Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

9-13.11

Zdalne nauczanie -  09.11.- 13.11

KLASA 5b

 

Język polski

9 – 10  XI Temat: Przypadki rzeczownika.

 1. Zapisz wiadomości zapamiętaj ze str. 56 ( i naucz się przypadków na pamięć ).
 2. Pisemnie ćw.  3, 4, 6 str. 57.
 3. Odmień pisemnie przez przypadki w l. poj. i  l. mn. rzeczownik komputer.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 17.

Skorzystaj z:

https://epodreczniki.pl/a/nie-przypadkiem-jestem-przypadkiem/DzOxN5OoI

Proszę o systematyczne wykonywanie poleceń, prowadzenie zeszytów.    O przesłanie lekcji będę w tym tygodniu prosiła wybrane osoby, pozostali uczniowie nie odsyłają zdjęć.

12 XI Temat:  Poeci….na start!  - na podst. wiersza Kazimierza Wierzyńskiego.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 104.
 2. Zapisz wiadomości zapamiętaj str. 105.
 3. Pisemnie ćw. 3 i 7 str. 105.

13 XI Temat:  Temat i końcówka rzeczownika.

 1. Temat rzeczownika -    ………………..( przepisz )
 2. Końcówka rzeczownika - …………………( przepisz )
 3. Odmień przez przypadki rzeczownik ogród i tablica, oddziel temat od końcówki.
 4. Pisemnie ćw. 2 str. 59, ćw. 5 str. 61.
 5. Zeszyt ćwiczeń str. 18.

Skorzystaj z:

/epodreczniki.pl/a/wsrod-rzeczownikow/DkhvXxKcA  i wykonaj ustnie  ćw. 3, 5, 7, 8, 9 .

 

Język angielski

10. 11. 2020

Temat: Buying clothes and accessories – dialogi w parach na temat zakupów.

Utrwalenie lekcji poprzedniej. Nadal  ćwiczymy kupowanie ubrań. Lekcja będzie na platformie Teams, ale dla spóźnialskich tutaj  podaję zagadnienia. Ćw. 1-4 strona 88 w podręczniku.

Ćw. 1. Posłuchaj nagrania i powtarzaj wyrażenia. Nagranie 28.

Ćw. 2. Wysłuchaj (nagr. 29 lub przeczytaj dialog) Pomyśl czego dotyczy rozmowa.
ćw. 3 Wysłuchaj (nagr. 29 lub przeczytaj dialog) i odpowiedz na pytania pod dialogiem.

try on – przymierzać
one – wiecie, że oznacza jeden. Ale: jest też to wyraz zastępujący każdy inny, dowolny, wtedy, gdy nie chcemy powtarzać go w wypowiedzi jeszcze raz. Np. I like this book.  And what about you? Do you like that one? Lubię tę książkę. A ty? Podoba ci się tamta?  ( o czym mówię?? O książce! Ale użyłam słowa one zastępując książkę). Tak samo jest z liczbą mnogą np. trousers zastąpimy ones. Resztę dopowiem online.

Ćw. 4 przetłumacz zdania 1-4 i znajdź ich odpowiedniki w dialogu.

Homework

Ćw. 7 i 8 str. 57
come to mind – przyjść do głowy, strzelić do głowy

 

13. 11. 2020

Temat: Mundury i stroje służbowe – czytanie i pisanie.
Podręcznik str. 89

Przepisz i przetłumacz Check these words. Przeczytaj teksty, później posłuchaj(nagr. 30) i w zeszycie odpowiedz na pytania 1 i 2 str. 89.

Praca domowa: ćw. 4 napisz krótki tekst w zeszycie o grupie ludzi w Polsce, którzy noszą jakieś stroje  oraz z ćwiczeniówki ćw. 9 str. 55

 

Język niemiecki

Data : 12,13.11.2020.

Temat: Wann hast du Tanzkurs?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 12, zeszyt ćwiczeń zad. 11,12 str. 7,8

 

Historia

09.11.2020r.

Temat:   Imperium Aleksandra Wielkiego. (podręcznik str. 67– 70)

Lekcja na Microsoft Teams.

13.11.2020 r.

Temat:   Starożytna Grecja – podsumowanie.(podręcznik str. 74).

Przygotowujemy się do sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

MATEMATYKA

Obowiązkowo powtarzacie tabliczkę mnożenia.

09.11.

Temat: Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika.

Wykorzystanie wiadomości o wyznaczaniu NWW par liczb oraz rozszerzaniu ułamków.

Podręcznik - ramka str. 124, zadanie 9 a, b, c, d str. 125 i 10 a, b, c, d str. 125

10.11.

Temat: Ćwiczenia w sprowadzaniu ułamków do wspólnego mianownika.

12.11.

Temat: Zastosowanie skracania i rozszerzania ułamków w zadaniach tekstowych.

Zeszyt ćwiczeń 5, 6, 7 str. 85

13.11.

Temat: Porównywanie ułamków zwykłych.

Omówimy trzy przypadki:

- gdy ułamki mają jednakowe mianowniki

- gdy ułamki mają jednakowe liczniki

- gdy ułamki mają różne liczniki i różne mianowniki.

Zeszyt ćwiczeń str. 87

 

Biologia

09.11.2020r.

Temat: Samożywność.

Temat lekcji w podręczniku str. 39 – 43.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 43

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,7 do tego tematu lekcji str. 28 – 31.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/fotosynteza/D1Dapbvgs

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

                          

Informatyka       

10.11.2020r.

Temat: Nośniki pamięci masowej i zasoby komputera.

 1.  Przeczytaj temat w podręczniku str. 42- 44.
 2. Wykonaj ćw. 1 str. 45.
 3. Notatka do zeszytu:

Nośniki pamięci służą do zapisywania i przechowywania programów i dokumentów komputerowych.

Pojemność nośników pamięci podawana jest w bajtach (B).

1KB (kilobajt) = 1024 B

1MB (megabajt) = 1024 KB

1GB (gigabajt) = 1024 MB

1TB (terabajt) = 1024 GB

 

TECHNIKA

12.11.

Temat: Produkcja i konserwacja odzieży.

1. Proces produkcyjny szycia odzieży.

2. Narzędzia i przybory do obróbki materiałów włókienniczych.

3. Jak czytać metki na ubraniach.

Zapoznajcie się z tekstem str. 92 do 95