Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 5a

Język polski

16.11.2020r.

Temat:  Pisownia wyrazów wielką i mała literą.

Zapisujemy temat lekcji. Przypominamy sobie zasady pisowni ze str. 187-188 z podręcznika do nauki o języku oraz zapoznajemy się z informacją Zapamiętaj! ze str. 191. Wykonujemy w zeszycie ćwiczenie 6 str. 191 i 8 str. 192. Zastanawiamy się nad odpowiedziami na pozostałe pytania. Zajrzyjcie również do zeszytu ćwiczeń i wykonajcie wybrane polecenia – ile chcecie.

17.10.2020r.

Temat:  Poeci… na start!

Korzystamy z podręcznika do literatury str. 104. Czytamy informacje o autorze i zapoznajemy się z treścią utworu Na start. Zapisujemy temat lekcji. Poznajemy nowe pojęcia – Zapamiętaj! str. 105. Wykonujemy polecenia do tekstu. Ćwiczenie 3, 4 i 5 ze str.105 zapisujemy do zeszytu.

18.10.2020r.

Temat:  Srebro to za mało. Podziękowanie.

Korzystamy z podręcznika do literatury str. 106 - 109. Czytamy informacje o autorze i zapoznajemy się z treścią artykułu Życie pokaże. Zapisujemy temat lekcji. Poznajemy nowe słowo – Zapamiętaj! str. 105. Zapoznajemy się ze wskazówkami dla piszących podziękowanie ze str. 109. Wykonujemy polecenia do tekstu. Ćwiczenie 8 ze str.105 zapisujemy w zeszycie.

19.10.2020r.

Temat:  To już znamy , powtarzamy – Na historycznym szlaku i Gra miejska .

Korzystamy  z podręcznika str. 120-123.  Przypominamy i porządkujemy zagadnienia dotyczące literatury – rozdział 2. Mali i wielcy w historii. Wykonujemy polecenia w zeszycie.

20.10.2020r.

Temat:  Wiem, umiem, rozumiem – Królewicz Emeryk płata figle .

Korzystamy  z podręcznika str. 124-127. Czytamy fragment tekstu Czarne stopy.  Wykonujemy polecenia  do tekstu – Sprawdzam się!. Ćwiczenie 13 i 14 wykonujemy w zeszycie. Przygotowujemy się do sprawdzianu.

 

Język angielski

16. 11. 2020

Temat: The four seasons – słuchanie i uzupełnianie luk w wierszu.

Lekcja na platformie Teams.

Podręcznik str. 90

Przepisz i przetłumacz Check these words oraz te 5 z obrazka.
posłuchaj ćw. 1 str. 90
ćw.2 b – uzupełnij wiersz słowami, które usłyszysz.
podręcznik str. 91
ćw. 1 – dopasuj zdania do obrazków, zapisz w zeszycie
ćw. 2 – Rozwiąż quiz, zapisz w zeszycie
ćw. 4 – posłuchaj piosenkę i wstaw wyrazy.
Praca domowa

w ćwiczeniówce ćw. 7 str. 58.

17. 11. 2020

Temat: Powtórzenie materiału z modułu 7.
Lekcja na platformie Teams

Podręcznik str. 92

Wykonujemy zadania 1-5/ 92

Homework
ćw. 3 str. 59 w ćwiczeniówce

20. 11. 2020

Temat: Ćwiczenia sprawności językowe.
Lekcja na platformie Teams

Zeszyt ćwiczeń strony 58-59.

 

Język niemiecki

Data : 18.11.2020.

Temat: Um wie viel Uhr?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 12, zeszyt ćwiczeń zad. 9,10 str. 7

Data: 20.11.2020

Temat: Was machst du am Nachmittag?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 13,14, zeszyt ćwiczeń zad. 13 str. 8.

 

Historia

17.11.2020 r.

Temat:  Starożytna Grecja – sprawdzian wiadomości.

Lekcja na Microsoft Teams.

19.11.2020r.

Temat: Ustrój starożytnego Rzymu. (podręcznik str. 76 - 79).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data  17.11.2020

Temat: Największy wspólny dzielnik.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=lzz7gy536o0

Notatka dostępna na platformie. Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 9 str. 117.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 9 str. 82.

Data  18.11.2020

Temat: Najmniejsza wspólna wielokrotność.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=K8rpG7Xpr9A

Notatka dostępna na platformie. Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 12 str. 118.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 10 str. 82.

Data 19.11.2020

Temat: NWW i NWD – rozwiązywanie zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 14 str. 118.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 11 str. 83.

Data 20.11.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – cechy podzielności.

 

Biologia

16.11.2020r.

Temat: Komórka roślinna. Inne rodzaje komórek. 

Temat lekcji w podręczniku str. 33 – 38.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 38

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 24-27.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/komorkowa-budowa-organizmow/DTCT2KL5G

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

19.11.2020

Temat: Krajobrazy Polski – podsumowanie rozdziału 2

Podręcznik str.82-84

Zadania do wykonania na lekcji: 1,2,3,4,5,6/83,84

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

20.11.2020

Temat: Krajobrazy Polski – sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl. KLASA 5a

 

Informatyka       

18.11.2020r.

Temat: Operacje na plikach i folderach.

Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 45- 50 (punkty: 3, 4, 5).

 

Muzyka

16.11.2020.

Temat: Polskie  pieśni  patriotyczne.

Przeczytaj tekst z podręcznika str.52.

(notatka w zeszycie)

  1. Pieśni patriotyczne opowiadają o ojczyźnie, sławnych polakach oraz ich dokonaniach.

Niekiedy mają charakter hymnu.

  1. Polskie pieśni patriotyczne :

a)     „Bogurodzica”

b)     „Gaude Mater Polonia”

c)      „Hymn do miłości ojczyzny”

d)     „Boże, coś Polskę”

e)     „Rota”

f)       „Żeby Polska była Polską”.

Zadanie do wykonania:

Korzystając z dostępnych źródeł, zapisz w zeszycie 2 zwrotki pieśni pt: „Rota”.

Posłuchaj kilkakrotnie, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 2 zwrotki pieśni.

 

Plastyka

18.11.2020

Temat: Brzeg morski po sztormie – praca plastyczna w technice kolażu.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej)

Termin wykonania: 25.11.2020.

 

 

 TECHNIKA

 

19.11.

 

Temat: Rodzaje włókien a ich zastosowanie.

 

Religia

17.11.20r wtorek

Katecheza nr 18  zeszyt ćwiczeń strona 38/37   - katechizm strona 48/49

Temat: Człowiek odpowiada na miłość Boga.

Ćw. 1-otrzymujemy w życiu różne prezenty, dary. Wpisz uczucia, jakie towarzyszą nam, gdy je  przyjmujemy.

Ćw.2- Uzupełnij zdania.

            Skorzystajcie z fragmentu BÓG MÓWI katechizm strona 48

Ćw.3- w kontury serc wpisz dary, które możesz ofiarować Panu Bogu.

Ćw..4- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za Jego miłość.

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? katechizm strona 48

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 48

-DAR

-MIŁOŚĆ

19.11.20r czwartek

Katecheza nr 19 zeszyt ćwiczeń strona 40/41    - katechizm strona 50/51

Temat: Jakub wzorem oddania Bogu.

Ćw. 1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2- dokończ tekst Pisma Św. -katechizm str.50

Ćw.3-napisz, co obiecał Pan Bóg Jakubowi.

Ćw.4- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu

Proszę to ćwiczenie odesłać na adres r.boryckispsadowie@wp.pl

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój ‘’książka strona 51

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 50

-ODDANIE

-JAKUB