Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 4a

Język polski

16.11.2020r.

Temat:  Anioł i szkolne zabawy – utwórJana Twardowskiego W klasie.

Zapoznajemy się z treścią utworu ze str. 83 w podręczniku. Zapisujemy temat lekcji.

Odpowiadamy na pytania:

• Jak myślicie, dlaczego dzieci ukazane w wierszu tak się zachowują?

• Czy z ich zachowania wynika, że są agresywne względem siebie, czy tylko dokazują?

• Jakim słowem określilibyście taką klasę?

• Które słowa użyte w wierszu wskazują na żywiołową sytuację w klasie?

• Jak myślicie, jak się pracuje nauczycielowi z taką grupą uczniów?

17.11.2020r.

Temat:  Kłopoty z kolegami – Carlo Collodi Pinokio (fragmenty).

Czytamy tekstze str. 94-95 w podręczniku. Zapisujemy temat lekcji.

Odpowiadamy na pytania Po przeczytaniu. Wykonujemy wybrane polecenie w zeszycie.

18.-19.11.2020r.

Temat:  Podsumowanie wiadomości – rozdział 2. Szkolne radości, szkolne smutki.

Korzystamy z podręcznika str. 96-98. Przypominamy i porządkujemy zagadnienia dotyczące literatury oraz nauki o języku ( Podsumowanie, s. 96).

Ćwiczymy umiejętność czytania ze zrozumieniem. Formułujemy odpowiedzi na pytania do tekstu Oxford Junior. Encyklopedia sławnych ludzi  (fragmenty).

20.11.2020r.

Temat:  Myślę, więc jestem - Joanna Papuzińska Ja.

Zapoznajemy się z biogramem Joanny Papuzińskiej ze str.100 w podręczniku. Czytamy wiersz Ja . Przedstawiamy informacje o utworze według poleceń Po przeczytaniu. Zapoznajemy się z definicją porównania i  podajemy przykłady z tekstu. Wyszukujemy rymy. Zapisujemy w zeszycie uzupełnioną notatkę. Przykładowa notatka: Osobą mówiącą w wierszu jest... Przedstawia nam siebie... Te myśli świadczą o tym, że jest ona niezwykle... Z pewnością ma bogatą... Lubi... Słowa wiersza malują ciekawy portret...

 

 Język angielski

17. 11. 2020

Temat: Mad about action figures – tekst o hobby. I’ve got a collection of….- słuchanie.

Lekcja na platformie Teams.

Otwórzcie podręczniki na stronie 26

Zapisz przetłumacz i naucz się Check these words.

Wykonujemy ćw. 1-6 z podręcznika str. 26-27

Homework

Ćw. 1,2  strona 18 w zeszycie ćwiczeń.

18. 11. 2020

Temat: Moja kolekcja. Krótkie dialogi, pisanie e-maila.

Lekcja na platformie Teams.

Wykonujemy ćw. 6,7,8 str.27

Homework

Ćw.4,5  strona 19 w ćwiczeniówce.

20. 11. 2020

Temat: Buying things – dialogi w sklepie z pamiątkami.

Lekcja na platformie Teams.

Wykonujemy ćw. 1-4  str. 28

Homework

Ćw. 5 str. 28 w podręczniku. Ułóż w zeszycie dialog w sklepie z pamiątkami.

Wszyscy odsyłają zdjęcie dialogu.

 

Język niemiecki

Data : 16.11.2020.

Temat: Er skatet gern

Lekcja na Teams.

Podr. str. 34,35 zad 4, zeszyt ćwiczeń zad. 9 str. 17

Data : 20.11.2020.

Temat: Die Zahlen 0-100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36,37 zad 6,7.

 

Historia

18. 11.2020 r.

Temat:  Jadwiga i Jagiełło – unia polsko - litewska ( podręcznik 62-65).

Lekcja na Microsoft Teams.

19. 11.2020 r.

Temat:  Zawisza Czarny  i bitwa pod Grunwaldem ( podręcznik 66-70).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

 

MATEMATYKA

 

17.11.

 

Temat: Jednostki długości.

 

Podręcznik str. 68 i 69 – jakie znamy jednostki długości, jakie są zależności między jednostkami długości.

 

Zamiana jednostek przykłady str. 70.

 

Z. ćw. str. 32

 

18. 11.

 

Temat: Jednostki długości – zadania.

 

Z. ćw. str. 33

 

19.11.

 

Temat: Jednostki długości – zadania.

 

Podręcznik str. 71 i 72

 

20.11.

 

Temat: Jednostki masy.

 

Podręcznik str. 73 – jakie jednostki masy, jakie są zależności między jednostkami masy.

 

Przykłady str. 74.

 

Zadanie 1 str. 74.

 

Przyroda

19.11.2020

Temat: Poznajemy świat organizmów – podsumowanie rozdziału 3

Podręcznik str. 66

Zadania do wykonania na lekcji: zeszyt ćwiczeń: ćw.1/41 , ćw.2/41,   ćw.3/42,   ćw.4/42

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

20.11.2020

Temat: Poznajemy świat organizmów - sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

17.11.2020r.

Temat: Tworzymy rysunek, zmieniamy go i zapisujemy zmiany- zadania.

  1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 34.
  2. Wykonaj ćw. 7 str.33 (punkt 2).
  3.  Pracę  zapisz  pod nazwą miasta i  prześlij jako załącznik na mój adres mailowy bsternik73@wp.pl , w temacie wiadomości wpisz tytuł pracy oraz swoje imię, nazwisko i klasę. Pracę należy przesłać do 24.11.2020r.
  4. Muzyka

19.11.2020.

Temat:  Polskie symbole narodowe.

(kontynuacja tematu i zadań z lekcji poprzedniej).

Zadanie dla chętnych, czas wykonania: 26.11.2020.

 

Plastyka

18.11.2020.

Temat: Barwy podstawowe i pochodne.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika , str.26-29.

(notatka w zeszycie)

  1. Barwy podstawowe - są to barwy, których nie można uzyskać ze zmieszania jakichkolwiek innych barw.

Są to kolory: żółty, czerwony i niebieski.

  1. Barwy pochodne – są to barwy, które powstają ze zmieszania dwóch barw podstawowych. Są to kolory: pomarańczowy, fioletowy oraz zielony.
  2. Wszystkie barwy podstawowe i pochodne nazywamy barwami czystymi. 

Zapoznaj się  z zasadą łączenia barw podstawowych – podręcznik str.28.

Zadanie;

Namaluj pracę w której przedstawisz różne rośliny. Użyj tylko barw podstawowych.

(zastosuj łączenie barw podstawowych).

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku rysunkowego, farby plakatowe (barwy podstawowe), pędzel, naczynie na wodę.

Termin wykonania: 27.11.2020.

 

 TECHNIKA

 

16.11.

 

Temat: Rowerem w świat.

 

Notatka do przepisania:

 

1. Historia roweru.

 

2. Rodzaje współczesnych rowerów.

 

3. Zalety korzystania z roweru.

 

4. Jak zdobyć kartę rowerową.

 

 

Religia

17.11.20r wtorek

Katecheza nr 22 zeszyt ćwiczeń strona 48/49    - katechizm strona 54/55

Temat: Machabeusze przykładem wierności Bogu aż do śmierci.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 54/55

Ćw.1-Machabeusze, pomimo zagrożenia życia, mężnie wyznawali swoja wiarę. Uzupełnij słowa Matki  Machabejskiej, skierowane do najmłodszego syna.       

Ćw.2 – napisz, czego uczy nas Bóg przykładem matki Machabejskiej i jej synów.

            Pan Bóg uczy, że lepiej stracić życie niż przypodobać się władcy ziemskiemu. Matka Machabejska   pomimo, że była świadkiem śmierci synów to nie pozwoliła im aby zgrzeszyli. Synowie wiedzieli, że   lepiej stracić życie od ludzi niż od Boga.

Ćw.3 – dokończ zdanie.

 Ćw. 4 –napisz list do przyjaciela, w którym uzasadnisz, jak ogromną rolę w życiu człowieka odgrywa wiara.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 54

-BOHATERSTWO

-ODWAGA

20.11.20r piątek

Katecheza nr 23 zeszyt ćwiczeń strona 50/51    - katechizm strona 56/57

Temat: Pochwała wiary-Pan Jezus uzdrawia sługę setnika.

Ćw.1-uporządkuj litery według kolejności i uzupełnij zdanie.

Ćw.2 – Setnik prosił Jezusa o uzdrowienie swego sługi .Za co Pan Jezus pochwalił setnika?

            Aby uzyskać odpowiedź przestaw litery tak, aby utworzyły wyrazy.

Ćw.3 – napisz słowa setnika świadczące o jego wielkiej wierze.

 Ćw. 4 –dokończ zdanie.

Ćw. 5- narysuj w jaki sposób możemy dawać świadectwo wiary.

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? katechizm strona 56

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 56

-CUD