczniku na str. 51  - „Z wizytą w Będominie”, zapisz w zeszycie notatkę o Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Zadanie dla chętnych: na kartce z bloku rysunkowego, narysuj wybrane symbole narodowe.

Czas wykonania; 19.11.2020.

 

Przyroda

13.11.2020

Temat: Poznajemy zależności pokarmowe między organizmami

Podręcznik str. 59-60

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Łańcuch pokarmowy czyli kto kogo zjada.

2. Ogniwa łańcucha pokarmowego.

3. Rola destruentów.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.6/str.37  ćw.7a,b/str.38  ćw.8/str.38

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

TECHNIKA

12.11.

Temat: Rowerem w świat.

Notatka do przepisania:

1. Historia roweru.

2. Rodzaje współczesnych rowerów.

3. Zalety korzystania z roweru.

4. Jak zdobyć kartę rowerową.

 

Plastyka

13.11.2020.

Temat: „Dywan jesiennych liści” – praca plastyczna w szerokiej gamie barwnej.

Zadanie do wykonania:

 1. Przygotuj liście w różnych kształtach i wielkościach.
 2. Przygotuj farby plakatowe w różnych kolorach (barwy ciepłe, wykorzystaj mieszanie farb – gamę barwną, podr. str.6).
 3. Pomaluj liście w wybranych  kolorach i odbij je na kartce z bloku technicznego.
 4. Ułóż kompozycję „Jesiennego dywanu” według własnego pomysłu.

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku technicznego, farby, pędzel, liście w różnych kształtach i wielkościach.

Czas wykonania: 20.11.2020.