Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

23-27.11

Zdalne nauczanie 23 – 27 XI 2020

 

KLASA 6b

Język polski

23 XI Temat:  Przyimki.

 1. Przypomnij sobie wiadomości ze str. 92.
 2. Zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 93.
 3. Pisemnie 2 wybrane ćwiczenia.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 41- 43.

24 XI  Temat: Utrwalenie wiadomości o przypowieściach.

Prezentacja o przypowieściach biblijnych:

https://view.genial.ly/5fa42256316b3b0cf52d5b94/presentation-przypowiesci-kl-vi?fbclid=IwAR0QcBE8tscAW72hw_uCzoUg2zEy8XSKrbkWHCeKKGNl-0v-JAUyC9w8ks4

Po obejrzeniu prezentacji wykonaj pisemnie 3 wybrane ćwiczenia lub zapisz ważne wiadomości podsumowujące z wybranych przypowieści.

25 – 26 XI Temat:  I śmiech niekiedy może być nauką… - I. Krasicki – „Bajki”.

 1. Analiza utworów str. 100 -101 ( treść, morał ).
 2. Przepisz wyjaśnienie pojęć: komizm, alegoria, kontrast, bajka.
 3. Pisemnie ćw. 8 str. 103.
 4. Możesz skorzystać z prezentacji:

https://view.genial.ly/5f8e02ebde72be0d16ec91b2/horizontal-infographic-review-bajki-ignacego-krasickiego-kl-6?fbclid=IwAR16nNahJjhlCeiRpd_Q3di4vtMKVVxS7YS_CTb3gcCxbeQtaNbHgIrfW8g

27 XI Temat:  Spójniki.

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 95.
 2. Pisemnie 2 wybrane ćwiczenia.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 44 – 45.

 

Język angielski

data: 24.11.20r.

Temat:  Czasownik could w Past Simple.

data: 26.11.20r.

Temat: Czy ty potrafiłeś pływać w wieku ośmiu lat?

 data: 27.11.20r.

Temat: Rozmawiamy o naszym umiejętnościach w przeszłości.

 

Język niemiecki

Data : 23.11.2020.

Temat: Wo ist das Bad ?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 21 zad 18, zeszyt ćwiczeń zad. 21,22 str. 12.

Data : 27.11.2020.

Temat: Was steht im Zimmer? Die Mobel.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 22,23 zad 17, zeszyt ćwiczeń zad. 24 str. 13.

 

Historia

25.11.2020 r.

Temat: W Rzeczpospolitej szlacheckiej – test. 

Lekcja na Microsoft Teams.

27.11.2020 r.

Temat: Wojny z Rosją. (podręcznik str.80).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 23.11.2020

Temat: Sporządzanie diagramów procentowych.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 4 str. 88.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 5, 6 str. 79, 80 oraz 1, 2, 3 str. 80. 

Data 24.11.2020

Temat:  Czytanie tabel diagramów.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 7 str. 90.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 7, 8, 9, 10 str. 81, 82. 

Data 25.11.2020

Temat: Czytanie tabel diagramów. Odczytywanie temperatury.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 8, 9 str. 92.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 11, 12, str. 83, 84. 

Data  26.11.2020

Temat:  Procenty – utrwalenie wiadomości.

Zadania do lekcji będą udostępnione na platformie Teams.

Data  27.11.2020

Temat:  Sprawdzian wiadomości - procenty.

 

Biologia

26.11.2020r.

Zaczynamy nowy dział III – Stawonogi i mięczaki

Temat: Cechy stawonogów.

Temat lekcji w podręczniku str. 51 – 54.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 54

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 41 - 43.

Pomocnicze linki do tematu.          

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---owady/Dbyj7OUcO

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---skorupiaki-i-pajeczaki/D10vBRKow

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

25.11.2020

Temat: : Ruchy Ziemi – podsumowanie rozdziału 2

Podręcznik str. 44

Zadania do wykonania na lekcji: nr. 1-7/str. 45-46

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Informatyka

27.11.2020

Temat: „Nasza klasa 6B” – projekt i opracowanie prezentacji [1]

Uczniowie przygotowują prezentację ilustrującą najważniejsze wydarzenia w klasie i szkole w bieżącym roku szkolnym – zadanie nr 7/str.42.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

TECHNIKA

 

24.11.

 

Temat: Obwody elektryczne.

 

Obejrzymy film dotyczący połączeń równoległych i szeregowych.

 

Wspólnie zrobimy notatkę.

 

 

Plastyka, Muzyka

Nauczyciel na zwolnieniu.

 

Religia

25.11.20r  środa

Temat nr  17 zeszyt ćwiczeń strona 36/37       -katechizm strona 42/43

Temat : Sakrament bierzmowania umocnieniem w wierze.

Ćw.1 –uzupełnij zdania, skorzystaj z katechizmu str. 42

Ćw.2 – uzupełnij tabelę, skorzystaj z katechizmu str. 42

Ćw.3 – zmieniamy

Napiszcie:

            1. Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch  Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę  mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

            2. Słowo bierzmowanie  pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo” . Była to belka umacniająca  strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie w wierze.

            3. Krzyżmo święte to mieszanina oliwy balsamu, poświęcona w wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje)

26.11.20r  czwartek

Temat nr  54  zeszyt ćwiczeń strona 110/111       -katechizm strona 124/125

Temat : Adwent-czas oczekiwania na przyjcie Pana.

Ćw.1 –rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2 – na podstawie tekstu Pisma Świętego BÓG MÓWI -katechizm str. 124 uzupełnij zdania.

Ćw.3 –pod każdą lampą napisz, co powinniśmy robić, aby być gotowym na spotkanie ze Zbawicielem.

Ćw.4-Uzupełnij tabelę.

Ćw.5-zmieniamy:

-narysuj symbole adwentowe : roratka, lampion,wieniec adwentowy, kolor szat fioletowy  i krótko opisz. Załącznik

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 124

-ADWENT

-CZUWAĆ