Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 6b

Język polski

9 XI Temat: Typy liczebników.

 1. Przypomnienie wiadomości o liczebnikach głównych i porządkowych – str. 72.
 2. Liczebniki zbiorowe, ułamkowe i nieokreślone – zrób notatkę.
 3. Pisemnie ćw. 4, 6, 9 str. 73 – 75.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 32 -33.

10 XI Temat: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha – Przypowieść o siewcy.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 83 -84.
 2. Pisemnie 2 wybrane ćwiczenia ze str. 85.
 3. Przesłanie utworu ……………( przepisz ).

12 XI Temat: Miej olej …w głowie – Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 86.
 2. Przepisz wiadomości zapamiętaj ze str. 87.
 3. Pisemnie ćw. 7 str. 87,  ustnie ćw. 2 i 4.

13 XI Temat: Trudne formy liczebników.

 1. Sporządź notatkę na podstawie wiadomości ze str. 78.
 2. Pisemnie ćw. 7 i 9 str. 79 – 80 ( odpowiadamy pełnymi zdaniami ).
 3. Pozostałe ćwiczenia ustnie.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 34 – 36.

 

Język angielski

data: 10.11.20r.

Temat:  Gdzie była Julie wczoraj?

data: 12.11.20r.

Temat: Czasownik had ( „mieć”) w Past Simple.

 data: 13.11.20r.

Temat:  Czy miałeś długie włosy w wieku 6 lat?

 

Język niemiecki

Data : 9.11.2020.

Temat: Geh geradeaus und nach rechts.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 17 zad 11, zeszyt ćwiczeń zad. 14 str.9

Data : 13.11.2020.

Temat: Ich mag mein Zuhause!

Lekcja na Teams.

Podr. str. 18,19 zad 15, zeszyt ćwiczeń zad. 16,17 str. 10

 

Historia

13.11.2020 r.

Temat: „Państwo bez stosów”. (podręcznik str. 71 -74).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

9.11.2020

Temat: Procent liczby.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=Mp_h-O-8URg

https://www.youtube.com/watch?v=bqB-7YXuFRo

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3 str. 70  oraz 1, 2, 3 str. 71.

10.11.2020

Temat:  Obliczanie procentu danej wielkości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=Quue9x2E88c

Proszę  przeanalizować treść z ramki str. 76 a następnie rozwiązać zadanie 3 a, b, c, d str. 76.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 4, 5, 6 str. 71, 72. 

12.11.2020

Temat: Procent liczby - ćwiczenia.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 7, 8, 9, 10 str. 72, 73. 

13.11.2020

Temat:  Procent liczby – utrwalenie wiadomości .

Z podręcznika proszę rozwiązać zad.  21 a, b, c, d str. 78.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 11, 12, 13 str. 74. 

 

Biologia

12.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – Od parzydełkowców do pierścienic.

Temat lekcji w podręczniku str. 45 – 47.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 38-40.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Informatyka

13.11.2020

Temat: Animacje slajdów.

1. Proszę zapoznać się tematem nr 4 w podręczniku, część 1,2.

2. Otworzyć zapisaną przez was prezentację „Wesołe Zoo”.

3. Wykonać ćwiczenie nr.1/str.31 – proszę zastosować wybrane przez siebie różne efekty animacji dla każdego elementu na slajdzie tytułowym, slajdach z wierszami i slajdzie końcowym.

4. Zapisać zmiany wprowadzone do prezentacji.

Proszę nie przesyłać swoich prac, będą sprawdzone po ukończeniu prezentacji.

Poniżej link do krótkiego filmu o animacjach na slajdach i przejściach miedzy slajdami (będą na kolejnych zajęciach).

https://www.youtube.com/watch?v=CNSNl6882Is

 

  TECHNIKA

10.11.

Temat: Skąd czerpiemy prąd elektryczny.

Tabelkę przepiszcie do zeszytów.

Źródła energii

Nieodnawialne

Odnawialne

Węgiel

Gaz

Ropa naftowa

Paliwa jądrowe

Energia wiatrów

Energia słoneczna

Energia fal

Energia rzek

Energia biomasy

Energia geotermalna

 

 

Plastyka

10.11.2020.

Temat: Rysunek. Wykonanie komiksu w technice rysunkowej.

(notatka w zeszycie)

 1. Komiks – sztuka opowiadania historii za pomocą obrazków umieszczonych w kadrach,

z narracją w ramkach oraz dialogami zapisanymi w dymkach.

Zadanie do wykonania:

Kartkę z bloku technicznego podziel na 6 – 8 części (pól).

Przedstaw w formie krótkiego komiksu wymyśloną przez Ciebie przygodę bohatera lub bohaterów Twojego ulubionego filmu bądź książki. Historię obrazkową wykonaj za pomocą dowolnych narzędzi rysunkowych. Akcję narysuj w ramkach a wypowiedzi postaci - w dymkach. Możesz także zaprezentować fabułę w nietypowy sposób według Twojego pomysłu.

(obejrzyj w Internecie przykłady komiksów).

Czas wykonania: do 20.11.2020.

 

Muzyka

10.11.2020.

Temat: Piosenki powstania warszawskiego.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika – str. 54-57.

 (notatka w zeszycie)

 1. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie przeciwko niemieckiemu okupantowi. Do walki stanęło wówczas wielu młodych ludzi, w tym dzieci. Wszyscy wykazali się wielką odwagą. Ich bohaterstwo upamiętniają powstańcze piosenki między innymi „Szary mundur”.
 2. Walczący z Niemcami polscy żołnierze śpiewali piosenki umacniające wolę walki i nadzieję na zwycięstwo. Ich autorami byli zarówno amatorzy, jak i utalentowani kompozytorzy i poeci.
 3. Do najbardziej popularnych piosenek powstańczych należą: „Pałacyk Michla”,

„Hej, chłopcy bagnet na broń”, „Serce w plecaku”, „Warszawskie dzieci”.

Zadanie:

Posłuchaj na Youtube piosenek z czasów powstania warszawskiego: „Pałacyk Michla”, „Szary mundur”, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 2 zwrotki piosenki: „Pałacyk Michla”.