Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

KLASA 7b

Język polski

23 XI Temat: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie” – Adam Mickiewicz „Dziady cz. II”.

 1. Przypomnienie informacji o autorze.
 2. Wyjaśnij pisemnie, czym były dziady.
 3. Do obejrzenia filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=PkrEoGnLaz0

 1. Czas akcji - …………………..
 2. Miejsce akcji - …………………….
 3. Bohaterowie - ……………………
 4. Wydarzenia - ……………….

Można skorzystać z waszej dodatkowej książki „Język polski – stacja – edukacja”.

24 – 25 XI Temat: Osądzić ziemskie życie. Problematyka moralna II części „Dziadów”.

 1. Uzupełnij tabelę:

Duchy

 

 

 

 

 

Sposób ich przywołania

 

 

 

 

 

Wina

 

 

 

 

 

Kara

 

 

 

 

 

Prośba i wsparcie

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

 

 

 

 

 1. Wyjaśnij pojęcie moralność ( pisemnie ).
 2. Pełnię człowieczeństwa może osiągnąć ten, kto:

- pozna ………………………………………..

- nie odmówi ……………………………….

- odwzajemni --------------------------

      4.   Dramat A. Mickiewicza stanowi swoisty kodeks tradycyjnych wartości. Napisz, czy mogą one obowiązywać we współczesnym świecie. Uzasadnij wypowiedź.

26 XI Temat: „Dziady” A. Mickiewicza jako dramat romantyczny.

 1. Rodzaje literackie – liryka, epika, dramat – przypomnienie wiadomości.
 2. Dopasuj odpowiednie definicje do pojęć związanych z teatrem:

- dialog                           - wskazówki dotyczące sposobu wystawienia utworu

- didaskalia                   - dłuższa wypowiedź jednej osoby

- monolog                    - rozmowa co najmniej dwóch osób

      3. „Dziady” cz. II to dramat romantyczny. Napisz, wykorzystując wiadomości z podręcznika Stacja – edukacja  str. 7.

27 XI Temat: Projekcja filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.

Film do obejrzenia w Internecie, trwa 2 godziny, znajduje się w zestawie  lektur dla szkoły podstawowej. Po filmie będziemy korzystać z tekstu o tym samym tytule i omówimy problemy współczesnych młodych ludzi, ich trudne wybory, rozterki wewnętrzne.

 

Język angielski

data: 23.11.20r.

Temat:  Czas Present Continuous do wyrażania planów.

data: 24.11.20r.

Temat:  Co robi Meredith w przyszłym tygodniu?

data: 26.11.20r.

Temat:  Rozmawiamy o planach na wycieczkę szkolną.

 

 Język niemiecki

Data : 18.11.2020.

Temat: Teste dich selbst.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str.30-33.

Data : 27.11.2020.

Temat: Test z rozdz.2

Platforma Quizizz.

 

Historia

25.11.2020 r.

Temat: Zjednoczenie Włoch i Niemiec. (podręcznik str. 71-75).

Lekcja na Microsoft Teams.

26.11.2020 r.

Temat: Kolonializm w XIX w. (podręcznik str. 76-80).

Materiały na Messengerze i MC Teams

 

Matematyka

23.11.2020r.

Temat: Rodzaje trójkątów- zadania.

Lekcja na Teams.

24.11.2020r.

Temat: Zastosowanie własności trójkątów w zadaniach.

Lekcja na Teams.

25.11.2020r.

Temat: Przystawanie trójkątów.

Lekcja na Teams.

26.11.2020r.

Temat: Czworokąty i ich własności.

Lekcja na Teams.

27.11.2020r.

Temat: Obliczanie miar kątów w czworokątach.

             Rozwiąż w zeszycie Zad. 1, 2, 5 str. 121 z podręcznika. W zadaniach 2 i 5 przerysuj  rysunki czworokątów do zeszytu.    

                                                    

Biologia

23.11.2020r.

Temat: Higiena i choroby układu krwionośnego..

Temat z podręcznika str. 96-100.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 100

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 51-52.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/profilaktyka-chorob-ukladu-krazenia/DasRDyCB4

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

27.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – układ krwiomośny

Temat z podręcznika str. 112-113.

Zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str. 115-116

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 59-60 

Przygotowujemy się do sprawdzianu – układ krwionośny.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

24,26.11.2020r.

Temat: Masa atomowa i masa cząsteczkowa (2 godz . lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=wWkOZajXfEY

https://www.youtube.com/watch?v=FnhgqEri0KA

Temat w podręczniku str. 81 – 83

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów:

1. Masa atomowa – podręcznik str. 81

2. Masa cząsteczkowa  – podręcznik str. 81

Analizujemy podane przykłady z podręcznika – „Jak obliczać masę cząsteczkową” str. 81,82,83.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 1, zad 2 a,b,c,d,e,f,g str.83

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 46 – 47.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

23.11.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Polski – sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

27.11.2020

Temat: Mapa polityczna Europy

Podręcznik str. 90-91

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Państwa Europy

2. Zmiany na mapie politycznej Europy

3. Klasyfikacje krajów Europy

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

 Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

23.11.2020

Temat: Gęstość substancji - zadania.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie  4, 5, 6, 8 str. 77, 78. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

24.11.2020

Temat: Wyznaczanie gęstości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=mnz7QHx5I6Q

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 79-81. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 81) a następnie rozwiązać zadanie 1 str. 81. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

27.11.2020

Temat: Porządkowanie i ochrona dokumentów.

Podręcznik strona 62-68.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Religia

24.11.20r  wtorek

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 48/49

Temat : Król Salomon obdarzony Bożą mądrością.

Ćw.1- wpisz określenia odnoszące się do słowa mądrość.

Ćw.2- korzystając z Pisma Świętego, zapisz w ramce tekst-katechizm str.48

Ćw. 3- na podstawie tekstów Pisma Świętego zamieszczonych w podręczniku, dokończ zdania -katechizm             str.49

Ćw.4-na postawie wiadomości zdobytych na katechezie , napisz, co charakteryzowało rządy Salomona-            można skorzystać z katechizmu str.49

Ćw.5 -sformułuj i zapisz trzy maksymy na temat mądrości.

26.11.20r czwartek

Temat nr  58  zeszyt ćwiczeń strona 122/123        -katechizm strona 130/131

Temat : Przygotowanie na przyjście Chrystusa-Adwent.

Ćw.1- Bóg od wieków przygotowywał ludzkość na przyjście Mesjasza. Rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2- wyjaśnij znaczenie słów: ,,adwent”, ,,paruzja”

Ćw. 3- przeczytaj fragmenty Pisma Św. katechizm str.130 i napisz , jak powinno wyglądać nasze

            przygotowanie na przyjście Mesjasza

Ćw.4-wykorzystując wiadomości zdobyte na katechezie , napisz, co to znaczy czuwać.

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 130

-ADWENT

-PARUZJA

 

Wdż  

25.11.2020r.

Temat:Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt)

Polecam filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=QDIRbDLfgig

https://www.youtube.com/watch?v=3ioyMfmaKp0

https://www.youtube.com/watch?v=ugUrw0WQE6w

Życzę miłego oglądania. 

 

Plastyka, Muzyka

Nauczyciel na zwolnieniu.