Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3b

 

PONIEDZIAŁEK  23.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na s.32-33 w podręczniku.

Zapisz temat w zeszycie: Potrafię pomóc.

Zadanie 2. W zeszycie do j. polskiego zapisz na kolorowo numery telefonów alarmowych.

Zadanie 3. Ćw. 1-4 s. 29-30 (z. ćw. z j. polskiego).

Zadanie 4. Zad. 3,4s.49 ( podr. matematyka).

 

WTOREK  24.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.34-35.

Zadanie 2. Zapisz temat: Zły dzień. Rozwiąż ćw. 1-5 s.31-32(z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad.1-4 z zeszytu ćw. do matematyki s.53.

 

ŚRODA 25.11.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.36-37.

Zadanie 2. Zapisz temat: Śmiech to zdrowie.  Rozwiąż ćw. 1-5 s.33-34(z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad. 3, 4, 5 z podr. do matematyki s.51.

 

CZWARTEK 26.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Opowieści o psach.

Zapoznaj się z tekstem na s. 38 w podręczniku. Przypomnij wiadomości na temat rzeczownika i czasownika.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 38 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1,2,3, s. 54 ( z. ćw. matematyka).

 

PIĄTEK 27.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Sposób na Elfa.

Zapoznaj się z tekstem na s.40 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-7 s. 39,40 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1-5 s. 55 ( z. ćw. matematyka).

 

 

Edukacja: język angielski

Data: 25.11.20

Temat: Czasownik „to be” – ćwiczenia utrwalające.

- czytanie tekstu „Grandma’s here”, sprawdzenie ćwiczeń ze str. 20 i 21;

- podręcznik, str. 25, ćwiczenie 5, przepisanie ćwiczenia do zeszytu;

- podręcznik, ćwicz. 4, str.25, do słuchania;

- podawanie własnych przykładów z czasownikiem „to be” w liczbie pojedynczej i mnogiej (ustnie).

Praca domowa: przetłumacz zdania: 1. On jest dobrym tatą. 2. My mamy jedenaście lat. 3. Oni są lekarzami. 4. Czy ona jest szczęśliwa? 5. Wy nie jesteście moimi przyjaciółmi.   6. Ja nie

jestem nauczycielem. 7. Czy to jest parasolka? 8. Ona (mamy na myśli książkę) jest bardzo stara.

 

Data: 27.11.20

Temat: It’s my job – nazwy zawodów i czynności.

 - sprawdzenie pracy domowej (czytamy przetłumaczone zdania);

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zawodów i czynności (podręcznik, górna część str. 27);

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- rozpoznawanie nazw zawodów na obrazku w podręczniku, str. 26;

- słuchanie piosenki, ze zwróceniem uwagi na nazwy zawodów i czynności im towarzyszące.

Praca domowa: ćwicz. 1, 2 i 3 str.22,  ćwiczeniówka, przyswajamy nowe słownictwo.

 

Religia

23.11.20r poniedziałek

Katecheza nr 39  zeszyt ćwiczeń strona 80/81   -- katechizm strona 90/91

Temat: Ostatnia Wieczerza-ustanowienie Eucharystii.

Ćw. 1- uzupełnij słowa, które wypowiedział do Apostołów Pan Jezus podczas ostatniej Wieczerzy

            Można skorzystać z tekstu BÓG MÓWI -katechizm str. 90

Ćw. 2- idąc za kierunkiem strzałek, skreśl co drugą literę. Otrzymasz zdanie , zapisz je.

Ćw. 3-pokoloruj obrazek

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE

-EUCHARYSTIA

-PASCHA, IZRAELICI

24.11.20r wtorek

Katecheza wynikająca z roku liturgicznego.

Katecheza nr 56  zeszyt ćwiczeń strona 114/115          - katechizm strona 130/131

Temat: Adwent czasem oczekiwania na Zbawiciela.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw. 2- odczytaj  tekst Pisma Świętego ukryty w labiryncie i zapisz go.

Ćw.3- podpisz i pokoloruj symbole adwentowe.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str.130

-ADWENT

- JAN CHRZCICIEL