Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3a

 

PONIEDZIAŁEK  23.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na s.32-33 w podręczniku.

Zapisz temat w zeszycie: Potrafię pomóc.

Zadanie 2. W zeszycie do j. polskiego zapisz na kolorowo numery telefonów alarmowych.

Zadanie 3. Ćw. 1-4 s. 29-30 (z. ćw. z j. polskiego).

Zadanie 4. Zad. 3,4s.49 ( podr. matematyka).

 

WTOREK  24.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.34-35.

Zadanie 2. Zapisz temat: Zły dzień. Rozwiąż ćw. 1-5 s.31-32(z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad.1-4 z zeszytu ćw. do matematyki s.53.

 

ŚRODA 25.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.36-37.

Zadanie 2. Zapisz temat: Śmiech to zdrowie.  Rozwiąż ćw. 1-5 s.33-34(z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad. 3, 4, 5 z podr. do matematyki s.51.

 

CZWARTEK 26.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Opowieści o psach.

Zapoznaj się z tekstem na s. 38 w podręczniku. Przypomnij wiadomości na temat rzeczownika i czasownika.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 38 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1,2,3, s. 54 ( z. ćw. matematyka).

 

PIĄTEK 27.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Sposób na Elfa.

Zapoznaj się z tekstem na s.40 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-7 s. 39,40 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1-5 s. 55 ( z. ćw. matematyka).

 

Data: 25.11.20

Temat: „Grandma’s here” – praca z tekstem.

 - poznajemy dalsze słownictwo oznaczające nazwy członków rodziny oraz uczucia(podręcznik, str. 24 i 25, górna część stron);

- słuchanie tekstu czytanki, powtarzanie scenek za głosem z nagrania;

- samodzielne czytanie;

- wypisanie z czytanki zdań z czasownikiem „to be” w liczbie mnogiej.

Praca domowa: ćwicz. 1, str.20 i 4, str.21, ćwiczeniówka, uczymy się czytać i tłumaczyć tekst ze str.24 z podręcznika.

 

Data: 27.11.20

Temat: Czasownik „to be” – ćwiczenia utrwalające.

- czytanie tekstu „Grandma’s here”, sprawdzenie ćwiczeń ze str. 20 i 21;

- podręcznik, str. 25, ćwiczenie 5, przepisanie ćwiczenia do zeszytu;

- podręcznik, ćwicz. 4, str.25, do słuchania;

- podawanie własnych przykładów z czasownikiem „to be” w liczbie pojedynczej i mnogiej (ustnie).

Praca domowa: przetłumacz zdania: 1. On jest dobrym tatą. 2. My mamy jedenaście lat. 3. Oni są lekarzami. 4. Czy ona jest szczęśliwa? 5. Wy nie jesteście moimi przyjaciółmi.   6. Ja nie jestem nauczycielem. 7. Czy to jest parasolka? 8. Ona (mamy na myśli książkę) jest bardzo stara.

 

Religia

24.11.20r wtorek

Katecheza nr 42   zeszyt ćwiczeń strona 86/87  -- katechizm strona 96/97

Temat: Ofiarowujemy Bogu dary- procesja z darami.

Ćw. 1- Przeczytaj BÓG MÓWI -katechizm str.96 i uzupełnij tekst Pisma Świętego.

           

Ćw. 2- pokoloruj rysunki.

Ćw. 3-napisz, co możemy ofiarować Panu Jezusowi w darze podczas Mszy Świętej.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE- katechizm str.87

-PROCESJA Z DARAMI

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Ofiaruję Tobie ,Panie mój  ‘’książka strona 96

26.11.20r czwartek

Katecheza wynikająca z roku liturgicznego.

Katecheza nr 56  zeszyt ćwiczeń strona 114/115          - katechizm strona 130/131

Temat: Adwent czasem oczekiwania na Zbawiciela.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw. 2- odczytaj  tekst Pisma Świętego ukryty w labiryncie i zapisz go.

Ćw.3- podpisz i pokoloruj symbole adwentowe.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str.130

-ADWENT

- JAN CHRZCICIEL