Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Plan pracy dla klasy II a

Od 23.11.2020r. Do 27.11.2020r.

Edukacja Zintegrowana

 

Poniedziałek 23.11.2020r.

 

1. Muzyka wokół nas – podręcznik str. 34, ćwiczenia w czytaniu (mit „Fletnia Pana”), zapoznanie się z opisem, stworzenie własnego opisu.

Ćwiczeniówka do języka polskiego zadania nr 1, 2 str. 30.

2. Od liczb dwucyfrowych odejmuję jedności lub dziesiątki – podręcznik do matematyki str. 65 – sposoby odejmowania, analiza zadań.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3 str. 60.

 

Wtorek 24.11.2020r.

1. Zaproszenie na imprezę andrzejkową – napisanie własnego zaproszenia.

Ćwiczeniówka do języka polskiego zadania nr 1, 2, 3 str. 31.

2. Matematyczne powtórzenie wiadomości – praca z podręcznikiem str. 66 – zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Środa 25.11.2020r.

1. Zintegrowane powtórzenie wiadomości – praca w ćwiczeniówce zadania nr 4, 5, 6, 7, 8 str. 32, 33.

2. Matematyczne powtórzenie wiadomości c.d. – praca w ćwiczeniówce zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 61.

 

Czwartek 26.11.2020r.

 Wspólnie sprawdzamy  wiadomości.

1. Sprawdzian  polonistyczny .

2. Sprawdzian matematyczny.

 

Piątek 27.11.2020r.

1.Praca z lekturą  „ Kapelusz pani Wrony” D. Parlak.

2. Wiadomości praktyczne-doba- utrwalenie wiadomości.

 

Edukacja: język angielski

Data: 25.11.20

Temat: How old are the trees? –kącik ekologa.           

- sprawdzenie pracy domowej: czytanie historyjki obrazkowej „My birthday“,
sprawdzenie ćwicz. 7 ze str. 12 z ćwiczeniówki;

- omówienie obrazka z podręcznika, str.24 (sposób określania wieku drzew);

- udzielanie odpowiedzi na pytanie: How old are the trees?;

- zapisanie odpowiedzi zeszycie.

Praca domowa: Narysuj drzewo w przekroju (wg własnego pomysłu), zadaj pytanie: How old is the tree? i odpowiedz na nie: The tree is…

 

Data: 27.11.20

Temat: Przyimki miejsca: in, on.

- objaśnienie, co oznaczają przyimki miejsca: in – w,  on – na, zapisanie powyższego zeszycie;

- rysowanie przykładów w zeszycie, np. lampa na stole (pod obrazkiem piszemy słówko on)  i lampa w pudełku (pod obrazkiem piszemy słówko in);

- ćwiczenie 2, str. 25, podręcznik – odpowiadamy na pytania gdzie znajdują się przedmioty;

Praca domowa: ćwicz. 8, str. 13(ćwiczeniówka), opisujemy jeden z obrazków, wg podanego wzoru, np. The bike is on the bed in picture A.

 

 

Religia

23.11.20r poniedziałek

Katecheza nr 23  zeszyt ćwiczeń strona 48/49          - katechizm strona 54/55

Temat: Pan Jezus umiłowanym Synem Bożym.

Ćw.1 – wpisz litery w odpowiednie miejsce, a dowiesz się, kto wzywał ludzi do nawrócenia i udzielał

            im chrztu.

Ćw.2- odczytaj i przepisz ukryte zdanie.

Ćw.3-pokoloruj te ilustrację, która przedstawia chrzest Pana Jezusa.

Ćw. 4- uzupełnij tekst modlitwy  AKT WIARY katechizm str. 130 i naucz się.

Ćw.5- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za chrzest.

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Bóg tak umiłował świat ‘’książka strona 54

 

24.11.20r wtorek

Katecheza nr  24  zeszyt ćwiczeń strona 50/41         - katechizm strona 56/57

Temat: Pan Jezus czyni cuda-cud w Kanie

Ćw. 1- pokoloruj pola z krzyżykiem, a dowiesz się jak nazywa się wydarzenie, którego nie może dokonać        żaden człowiek, tylko Bóg.

Przeczytaj:

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej Kafarnaum

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? [Czy] jeszcze nie nadeszła godzina moja?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». i napełnili je aż po brzegi. 8 Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli. 9 Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

Cud w Kanie odsłuchaj

https://www.biblijni.pl/J,2,1-12

Ćw. 2- przeczytaj katechizm BÓG MÓWI str.56 i, spróbuj odczytać zdanie i zapisać.

Ćw.3- ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.

Ćw. 4- ZMIENIAMY robimy inaczej:

Wytnijcie stągwie i wklejcie w takiej kolejności aby utworzyły zdanie związanie z cudem a Kanie. Załącznik

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem pt ,,Pan Jezus także mamę miał ‘’książka strona 46