Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

16-20.11.

Zdalne nauczanie -  16.11 - 20.11

KLASA 7b

Język polski

16 XI Temat:  Od akapitu do akapitu.

 1. Akapit - ………………( przepisz ).
 2. Wybrane ćwiczenia ze str. 83.
 3. Pisemnie ćw. 8 str. 83.
 4. Ćw. 9 str. 84 – ustnie.

17 – 18 XI Temat: Zasady redagowania przemówienia.

 1. Skorzystaj z:

https://www.youtube.com/watch?v=htXYfWOAxlI

 1. Zapoznaj się z Radami dla mówiących str. 97 i napisz notatkę.
 2. Zredaguj pisemnie przemówienie na jeden z wybranych tematów:

a)     Mowa pożegnalna na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

b)     Żartobliwa mowa skierowana do uczniów: „O wyższości jazdy na rowerze nad jazdą samochodem w korku”,

c)      Jestem waszym najlepszym kandydatem do samorządu uczniowskiego!

19 XI Temat: W poszukiwaniu mądrości – J. Gaarder – „Świat Zofii”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 92 – 95.
 2. Pisemnie wybrane ćwiczenie ze str. 95 – 96.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 50 – 51.

20 XI Temat: Od mistrza do arcymistrza – wyraz podstawowy i pochodny.

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości str. 98 – 99.
 2. Pisemnie polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 52 – 56.
 3. Dla chętnych ćwiczenia z podręcznika str. 100.
 4. Można skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI

 

Język angielski

data: 16.11.20r.

Temat:  Kiedy używamy konstrukcji „be going to”?

data: 17.11.20r.

Temat:  Co Anna zamierz robić na wakacjach?

data: 19.11.20r.

Temat:  Konstrukcja „be going to” – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 18.11.2020.

Temat: Ist das ein Kuli?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 29 zad 4,5, zeszyt ćwiczeń zad 5,6,7,8 str. 27.

Data : 20.11.2020.

Temat: Das kann ich schon.

Kartkówka z przyborów szkolnych, rodzajnika określonego i nieokreślonego oraz przeczenia kein, keine.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń zad. 6,7,8 str.29.

 

Historia

Klasa 7  b

18.11.2020 r.

Temat: Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim – test.

Lekcja na Microsoft Teams.

19.11.2020 r.

Temat: Stany Zjednoczone w XIX w. (podręcznik str. 66-70).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

16.11.2020r.

Temat: Proste i odcinki.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku str. 100.
 2. Obejrzyj filmiki klikając w poniższe linki:

https://pistacja.tv/film/mat00197-punkt-odcinek-prosta-polprosta?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00198-proste-rownolegle-i-prostopadle?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00199-rysowanie-prostych-prostopadlych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

https://pistacja.tv/film/mat00200-rysowanie-prostych-rownoleglych-za-pomoca-linijki-i-ekierki?playlist=127

 1. Przerysuj do zeszytu prostą, półprostą i odcinek wraz z oznaczeniami i podpisami z podręcznika str.100 z ramki.
 2. Przerysuj z podręcznika str. 100 proste prostopadłe i proste równoległe wraz z podpisami. Pod każdym z rysunków zapisz odpowiednią regułkę, która znajduje się w podręczniku nad rysunkami (kiedy proste są równoległe, kiedy prostopadłe).
 3. Wykonaj w zeszycie ćw. A str. 100 oraz zad. 6 str.102.

17.11.2020r.

Temat: Omówienie zadań ze sprawdzianu.

Lekcja na Teams.

18.11.2020r.

Temat: Rodzaje kątów.

Lekcja na Teams.

19.11.2020r.

Temat: Obliczanie miar kątów.

Lekcja na Teams.

20.11.2020r.

Temat: Rodzaje trójkątów i ich własności.

Lekcja na Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 16.11.2020

Temat: Gęstość substancji.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=5qAAtB4zz6U

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 74-76. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 76) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3  str. 77.

Data 17.11.2020

Temat: Gęstość substancji– rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie  4, 5, 6 str. 77, 78. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

                                                     

Biologia

16.11.2020r.

Temat: Krążenie krwi.

Temat z podręcznika str. 88-91.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 91

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 46-47.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/uklad-krazenia/D6EEivr95  -  punkty 3 i 4.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

20.11.2020r.

Temat: Budowa i działanie serca

Temat z podręcznika str. 92-95.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 95

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 48.  oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 50 trzecią kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/uklad-krazenia/D6EEivr95 -  punkty 1 i 2

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

17.11.2020r.

Temat: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają – sprawdzian wiadomości.

Sprawdzian wiadomości 17.11. 2020 r. o godz. 8.00 (wtorek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messengerze.

19.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział – Atomy i cząsteczki.

Temat: Atomy i cząsteczki – składniki materii.

Koniecznie proszę obejrzeć film

https://epodreczniki.pl/a/dyfuzja/D19UGJZUf

https://epodreczniki.pl/a/mieszanie-sie-substancji/D10wlpZAn

Temat w podręczniku str. 78 – 80

Proszę  napisać notatkę w zeszycie tj. definicje z „Zapamiętaj” – str. 80

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 43 – 45.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

16.11.2020

Temat: Ochrona środowiska przyrodniczego

Podręcznik str. 79 - 81

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Formy ochrony przyrody.

2. Parki narodowe w Polsce.

3. Gatunki roślin i zwierząt prawnie chronione w Polsce.

4. Obszary pod ochroną w województwie świętokrzyskim.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

20.11.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski – podsumowanie

Podręcznik str. 84

Zadania do wykonania: 1 – 15/85.86

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

20.11.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP- fotomontaż i animacje.

Podręcznik strona 56-59 oraz program GIMP.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

18.11.2020.

Temat:  Reklama dowolnego produktu – fotokolaż.

(kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej)

Termin wykonania: 23.11.2020.

 

Muzyka

19.11.2020.

Temat: Style muzyki rozrywkowej.

Zadanie do wykonania:

Na podstawie tekstu z podręcznika str. 42 – 45, lub korzystając z dostępnych źródeł, zapisz w zeszycie (lub w pliku tekstowym), notatkę z charakterystyką poszczególnych rodzajów stylów w muzyce rozrywkowej: rock, techno, pop, rap, reggae, folk, jazz, country, disco.

Termin wykonania zadania: 26.11.2020.

 

Religia

17.11.20r  wtorek

Temat nr  18  zeszyt ćwiczeń strona 38/39       -katechizm strona 44/45

Temat : Sędziowie kierują narodem wybranym.

w.1- napisz kim byli sędziowie w Narodzie Wybranym- katechizm str. 44

Ćw.2- na podstawie tekstów pisma Świętego umieszczonych w podręczniku str. 44/45 scharakteryzuj w punktach działalność Samuela.

Ćw. 3- NIE

Ćw.4-zmieniamy

1. Samuel postać biblijna z XI w p.n.e. syn Anny i Elkany, został przez rodziców poświęcony Bogu.

Ze względu na swoją pobożność i mądrość został wybrany na wodza. Samuel uczy nas, jak powinniśmy słuchać Boga i odpowiadać na Jego słowa

2. Samson ,,Bóg wysłuchał ‘-rodzice też poświecili go na służbę Bogu. Na znak przynależności do boga nie mógł ścinać włosów. Samson prowadził walkę z Filistynami, którzy chcąc go pokonać uciekli się do podstępu. Wysłali do Samsona Dalię, która obcięła mu włosy. Gdy stracił siły, pojmali go i trzymali

w więzieniu . Potem sprowadzali go do pałacu aby z niego szydzić. Samson dzięki pomocy Bożej odzyskał siły, chwycił jedną z kolumn sali i zwalił ją ale sam zginął.

19.11.20r czwartek

Temat nr  19  zeszyt ćwiczeń strona 40/41       -katechizm strona 46/47

Temat : Dawid królem Narodu Wybranego.

Ćw.1-Zapisz fragment 1 Krn 11,2 i napisz, do kogo odnoszą się te słowa. (nie ma w katechizmie szukacie sami w Piśmie Św. )

Ćw.2- spośród podanych informacji podkreśl te, które Charakteryzują życie i działalność  Dawida.

Ćw.3 –w Nowym Testamencie znajdujemy wiele fragmentów, które mówią , że Jezus pochodzi z rodu Dawida. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. (trzeba skorzystać z           Pisma Świętego)

Ćw. 4 –napisz o czym mówią słowa Psalmu 23 (trzeba skorzystać z Pisma Świętego)

 

Wdż   

18.11.2020r.

Temat: Przekazywanie życia – cd.

Polecam filmy:

Projekt Pro-life -„Było sobie życie – 2 trymestr ciąży”

https://www.youtube.com/watch?v=dkl9YPUQMao

Życzę przemyślanego oglądania.