Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 7c

 

Język polski

16 XI Temat: Dziesięć ważnych słów – Nowy Testament, Księga Wyjścia.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 77 – 78.
 2. Pisemnie ćw. 9 str. 79.
 3. Definicja słownikowa.
 4. Język biblijny.
 5. Zeszyt ćwiczeń str. 42 – 45.

17  XI  - 2 godz. Temat: Przemówić do serc – Jan Paweł II – „ Przemówienie do młodzieży”.

 1. Wyjaśnienie pojęć: perswazja, styl retoryczny, pytanie retoryczne, wykrzyknienie         (pisemnie).
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 47 – 49.

19 XI Temat: Na ścieżkach myśli – wielcy filozofowie starożytni.

 1. Przypomnienie sylwetek największych filozofów starożytnych ( notatka w zeszycie ).
 2. Uniwersalne wartości humanistyczne.

20 XI Temat:  Od akapitu do akapitu.

 1. Akapit - ………………( przepisz ).
 2. Wybrane ćwiczenia ze str. 83.
 3. Pisemnie ćw. 8 str. 83.
 4. Ćw. 9 str. 84 – ustnie.

 

Język angielski

data: 17.11.20r.

Temat:  Kiedy używamy konstrukcji „be going to”?

data: 18.11.20r.

Temat:  Co Anna zamierz robić na wakacjach?

data: 20.11.20r.

Temat:  Konstrukcja „be going to” – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 17.11.2020.

Temat: Das kann ich schon.

Kartkówka z przyborów szkolnych, rodzajnika określonego i nieokreślonego oraz przeczenia kein, keine.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń zad. 6,7,8 str.29.

 

Historia

Data: 16.11.2020

Temat: Kolonializm w XIX wieku

Podręcznik strony: 76-80

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

 1. Ekspansja kolonialna państw europejskich Francji i Wielkiej Brytanii
 2. Kolonizacja Afryki
 3. Kompanie handlowe i ich działania
 4. Polityka kolonialna w Azji. Państwa europejskie wobec Chin i Indii.
 5. Włączenie się do wyścigu o kolonie Stanów Zjednoczonych, Rosji, Niemiec i Włoch.
 6. Japonia jako kraj azjatycki, który oparł się kolonizacji
 7. Skutki polityki kolonialnej
 8. Brytyjskie imperium kolonialne
 9. Konflikty kolonialne. Powstania Sipajów. Mahdiego w Egipcie, bokserów w Chinach. Wojny opiumowe.
 10. Wojny burskie. Pierwsze obozy koncentracyjne założone przez Brytyjczyków dla Burów w Afryce.

Data: 17.11.2020

Temat: Przemiany polityczno-społeczne w Europie.

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

 1. Powstanie społeczeństwa industrialnego czyli przemysłowego
 2. Trójpodział władzy czyli demokratyzacja życia politycznego. Poddani zamieniają się w obywateli.
 3. Rosnąca liczba monarchii parlamentarnych w Europie
 4. Umacnianie się republikańskiego systemu rządów
 5. Rozwój ruchu robotniczego
 6. Nowe ideologie i powstawanie partii politycznych
 7. Początki emancypacji kobiet

 

Matematyka

16.11.2020

Temat: Utrwalenie  wiadomości - procenty.

Proszę rozwiązać zadania42-47 str. 98. Lekcja na Microsoft Teams.

17.11.2020

Temat: Sprawdzian - procenty.

Szczegółowe informacje na grupie Messenger oraz Microsoft Teams.

18.11.2020

Temat: Proste i odcinki.

Proszę zapoznać się z tematem  w podręczniku str. 100. W celu przypomnienia obejrzyj filmiki klikając w poniższe linki:

https://pistacja.tv/film/mat00197-punkt-odcinek-prosta-polprosta?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00198-proste-rownolegle-i-prostopadle?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00199-rysowanie-prostych-prostopadlych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00200-rysowanie-prostych-rownoleglych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

Lekcje na Microsoft Teams.

19,20.11.2020

Temat: Rodzaje kątów, obliczanie miar kątów.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 105-106, następnie zrobić zad.1-6  str. 107 oraz  zad. 8-11 str. 108, zad. 15 str. 109. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 16.11.2020

Temat: Gęstość substancji.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=5qAAtB4zz6U

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 74-76. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 76) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3  str. 77.

Data 19.11.2020

Temat: Gęstość substancji– rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie  4, 5, 6 str. 77, 78. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

                                                    

Biologia

18.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział IV - Układ krążenia

Temat: Budowa i funkcje krwi.

Temat z podręcznika str. 85-87.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 87

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 44-45.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/szczegolna-rola-krwi/DSnYoJIyK

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

20.11.2020r.

Temat: Krążenie krwi.

Temat z podręcznika str. 88-91.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 91

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 46-47.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/uklad-krazenia/D6EEivr95  - punkty 3 i 4.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

19.11.2020r.

Temat: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian wiadomości 19.11. 2020 r. o godz. 9.45 (czwartek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messengerze.

20.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział – Atomy i cząsteczki.

Temat: Atomy i cząsteczki – składniki materii.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/dyfuzja/D19UGJZUf

https://epodreczniki.pl/a/mieszanie-sie-substancji/D10wlpZAn

Temat w podręczniku str. 78 – 80

Proszę  napisać notatkę w zeszycie tj. definicje z „Zapamiętaj” – str. 80

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 43 – 45.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

16.11.2020

Temat: Lasy w Polsce

Podręcznik str. 76 – 78

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Lesistość – pojęcie.

2. Typy zbiorowisk leśnych w Polsce

3. Funkcje lasów.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

18.11.2020

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego

Podręcznik str. 79 - 81

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Formy ochrony przyrody.

2. Parki narodowe w Polsce.

3. Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione w Polsce.

4. Obszary pod ochroną w województwie świętokrzyskim.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

18.11.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP- stosowanie narzędzi selekcji i praca z warstwami.

Podręcznik strona 51-55 oraz program GIMP.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

16.11.2020.

Temat:  Reklama dowolnego produktu – fotokolaż.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej)

Termin wykonania: 23.11.2020.

 

Muzyka

19.11.2020.

Temat: Style muzyki rozrywkowej.

Zadanie do wykonania:

Na podstawie tekstu z podręcznika str. 42 – 45, lub korzystając z dostępnych źródeł, zapisz w zeszycie (lub w pliku tekstowym), notatkę z charakterystyką poszczególnych rodzajów stylów w muzyce rozrywkowej: rock, techno, pop, rap, reggae, folk, jazz, country, disco.

Termin wykonania zadania: 26.11.2020.

 

Religia

18.11.20r środa

Temat nr  17  zeszyt ćwiczeń strona 36/37        -katechizm strona 42/43

Temat : Jozue wzywa do służby Bogu.

Ćw.1-dopisz pojęcia kojarzące się ze słowami :,,służyć” i ,,służba”

Ćw.2- korzystając z tekstów Pisma Św.  Joz 1,6-7 , scharakteryzuj misję Jozuego- katechizm str.42

Ćw.3 –istnieje wiele podobieństw dotyczących losów Izraela pod wodzą Mojżesza i jego następcy –             Jozuego. Na postawie fragmentu Pisma Św. Joz 3,14-17 katechizm str. 42 uzupełnij tabelę

Ćw. 4 – zapisz słowa Joz  24,24 i napisz do czego zobowiązywało przymierze zwarte w Sychem.-katechizm             str.43

Ćw.5- zmieniamy , zapiszcie:

            1. Jozue syn Nuna z plemienia Efraima i Rachab

            2. Urodził się w 1355r pne w Egipcie ( w Goszem) podczas niewoli egipskiej

            3. Zmarł w 1245r pne. W Kanaan, żył 100 lat

            4. Jego pierwotne imię Ozeasz- imię Jozue  zostało mu nadane przez Mojżesza

            5.Po śmierci Mojżesza został przywódcą Izraelitów.

20.11.20r  piątek

Temat nr  18  zeszyt ćwiczeń strona 38/39       -katechizm strona 44/45

Temat : Sędziowie kierują narodem wybranym.

w.1- napisz kim byli sędziowie w Narodzie Wybranym- katechizm str. 44

Ćw.2- na podstawie tekstów pisma Świętego umieszczonych w podręczniku str. 44/45 scharakteryzuj w punktach działalność Samuela.

Ćw. 3- NIE

Ćw.4-zmieniamy

1. Samuel postać biblijna z XI w p.n.e. syn Anny i Elkany, został przez rodziców poświęcony Bogu.

Ze względu na swoją pobożność i mądrość został wybrany na wodza. Samuel uczy nas, jak powinniśmy słuchać Boga i odpowiadać na Jego słowa

2. Samson ,,Bóg wysłuchał ‘-rodzice też poświecili go na służbę Bogu. Na znak przynależności do boga nie mógł ścinać włosów. Samson prowadził walkę z Filistynami, którzy chcąc go pokonać uciekli się do podstępu. Wysłali do Samsona Dalię, która obcięła mu włosy. Gdy stracił siły, pojmali go i trzymali

w więzieniu . Potem sprowadzali go do pałacu aby z niego szydzić. Samson dzięki pomocy Bożej odzyskał siły, chwycił jedną z kolumn sali i zwalił ją ale sam zginął.