Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

 

KLASA 4a

 

Język polski

23.11.2020r.

Temat:  Pierwsza wizyta w Mirmiłowie - Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania.

Dzisiaj poznamy autora lektury i wybierzemy się z pierwszą wizytą do Mirmiłowa. Wyobraźcie sobie, że jesteście przybyszami, którzy obserwują gród, jego życie codzienne, mieszkańców oraz okolicę, a następnie notują swoje spostrzeżenia. Pracując z tekstem, uzupełnijcie kartę pracy - notatka o elementach świata przedstawionego książki.

 Praca domowa: Wyobraź sobie, że możesz przenieść się na jeden dzień do Mirmiłowa. Napisz, jak go spędziłeś i z którymi bohaterami spotkałeś się osobiście.

24.11.2020r.

Temat: Poznajemy język komiksu - Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania.

Omawiamy treść piosenki Majki Jeżowskiej Komiksy, magiczne obrazki. Zapisujemy nasze spostrzeżenia w formie notatki graficznej. Pracujemy z tekstem. Odnajdujemy w lekturze przykłady języka komiksu, sposoby wyrażania różnych treści, np. krzyku, myśli i wypowiedzi bohaterów, wypowiedzi grupy osób czy narratora. Zapisujemy wyniki naszej pracy w formie definicji. Komiks to…

25-26.11.2020r.

Temat:  Malowanie słowami, czyli jak opowiedzieć komiksową historyjkę.

Wskazujemy różnice pomiędzy komiksem a opowiadaniem – wykonujemy zadanie 1 z kart pracy. 2. Praca z tekstem –komiks  str. 3. Opowiadamy, co zaszło pewnego dnia w chatce Jagi i Łamignata. Czytamy tekst nr 3 i opowiadamy jego treści. Zastanawiamy się, na czym polega humorystyczny charakter historyjki. Opowiadamy przygodę. Wykonujemy kolejne zadania z karty pracy. Praca domowa – polecenia 7 z karty pracy bądź napisanie nieznanej dotąd przygody Kajka i Kokosza, wykorzystując w dowolnej kolejności wylosowane motywy- komiksowe story Cubes ( załącznik w Plikach).

27.11.2020r.

Temat:  Test podsumowujący z lektury Kajko i Kokosz. Szkoła latania.

 

Język angielski

 24.11.2020

Temat: Souvenirs around the Word.

Lekcja na platformie MS Teams.

25.11.2020

Temat: Animal bodies. Części ciała zwierząt.

Lekcja na platformie MS Teams.

Podręcznik strona 94

Praca domowa
ćw. 8 i 9 str. 17 w ćwiczeniówce.

27.11.2020

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 2. Piosenka Holiday Time.

Lekcja na platformie MS Teams.

Praca domowa
ćw. 6  str. 19 w ćwiczeniówce.

 

Język niemiecki

Data : 23.11.2020.

Temat: Die Zahlen 0-100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36,37  zad. 6,7, 8, zeszyt ćwiczeń zad 10,11,12 str.18

Data : 27.11.2020.

Temat: Wir zahlen bis 100.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 38 zad 9,10. Zeszyt ćwiczeń zad. 13,14 str. 18,19

 

Historia

25. 11.2020 r.

Temat:  Mikołaj Kopernik – wielki astronom ( podręcznik 71-73).

Lekcja na Microsoft Teams.

26. 11.2020 r.

Temat: Od Piastów do Jagiellonów- podsumowanie. ( podręcznik 74).

Materiały na Messengerze

 

Przyroda

26.11.2020

Temat: Poznajemy składniki pokarmowe

Podręcznik str. 68-69

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Podział składników pokarmowych

2. Źródła składników pokarmowych

3. Znaczenie składników pokarmowych dla organizmu

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/43 , ćw.2/43

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

27.11.2020

Temat: Trawienie i wchłanianie pokarmu

Podręcznik str. 70-72

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Budowa układu pokarmowego.

2. Rola narządów układu pokarmowego.

3. Etapy trawienia i wchłanianie pokarmu.

4. Higiena układu pokarmowego.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.3/44 , ćw.4/45,  ćw.5/45.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

          

 MATEMATYKA 

 

24.11.

 

Temat: Jednostki masy – zamiana jednostek.

 

Zeszyt ćwiczeń str. 34 - 35

 

25.11.

 

Temat: Jednostki masy – zadania tekstowe.

 

Podręcznik str. 75 – 76.

 

26.11.

 

Temat: System rzymski.

 

Przypomnienie zasad zapisu liczb w systemie rzymskim: I, V. X.

 

Zapoznanie z symbolami dla dużych liczb: L, C, D, M.

 

z. ćw. 1, 2, 3 str. 37

 

27.11.

 

Temat: Ćwiczenia – system rzymski.

 

Z. ćw. 3, 4 str. 36

 

Podręcznik str. 79

 

 

 

TECHNIKA

 

23.11.

 

Temat: Rowerowy elementarz.

 

Notatka do zeszytu:

 

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU

 

1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne

    barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu –co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy

    czerwonej;

3) z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy

    czerwonej o kształcie innym niż trójkąt
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

    o nieprzeraźliwym dźwięku.

 

                

Informatyka       

24.11.2020r.

Temat: Kopiowanie i przenoszenie fragmentu rysunku.

              Lekcja na Teams.

             Przeczytaj temat w podręczniku str. 40- 44 (temat 4- punkty 1, 2).

Religia

23.11.20r wtorek

Katecheza nr 24 zeszyt ćwiczeń strona 52/53    - katechizm strona 58/59

Temat: Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana Jezusa- Adwent.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 58

Ćw.1-dokończ zdania.

Ćw.2 – z okresem Adwentu wiązane są symbole. Dorysuj symbole i napisz ,co one oznaczają. Załącznik

Ćw.3 –napisz, jak należy się przygotować do uroczystości Świąt Bożego Narodzenia.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 58

-ADWENT

-NAWRÓCENIE

27.11.20r piątek

Katecheza nr 25  zeszyt ćwiczeń strona 54/55   - katechizm strona 56/57

Temat: Potrzeba wiary – zapowiedź narodzenia poprzednika Zbawiciela

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 60/61

Ćw.1-dokończ zdania.

Ćw.2 – dobierz litery do wyrazów w rzędach pionowych i dokończ zdanie, a dowiesz się kto jest ostatnim             prorokiem Starego Testamentu.

Ćw.3 – zaznacz prawidłową odpowiedź.

 Ćw. 4 –napisz, w jaki sposób powinniśmy przyjmować słowo Boże.

Można skorzystać z wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II -katechizm str.61

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 60

-ZBAWICIEL

 

Plastyka, Muzyka

Nauczyciel na zwolnieniu.