Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

 

 

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 5b

Język polski

16 XI Temat: Oboczności w odmianie rzeczownika.

 1. Przepisz wiadomości zapamiętaj ze str. 66 ( i oczywiście zapamiętaj ).
 2. Odmień pisemnie przez przypadki w l. poj. rzeczownik ogród  i  marzec, zaznacz oboczności.
 3. Pisemnie ćw. 2 str. 65, dla chętnych ćw. 7 str. 67.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 19.
 5. Możesz skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/wsrod-rzeczownikow/DkhvXxKcA 

17 XI  Temat: „Bez względu na porę roku, dnia i stan pogody – stawię się… na podst. tekstu „Na bezdrożach tatrzańskich”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 98 – 102.
 2. Punkt kulminacyjny – zapisz z podręcznika.
 3. Pisemnie ćw. 3 str. 102.
 4. Ustnie ćw. 5, 6, dla chętnych ćw. 8 str. 103.
 5. Możecie obejrzeć filmik o pracy ratowników w górach oraz o zaangażowaniu  psów podczas ratowania ludzi:

https://tatromaniak.pl/aktualnosci/psy-lawinowe-topr-w-akcji-filmy/?fbclid=IwAR07qbpy1-a1gSEjysWXjsu3HTzzmA_E7VrGIiSGiT6RN5aaOuskYnZnXks

18 – 19 XI  Temat:  Srebro to za mało. Podziękowanie – na podst. tekstu „Życie pokaże”.

 1. Zapoznanie z tekstem.
 2. Pisemnie ćw. 2 i 3 str. 108 ( całymi zdaniami ).
 3. Przepisz, co to jest prasa oraz artykuł prasowy.
 4. Zapoznaj się z radami dla piszących podziękowanie i wykonaj pisemnie ćw. 8 str. 109.

20 XI  Temat:  Przyimki i wyrażenia przyimkowe.

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 69.
 2. Pisemnie ćw. 4 i 5 str. 70, pozostałe ustnie.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 20.

 

Język angielski  

17. 11. 2020

Temat: The four seasons – słuchanie i uzupełnianie luk w wierszu.

Lekcja na platformie Teams.

Podręcznik str. 90

Przepisz i przetłumacz Check these words oraz te 5 z obrazka.
posłuchaj ćw. 1 str. 90
ćw.2 b – uzupełnij wiersz słowami, które usłyszysz.
podręcznik str. 91
ćw. 1 – dopasuj zdania do obrazków, zapisz w zeszycie
ćw. 2 – Rozwiąż quiz, zapisz w zeszycie
ćw. 4 – posłuchaj piosenkę i wstaw wyrazy.
Praca domowa

w ćwiczeniówce ćw. 7 str. 58.

18. 11. 2020

Temat: Powtórzenie materiału z modułu 7.
Lekcja na platformie Teams

Podręcznik str. 92

Wykonujemy zadania 1-5/ 92

Homework
ćw. 3 str. 59 w ćwiczeniówce

20. 11. 2020

Temat: Ćwiczenia sprawności językowe.
Lekcja na platformie Teams

Zeszyt ćwiczeń strony 58-59.

 

Język niemiecki

Data : 20.11.2020

Temat: Wann hast du deinen Deutschunterricht?

Pytania w języku niemieckim.

Lekcja na Teams.

 Zeszyt ćwiczeń zad. 11,12,14 str. 7,8,9

 

Historia

16.11.2020r.

Temat:   Starożytna Grecja - podsumowanie. (podręcznik str.  74)

Przygotowanie do sprawdzianu.

Lekcja na Microsoft Teams.

20.11.2020 r.

Temat:  Starożytna Grecja – sprawdzian wiadomości.

Lekcja na Microsoft Teams

 

 MATEMATYKA

16.11.

Temat: Ćwiczenia w porównywaniu ułamków.

Z. ćw. str. 87 – 88

17.11.

Temat: Liczby mieszane.

Wprowadzenie pojęcia ułamków niewłaściwych i liczb mieszanych.

18.11.

Temat: Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i odwrotnie.

19.11.

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych o takich samych mianownikach.

Podręcznik str. 131 – 132

Z. ćw. str. 90 - 91

20.11.

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.

Podręcznik str. 133

Z. ćw. str. 91 - 92

 

Biologia

16.11.2020r.

Temat: Cudzożywność.

Temat lekcji w podręczniku str. 44 – 48.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 48

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 32 – 35.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

18.11.2020

Temat: Krajobraz wielkomiejski Warszawy

Podręcznik str. 54 - 58

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Warszawy

2. Warszawa – stolica Polski

3. Cechy krajobrazu wielkomiejskiego.

4. Zabytki Warszawy

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka       

17.11.2020r.

Temat: Operacje na plikach i folderach.

Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 45- 50 (punkty: 3, 4, 5).

 

Muzyka

18.11.2020.

Temat: Polskie  pieśni  patriotyczne.

Przeczytaj tekst z podręcznika str.52.

(notatka w zeszycie)

 1. Pieśni patriotyczne opowiadają o ojczyźnie, sławnych polakach oraz ich dokonaniach.

Niekiedy mają charakter hymnu.

 1. Polskie pieśni patriotyczne :

a)     „Bogurodzica”

b)     „Gaude Mater Polonia”

c)      „Hymn do miłości ojczyzny”

d)     „Boże, coś Polskę”

e)     „Rota”

f)       „Żeby Polska była Polską”.

Zadanie do wykonania:

Korzystając z dostępnych źródeł, zapisz w zeszycie 2 zwrotki pieśni pt: „Rota”.

Posłuchaj kilkakrotnie, utrwalając tekst i melodię.

Naucz się na pamięć 2 zwrotki pieśni.

 

Plastyka

18.11.2020.

Temat: Brzeg morski po sztormie – praca plastyczna w technice kolażu.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej)

Termin wykonania: 25.11.2020.

 

TECHNIKA

19.11.

Temat: Rodzaje włókien a ich zastosowanie.

 

 

Religia

17.11.20r wtorek

Katecheza nr 18  zeszyt ćwiczeń strona 38/37   - katechizm strona 48/49

Temat: Człowiek odpowiada na miłość Boga.

Ćw. 1-otrzymujemy w życiu różne prezenty, dary. Wpisz uczucia, jakie towarzyszą nam, gdy je             przyjmujemy.

Ćw.2- Uzupełnij zdania.

            Skorzystajcie z fragmentu BÓG MÓWI katechizm strona 48

Ćw.3- w kontury serc wpisz dary, które możesz ofiarować Panu Bogu.

Ćw..4- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Bogu za Jego miłość.

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Czy wierzysz, że Pan Bóg pokochał Cię? katechizm strona 48

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 48

-DAR

-MIŁOŚĆ

19.11.20r czwartek

Katecheza nr 19 zeszyt ćwiczeń strona 40/41    - katechizm strona 50/51

Temat: Jakub wzorem oddania Bogu.

Ćw. 1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2- dokończ tekst Pisma Św. -katechizm str.50

Ćw.3-napisz, co obiecał Pan Bóg Jakubowi.

Ćw.4- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za opiekę.

Proszę to ćwiczenie odesłać na adres r.boryckispsadowie@wp.pl

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Ofiaruję Tobie, Panie mój ‘’książka strona 51

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 50

-ODDANIE

-JAKUB