Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

 

KLASA 8a

Język polski

23.11.2020r.

Temat: Twórca i jego czasy. Stefan Żeromski

Czytamy tekst z  podręcznika, str. 146-147. Zapisujemy do zeszytu notatkę obejmującą:  najważniejsze etapy życia Stefana Żeromskiego, kontekst społeczno-historyczny twórczości Żeromskiego, okoliczności powstania Syzyfowych prac, tematy poruszane w utworze. Uzupełniamy kartę pracy nr 1 - Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. Ćwiczenia wprowadzające.

24.11.2020r.

Temat:  Wątki biograficzne w Syzyfowych pracach.

Pracujemy z tekstem. Przedstawiamy losy Marcina Borowicza – karta pracy nr 2. Wydarzenia w Syzyfowych pracach. Wskazujemy elementy autobiograficzne w utworze.

25.11.2020r.

Temat: Gimnazjum w Klerykowie a gimnazjum współczesne – porównanie.

Przedstawiamy problematykę lekcji:                                                                                                                                    

• Jak wyglądała nauka młodzieży polskiej w gimnazjum w Klerykowie?

• Czym różni się opieka nad uczniami w szkole współczesnej od tej, jaką otaczali gimnazjalistów nauczyciele  w Klerykowie?

• Co kształtowało świadomość Marcina Borowicza w trakcie nauki  w gimnazjum? Samodzielne uzupełnienie karty pracy nr 3.

26-27.11.2020r.

Temat:  Dwie historie o dojrzewaniu – Marcin Borowicz i Andrzej Radek.

Wykonujemy polecenia z podręcznika od 1 do 6 str.152. Charakteryzujemy  bohaterów.

Punkty, według których gromadzimy słownictwo do charakterystyki:                                                

1. Wstęp.

2. Przedstawienie postaci (kim jest, w jakim jest wieku, gdzie się uczy, z jakiej pochodzi rodziny itd.). 

3. Krótka historia losów bohatera/bohaterki.

4. Wygląd zewnętrzny, sposób ubierania się.

5. Cechy charakteru i okoliczności, w których te cechy się ujawniły. Cechy wyróżniające tę postać spośród innych.

6. Pasje, poglądy i zainteresowania.

7. Podsumowanie: moja ocena postaci.

 

Język angielski

data: 24.11.20r.

Temat:  Na finale Super Bowl futbolu amerykańskiego.

data: 25.11.20r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości z czasowników modalnych i czasowników z  –ing, z „to”i bez „to”.

data: 26.11.20r.

Temat:  Wyrażanie opinii – codzienny trening.

 

Język niemiecki

Data : 23.11.2020.

Temat: Wie habt ihr eure Freizeit verbracht?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 29 zad 3.

Data : 26.11.2020.

Temat: Was habt ihr gestern gemacht ?

Opis dnia. Czas przeszły Perfekt.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str.26,27

 

Historia

Data: 23.11.2020

Temat: Sprawa polska pod koniec wojny

Podręcznik strony: 93-97

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Klasa VIII A SP Sadowie Historia, Klasa VIII B SP Sadowie Historia oraz w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w e-teams.

Zapis punktów:

  1. Polska lubelska i Manifest PKWN 22 lipca 1944.
  2. Sprawa polska na konferencji w Teheranie w 1943 roku
  3. Decyzje w sprawie Polski na konferencji w Jałcie w lutym 1945
  4. Represje Rosjan wobec Polskiego Państwa Podziemnego
  5. Rozwiązanie Armii Krajowej i powołanie „Niepodległość”(„Nie”)
  6. Aresztowanie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i proces szesnastu w Moskwie
  7. Powołanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z Gumułką i Mikołajczykiem

Data: 27.11.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z rodziału II Polacy podczas II wojny światowe

Lekcja powtórzeniowa. Uczniów obowiązuje przygotowanie wiedzy z całego działu. Nauczyciel już w piątek 20 listopada 2020 na lekcji poda sposób pracy z uczniami  w celu sprawdzenia wiedzy uczniów.  Szczegółowe informacje zostaną podane na grupie klasy FB Klasa VIII A Historia oraz przez komunikator Messenger, a także czat w e-teams.

 

Matematyka

23.11.2020

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa -trójkąty

Rozwiązywanie zadań  str. 90-91. Lekcja na Microsoft Teams.

24.11.2020

Temat: Przekątna kwadratu - zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Podręcznik strona 93, zadania 1-4 strona 95. Lekcja na Microsoft Teams.

25.11.2020

Temat: Wysokość trójkąta równobocznego- zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Podręcznik strona 94, zadania 5-9 strona 95,96. Lekcja na Microsoft Teams.

26,27.11.2020

Temat: Trójkąty o kątach 90o, 45o, 45o oraz 90o, 30o, 60o.

Podręcznik strona 97-98, zadania 1-4 strona 99 oraz 5-10 strona 100. Lekcja na Microsoft Teams.

 

Biologia

27.11.2020r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości – genetyka.

Sprawdzian wiadomości 27.11.2020 r. o godz. 9.45 (piatek).

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

24.11.2020r.

27.11.2020r.

Temat: Proces dysocjacji jonowej soli.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=XMKW7Au-vps

https://www.youtube.com/watch?v=YrYuUj1I_xE

https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-soli/DXhF0YcDB

Temat w podręczniku str. 64-68

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Definicja jonowa soli – str. 65

2. Ogólne równanie reakcji dysocjacji  jonowej (elektrolitycznej ) soli z podaniem oznaczeń.  – str. 65

3. Jony, które powstają w wyniku dysocjacji jonowej soli. – str. 66

Rozwiązujemy zadania 1,2  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 68.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 23.11.2020

Temat: Obwody elektryczne - rozwiązywanie zadań.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie 5, 6, 7 str. 84, 85. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data 27.11.2020

Temat: Opór elektryczny.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=WPHt94ubqDM

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 86 - 90. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 90) a następnie rozwiązać zadanie 1, 2, 3  str. 91.

 

Wiedza o społeczeństwie

23.11.2020 r.

Temat:   Powiat i województwo.( podręcznik str.  78-79)

Lekcja na Microsoft Teams.

24.11.2020 r

Temat: Obywatele a organy samorządu. ( podręcznik str.  82-85)

 Materiały na Messengerze i MC Teams.

 

Geografia

24.11.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Afryki

Podręcznik str. 64 – 70

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Afryki.

2. Ukształtowanie powierzchni kontynentu.

3. Wody powierzchniowe w Afryce.

4. Czynniki decydujące o klimacie Afryki.

5. Cyrkulacja pasatowa na kontynencie.

6. Strefy klimatyczne i roślinne Afryki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Informatyka

25.11.2020

Temat: Tablice w języku C++

Podręcznik str. 57-59

Proszę zapoznać się z tematem

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 5/59. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach. Pracą domową jest ćwiczenie 6/60. Program po wykonaniu i sprawdzeniu działania zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Edb

Data : 24.11.2020.

Temat: Pierwsza pomoc w zranieniach i zadławieniach.

 

Religia

24.11.20r  wtorek

Proszę w tym tygodniu uczyć się pytań z katechizmu bierzmowanych od 60- do 80.

Temat nr  18 zeszyt ćwiczeń strona 38/39       -katechizm strona 42/43

Temat : Zadania wynikające z sakramentu bierzmowania.

Ćw.1-napisz do czego jest zobowiązany jest bierzmowany

            -do postępowania zgodnego z zasadami wiary

            -do obrony wiary

            -do świadczenia o wierze swoim życiem

 Ćw.2 –korzystając z podręcznika, str. 42 napisz, czym jest charyzmat

Ćw.3- uzupełnij tabelę, wpisując charyzmaty i owoce Ducha Świętego katechizm :

            charyzmaty Ducha Św. str.42

            owoce Ducha Św. str.43

Ćw.4-wymień szczegółowe zadania wypływające z sakramentu bierzmowania.

            -trwanie w wierze

            -przestrzegania przykazań

            -postępowanie zgodnie z wolą Bożą

 Ćw. 5- uzasadnij znaczenie sakramentu bierzmowania w budowaniu postawy dojrzałości chrześcijańskiej.

Zapamiętaj  katechizm str. 42

- CHARYZMAT

26.11.20r czwartek

Temat nr  53  zeszyt ćwiczeń strona 108/109        -katechizm strona 118/119

Temat : Czas czuwania w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.

Ćw.1-uzupełnij schemat.

 Ćw.2-połącz strzałką odpowiedni fragment Pisma Świętego z autorem danych słów.

 Ćw.3 –korzystając z fragmentu przemówienia Jana Pawła II napisz co oznacza słowo ,,czuwać”

 Ćw.4– napisz jak dziś powinno wyglądać adwentowe oczekiwanie w życiu chrześcijanina.