Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

KLASA 7c

Język polski

23 XI , 24 XI Temat: Zasady redagowania przemówienia.

 1. Skorzystaj z:

https://www.youtube.com/watch?v=htXYfWOAxlI

 1. Zapoznaj się z Radami dla mówiących str. 97 i napisz notatkę.
 2. Zredaguj pisemnie przemówienie na jeden z wybranych tematów:

a)     Mowa pożegnalna na zakończenie nauki w szkole podstawowej.

b)     Żartobliwa mowa skierowana do uczniów: „O wyższości jazdy na rowerze nad jazdą samochodem w korku”,

c)      Jestem waszym najlepszym kandydatem do samorządu uczniowskiego!

24 XI Temat: W poszukiwaniu mądrości – J. Gaarder – „Świat Zofii”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 92 – 95.
 2. Pisemnie wybrane ćwiczenie ze str. 95 – 96.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 50 – 51.

26 - 27 XI Temat: Od mistrza do arcymistrza – wyraz podstawowy i pochodny.

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości str. 98 – 99.
 2. Pisemnie polecenia z zeszytu ćwiczeń str. 52 – 56.
 3. Utwórz i zapisz rodzinę wyrazów od słów: dom, książka, kwiat.
 4. Dla chętnych ćwiczenia z podręcznika str. 100.
 5. Można skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI

 

Język angielski

data: 24.11.20r.

Temat:  Czas Present Continuous do wyrażania planów.

data: 25.11.20r.

Temat:  Co robi Meredith w przyszłym tygodniu?

data: 27.11.20r.

Temat:  Rozmawiamy o planach na wycieczkę szkolną.

 

 Język niemiecki

Data : 24.11.2020.

Temat: Teste dich selbst.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str.30-33.

Data : 26.11.2020.

Temat: Test z rozdz.2

Platforma Quizizz.

 

Historia

23.11.2020

Temat: Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku

Podręcznik strony: 85-91

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia klasa VII C SP Sadowie oraz grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

 1. Rozwój nauk przyrodniczych i medycyny

a)     Teoria ewolucji Darwina

b)     Pasteryzacja Ludwik Pasteur

c)      Układ okresowy pierwiastków Dymitr Mendelejew

d)     Promieniowanie X Wilhelm Roentgen

e)     Promieniotwórcze pierwiastki polon i rad Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie

f)       Popularyzacja higieny, mycia i sprzątania, wodociągi i kanalizacja

g)     Badania Ludwika Pasteura i pierwsza szczepionka przeciw chorobom zakaźnym i przeciw wściekliźnie

 1. Maria Skłodowska-Curie i jej historia
 2. Rozwój komunikacji i transportu

a)     Statki parowe, żegluga morska i rzeczna

b)     Motoryzacja i pierwsze samochody Karla Benza i Gottlieba Daimlera, wysokoprężny silnik spalinowy Rudolfa Diesla

c)      Komunikacja publiczna w szybko rozwijających się miastach, ułatwienie transportu pracowników do zakładów pracy. Tramwaje, linie metra, autobusy.

d)     Powstanie lotnictwa i transportu lotniczego, samoloty, sterowce. Orville i Wilbur Wright konstruktorzy pierwszego latającego samolotu.

e)     Budowa i znaczenie kanałów Sueskiego i Panamskiego

 1. Sztuka przełomu XIX i XX wieku. Nowe kierunki w malarstwie
 2. Powstanie kultury masowej

a)     Gazety, radio, upowszechnienie czytelnictwa

b)     Kinematograf braci Lumiere, pierwsze kina

 1. Upowszechnienie sportu i kultury fizycznej

a)     Zalety ruchu na świeżym powietrzu i turystyki

b)     Popularność gimnastyki

c)      Powrót do idei rozgrywania igrzysk olimpijskich. Igrzyska w Atenach 1896. Pierwsze igrzyska ery nowożytnej.

24.11.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z rodziału III Europa i świat po Wiośnie Ludów

Lekcja powtórzeniowa. Uczniów obowiązuje przygotowanie wiedzy z całego działu. Nauczyciel  w poniedziałek 23 listopada 2020 na lekcji poda sposób pracy z uczniami  w celu sprawdzenia wiedzy uczniów.  Szczegółowe informacje zostaną podane na grupie klasy FB Klasa VIII A Historia oraz przez komunikator Messenger, a także czat w e-teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

23.11.2020

Temat: Omówienie sprawdzianu.

24,25.11.2020

Temat: Rodzaje kątów, obliczanie miar kątów.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 105-106, następnie zrobić zad.1-6  str. 107 oraz  zad. 8-11 str. 108, zad. 15 str. 109. Lekcje na Microsoft Teams.

26.11.2020

Temat: Rodzaje trójkątów- zadania.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na stronach 110-111, następnie zrobić zad.1,2,5,6,8 str. 111-112.  Lekcje na Microsoft Teams.

27.11.2020

Temat: Zastosowanie własności trójkątów w zadaniach.

Podręcznik zadania 9-13 str. 112-113. Lekcje na Microsoft Teams.

                                                    

Biologia

25.11.2020r.

Temat Budowa i działanie serca

Temat z podręcznika str. 92-95.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 95

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 48.  oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 50 trzecią kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/uklad-krazenia/D6EEivr95 -  punkty 1 i 2

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

27.11.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu krwionośnego..

Temat z podręcznika str. 96-100.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 100

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 51-52.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-krazenia/DasRDyCB4

Przygotowujemy się do sprawdzianu – układ krwionośny.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

26,27.11.2020r.

Temat: Masa atomowa i masa cząsteczkowa (2 godz . lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=wWkOZajXfEY

https://www.youtube.com/watch?v=FnhgqEri0KA

Temat w podręczniku str. 81 – 83

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów:

1. Masa atomowa – podręcznik str. 81

2. Masa cząsteczkowa  – podręcznik str. 81

Analizujemy podane przykłady z podręcznika – „Jak obliczać masę cząsteczkową” str. 81,82,83.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 1, zad 2 a,b,c,d,e,f,g str.83

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 46 – 47.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

23.11.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski – podsumowanie

Podręcznik str. 84

Zadania do wykonania: 1 – 15/85.86

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

25.11.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski – sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 23.11.2020

Temat: Gęstość substancji - zadania.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie  4, 5, 6, 8 str. 77, 78. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data 26.11.2020

Temat: Wyznaczanie gęstości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=mnz7QHx5I6Q

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 79-81. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 81) a następnie rozwiązać zadanie 1 str. 81. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

25.11.2020

Temat: Kompozycje graficzne w programie GIMP- fotomontaż i animacje.

Podręcznik strona 56-59 oraz program GIMP.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Religia

25.11.20r środa

Temat nr  19  zeszyt ćwiczeń strona 40/41       -katechizm strona 46/47

Temat : Dawid królem Narodu Wybranego.

Ćw.1-Zapisz fragment 1 Krn 11,2 i napisz, do kogo odnoszą się te słowa. (nie ma w katechizmie szukacie

            sami w Piśmie Św. )

Ćw.2- spośród podanych informacji podkreśl te, które Charakteryzują życie i działalność  Dawida.

Ćw.3 –w Nowym Testamencie znajdujemy wiele fragmentów, które mówią , że Jezus pochodzi z rodu  Dawida. Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie fragmenty Pisma Świętego   (trzeba skorzystać z   Pisma Świętego)

Ćw. 4 –napisz o czym mówią słowa Psalmu 23 (trzeba skorzystać z Pisma Świętego)

27.11.20r  piątek

Temat nr  58  zeszyt ćwiczeń strona 122/123        -katechizm strona 130/131

Temat : Przygotowanie na przyjście Chrystusa-Adwent.

Ćw.1- Bóg od wieków przygotowywał ludzkość na przyjście Mesjasza. Rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2- wyjaśnij znaczenie słów: ,,adwent”, ,,paruzja”

Ćw. 3- przeczytaj fragmenty Pisma Św. katechizm str.130 i napisz , jak powinno wyglądać nasze

            przygotowanie na przyjście Mesjasza

Ćw.4-wykorzystując wiadomości zdobyte na katechezie , napisz, co to znaczy czuwać.

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 130

-ADWENT

-PARUZJA

 

Plastyka, Muzyka

Nauczyciel na zwolnieniu.