Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 6a

 

Język polski

16.11.2020

Temat: Stopniowanie przysłówków.

  1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

17.11.2020

Temat: „Błądzić jest rzeczą ludzką”. Ewangelia wg św. Łukasza „Przypowieść o synu marnotrawnym”

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

19.11.2020

Temat: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”- I. Krasicki „Przyjaciele”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

Temat: „ I śmiech niekiedy może być nauką”- cechy bajki.

Spotkanie w aplikacji Teams.

20.11.2020

Temat: „W muzealnej sali liczbom miejsce dali”. Typy liczebników.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

 

Język angielski

data: 17.11.20r.

Temat:  Zdania twierdzące, pytające i przeczące w Past Simple.

data: 18.11.20r.

Temat:  Was/wasn’t  czy were/weren’t? – ćwiczenia.

data: 19.11.20r.

Temat:  Co mieli ludzie w XIX w.?

 

Język niemiecki

Data : 17.11.2020.

Temat: Wie findest du unser Haus?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 20 zad 17, zeszyt ćwiczeń zad. 20,21 str. 11.

 

Historia

18.11.2020 r.

Temat: „Państwo bez stosów”. (podręcznik str. 71 -74).

Lekcja na Microsoft Teams.

20.11.2020 r.

Temat: Pierwsza wolna elekcja. (podręcznik str. 76 -79).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

MATEMATYKA

 

16.11.

 

Temat: Odczytywanie informacji z diagramów.

 

Z. ćw. str. 78 – 79.

 

17.11.

 

Temat: Sporządzanie diagramów.

 

Z. ćw. str. 79 - 80.

 

18.11.

 

Temat: Sporządzanie diagramów.

 

Podręcznik str. 88 - 89

 

19.11.

 

Temat: Czytanie tabel i diagramów.

 

Z. ćw. str. 81 - 82

 

20.11.

 

Temat: Czytanie tabel i diagramów.

 

Z. ćw. str. 83 - 84

 

 

 

TECHNIKA

 

18.11.

 

Temat: Skąd czerpiemy prąd elektryczny?

 

 

 

Obejrzymy film.

 

Tabelkę przepiszcie do zeszytów.

 

 

 

Źródła energii

Nieodnawialne

Odnawialne

Węgiel

Gaz

Ropa naftowa

Paliwa jądrowe

Energia wiatrów

Energia słoneczna

Energia fal

Energia rzek

Energia biomasy

Energia geotermalna

 

 

Informatyka       

18.11.2020r.

Temat: Planujemy prezentację i przygotowujemy slajd tytułowy.

            Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 21- 25 (temat 3- punkty 1, 2, 3, 4).

 

Biologia

20.11.2020r.

Temat: Owady – stawonogi zdolne do lotu.

Temat lekcji w podręczniku str. 60 – 66.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 66

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,7 do tego tematu lekcji str. 51-54.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---owady/Dbyj7OUcO

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

16.11.2020

Temat: : Strefy oświetlenia Ziemi (druga godzina lekcyjna)

Podręcznik str. 35-43

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Daty początku astronomicznych pór roku.

2. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.

3. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

4. Oświetlenie Ziemi a strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Plastyka

17.11.2020.

Temat: Historia obrazkowa – komiks. Praca w technice rysunkowej.

Zadanie:

Przedstaw w formie krótkiego komiksu przygodę bohatera lub bohaterów Twojego ulubionego filmu bądź książki.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej).

Termin wykonania: 24.11.2020.

 

Muzyka

20.11.2020.

Temat: Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 38 – 39.

Korzystając z dostępnych źródeł zapisz w zeszycie informację o epoce renesansu, oraz definicję psalmu. (podr. str.38)

Posłuchaj kilkakrotnie psalmu z epoki renesansu pt: „Kleszczmy rękoma”, (tekst podr. str.38)

Mikołaja Gomółki(muzyka) i Jana Kochanowskiego (tekst)

Zapisz w zeszycie tekst psalmu.

 

Religia

17.11.20r  wtorek

Temat nr  16 zeszyt ćwiczeń strona 34/35       -katechizm strona 4o/41

Temat : Sakrament chrztu początkiem drogi do Ojca.

Ćw.1 –uzupełnij tabelę

Ćw.2 – na podstawie tekstu Pisma Św. J 4, 5-15 napisz o jakim skarbie mówił Jezus przy studni Jakubowej.

            katechizm str. 40.

Ćw.3 – uzupełnij tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego -katechizm str.41

Ćw.4 -podkreśl właściwą odpowiedź.

Ćw.5- dokończ zdania

Ćw. 6- zmieniamy

Napiszcie:

P1. an Jezus ustawił sakrament chrztu słowami:

,,Dana mi jest wszelka władza w niebie i ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Uczcie się zachowywać wszystko co wam przekazałem.

2. Rodzaje chrztu:

-z wody

-pragnienia

-krwi

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Com przyrzekł na chrzcie raz‘’ książka strona 40

19.11.20r  piątek

Temat nr  17 zeszyt ćwiczeń strona 36/37       -katechizm strona 42/43

Temat : Sakrament bierzmowania umocnieniem w wierze.

Ćw.1 –uzupełnij zdania, skorzystaj z katechizmu str. 42

Ćw.2 – uzupełnij tabelę, skorzystaj z katechizmu str. 42

Ćw.3 – zmieniamy

Napiszcie:

1. Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch  Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

2. Słowo bierzmowanie  pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo” . Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie w wierze.

3. Krzyżmo święte to mieszanina oliwy balsamu, poświęcona w wielki Czwartek przez Ks. Biskupa

w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje)