Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 6b

Język polski

16 XI Temat:  Zaimki i ich znaczenie.

 1. Skorzystaj z:

https://epodreczniki.pl/a/nie-ma-niezastapionych-czyli-o-zaimku/D13nDgAvQ  i zapisz do zeszytu wiadomości pamiętaj ( po ćw. 1 ), pisemnie ćw. 1, 4, 5.

 1. Ćwiczenia z podręcznika ustnie, pisemnie ćw. 5 str. 83.
 2. Zeszyt ćwiczeń  str. 37 – 38 – dla chętnych.

17 XI Temat:  „Opowieść z podwójnym dnem” – Ewangelia według św. Łukasza – „Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 88 – 89.
 2. Pisemnie ćw. 4 i 9 str. 90 – 91.

18 XI Temat:  Błądzić jest rzeczą ludzką – na podstawie „Przypowieści o synu marnotrawnym”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 92.
 2. Pisemnie ćw. 1 str. 93 i ćw. 4 str. 94.
 3. Symbol - …………………………..( przepisz ).

19 XI Temat:  Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie – I. Krasicki – „Przyjaciele”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 96 – 97.
 2. Ironia,  morał - ………………….. ( przepisz ).
 3. Pisemnie ćw. 4, 7, 8 str. 99.

20 XI temat: Trudne formy zaimków. 

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 86.
 2. Pisemnie ćw. 1 str. 85 i ćw. 7 str. 88.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 39 – 40.

 

Język angielski

data: 17.11.20r.

Temat:  Zdania twierdzące, pytające i przeczące w Past Simple.

data: 19.11.20r.

Temat: Was/wasn’t  czy were/weren’t? – ćwiczenia.

 data: 20.11.20r.

Temat: Co mieli ludzie w XIX w.?

 

Język niemiecki

Data : 16.11.2020.

Temat: Das ist unsere Küche.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 19,20 zad 16, zeszyt ćwiczeń zad. 18,19 str. 10,11.

Data : 20.11.2020.

Temat: Wie findest du unser Haus?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 20 zad 17, zeszyt ćwiczeń zad. 20,21 str. 11.

 

Historia

18.11.2020 r.

Temat: Pierwsza wolna elekcja. (podręcznik str. 76 -79).

Lekcja na Microsoft Teams.

20.11.2020 r.

Temat: W Rzeczpospolitej szlacheckiej - powtórzenie (podręcznik str.80).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 16.11.2020

Temat: Zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 22, 23 str. 78.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3 str. 73  oraz 1, 2, 3 str. 75.

Data 17.11.2020

Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 24, 26, 27 str. 79.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 14, 15  str. 75

Data 18.11.2020

Temat:  Zastosowanie obliczeń procentowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 31, 33, 34, 39 str. 80, 81.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 16, 18  str. 76, 77.

Data  19.11.2020

Temat:  Interpretowanie diagramów procentowych.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad.  1, 2, 3 str. 85, 86, 87.

Data  20.11.2020

Temat:  Interpretowanie diagramów procentowych – rozwiązywanie zadań.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3, 4 str. 78 oraz 1, 2, 3 str. 79. 

 

Biologia

19.11.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – „Od parzydełkowców do pierścienic”.

Sprawdzian wiadomości 19.11. 2020 r. o godz. 8.50 (czwartek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messengerze.

 

Geografia

18.11.2020

Temat: : Strefy oświetlenia Ziemi (druga godzina lekcyjna)

Podręcznik str. 35-43

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Daty początku astronomicznych pór roku.

2. Oświetlenie Ziemi w ciągu roku.

3. Charakterystyka stref oświetlenia Ziemi.

4. Oświetlenie Ziemi a strefy klimatyczne i krajobrazowe Ziemi.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

20.11.2020

Temat: Przejścia slajdów.

1. Proszę zapoznać się tematem nr 4 w podręczniku, część 3, 4.

2. Otworzyć zapisaną przez was prezentację „Wesołe Zoo”.

3. Wykonać ćwiczenie nr.4/str.34 – proszę zastosować wybrane przez siebie przejścia slajdów zgodnie z poleceniem w ćwiczeniu czyli inne dla slajdu tytułowego, takie same dla slajdów z wierszami i inne dla slajdu końcowego.

4. Zapisać zmiany wprowadzone do prezentacji.

Proszę nie przesyłać swoich prac, będą sprawdzone po ukończeniu prezentacji.

Poniżej link do krótkiego filmu o animacjach na slajdach i przejściach miedzy slajdami.

https://www.youtube.com/watch?v=CNSNl6882Is

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Plastyka

17.11.2020.

Temat: Historia obrazkowa – komiks. Praca w technice rysunkowej.

Zadanie:

Przedstaw w formie krótkiego komiksu przygodę bohatera lub bohaterów Twojego ulubionego filmu bądź książki.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej).

Termin wykonania: 24.11.2020.

 

Muzyka

17.11.2020.

Temat: Z dziejów muzyki – złoty wiek muzyki polskiej.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 38 – 39.

Korzystając z dostępnych źródeł zapisz w zeszycie informację o epoce renesansu, oraz definicję psalmu. (podr. str.38)

Posłuchaj kilkakrotnie psalmu z epoki renesansu pt: „Kleszczmy rękoma”, (tekst podr. str.38)

Mikołaja Gomółki(muzyka) i Jana Kochanowskiego (tekst)

Zapisz w zeszycie tekst psalmu.

 

TECHNIKA

 

17.11.

 

Temat: Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

 

Po obejrzeniu filmu wykonacie notatkę.

 

 

 

Religia

17.11.20r  środa

Temat nr  15 zeszyt ćwiczeń strona 30/31       -katechizm strona 38/39

Temat : Sakramenty źródłem życia i świętości.

Ćw.1 –napisz, w jaki sposób ludzie komunikują się ze sobą.

Ćw.2 – uzupełnij tabelę.

Sakrament                           Znak widzialny                              Otrzymywane łaski

Chrzest                                  Obmycie wodą                                  Włączenie do Kościoła

Bierzmowanie                      Namaszczenie krzyżmem                Umocnienie Duchem Św.

Eucharystia                           Chleb i wino                                      Pokarm w drodze do zbawienia

Pokuta                                   Rozgrzeszenie przez kapłana                     Odpuszczenie grzechów                                                    

Namaszczenie  chorych       Namaszczenie olejem                                  Odpuszczenie  grzechów ,umocnienie

                                                                                                          w chorobie

Kapłaństwo                           Święcenia kapłańskie                                  Szczególna opieka Boga

Małżeństwo                          Nałożenie obrączek                         Pielęgnowanie cnót małżeńskich

Ćw.3 – Wskaż strzałkami sakramenty, które już przyjąłeś, przyjmujemy ras z życiu, można przyjąć             wielokrotnie

Ćw.4 -napisz dlaczego powinniśmy przyjmować sakramenty święte.

Zapamiętaj SŁOWA KLUCZE- katechizm str. 38

- SAKRAMENT

19.11.20r  czwartek

Temat nr  16 zeszyt ćwiczeń strona 34/35       -katechizm strona 4o/41

Temat : Sakrament chrztu początkiem drogi do Ojca.

Ćw.1 –uzupełnij tabelę

Ćw.2 – na podstawie tekstu Pisma Św. J 4, 5-15 napisz o jakim skarbie mówił Jezus przy studni Jakubowej katechizm str. 40.

Ćw.3 – uzupełnij tekst Katechizmu Kościoła Katolickiego -katechizm str.41

Ćw.4 -podkreśl właściwą odpowiedź.

Ćw.5- dokończ zdania

Ćw. 6- zmieniamy

Napiszcie:

P1. an Jezus ustawił sakrament chrztu słowami:

,,Dana mi jest wszelka władza w niebie i ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Uczcie się zachowywać wszystko co wam przekazałem.

2. Rodzaje chrztu:

-z wody

-pragnienia

-krwi

Do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,, Com przyrzekł na chrzcie raz‘’ książka strona 40