Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

IV   TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY  I                            

od 30.11 do 04.12.2020r.

-wychowawca Karolina Jurys

Poniedziałek 30.11.2020

Zadanie 1. Zapoznanie się z czytanką ze str. 32 w podręczniku.

Zadanie 2.  Wykonaj ćwiczenia ze str. 28- 29 w ćwiczeniówce do języka polskiego.

Zadanie 3. Wykonaj zadania z matematyki z ćwiczeniówki str. 32.

 

Wtorek  01.12.2020

Zadanie 1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku na str. 34- 35 „ Kto pracuje w teatrze”.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 30- 31 w ćwiczeniówce do języka polskiego.

Zadanie 3. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki do matematyki str. 33-34.

 

Środa 02.12.2020

Zadanie 1. Obserwujemy ptaki- str. 36-37 w podręczniku.

Zadanie 2. Pokoloruj, wytnij i wklej do zeszytu obrazek sikorki.

Zadanie 3. Wykonaj zadania ze str. 35 w ćwiczeniówce do matematyki.

 

Czwartek 03.12.2020

Zadanie 1. Wykonaj ćwiczenia ze str. 32- 33 w ćwiczeniówce do języka polskiego.

Zadanie 2. Wykonaj zadania ze str. 36-37 w ćwiczeniówce do matematyki.

Zadanie 3.  Przepisz do zeszytu trzy pierwsze zdania z czytanki z literką y ze str. 95 w ćwiczeniówce.

 

Piątek 04.12.2020

Poznajemy literkę P, p

Zadanie 1.  Zapoznaj się z czytanką ze str. 38-39 w podręczniku.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia z ćwiczeniówki do języka polskiego ze str.34-35.

Zadanie 3. Wykonaj zadania z matematyki 1 i 2 ze str. 40-41.

Zadanie 4. Wykonaj Mikołaja według wskazówek nauczyciela.

 

Edukacja: język angielski

Data: 02.12.20

Temat: My house – dom i jego części.

- poznajemy słownictwo oznaczające nazwy części domu (podręcznik, str.25, górna część strony) słuchamy nagrania, powtarzamy za głosem;

- omówienie obrazka, podręcznik, str. 24, wskazywanie poznanych części domu;

- odpowiadanie na pytania nauczyciela, typu: What colour is the roof? (określanie koloru i używanie poznanego słownictwa);

- słuchanie piosenki „This is my house”.

Praca domowa: rysujemy w zeszycie obrazki z nowo poznanym słownictwem, podpisujemy je i przyswajamy nowe słówka.

 

Data: 04.12.20

Temat: Ćwiczymy nazwy części domu.

- utrwalanie nowego słownictwa (mówienie na przemian: jedno dziecko podaje nazwę po polsku, drugie odpowiednik angielski i odwrotnie);

- ćwicz. 3, str. 25, podręcznik, łączymy litery z odpowiednimi cyframi;

- opisujemy obrazek z podręcznika, str. 24, wg wzoru: This is the roof. It’s red.;

- słuchamy piosenkę (śpiewanie połączone z gestami wskazującymi na wybrane części domu).

Praca domowa: ćwiczenie 1, str. 14 i ćwiczenie 2, str. 15, ćwiczeniówka, uczymy się także I lub II zwrotki piosenki (do wyboru).

 

Religia

01.12.20r wtorek

Katecheza nr 40       - katechizm strona 96/97/98/99

Temat: Czekamy na Pana Jezusa -Adwent

1. Po kolejnych niedzielach adwentowych dorysuj płomień w wieńcu adwentowym -po tej niedzieli 29 listopada  str. 97

2. Pokoloruj roratkę str. 98

3. Pokoloruj adwentowy lampion, łącząc kropki str. 99

03.12.20r czwartek

Katecheza nr 41       - katechizm strona 100/101

Temat: Święty Mikołaj uczy nas dobroci.

 

6 grudzień to dzień dobroci. W tym dniu przychodzi do nas święty Mikołaj- wyczekiwany gość, który przynosi prezenty i sprawia dużo radości.

 

Pokoloruj według oznaczeń ukryty rysunek i powiedz kogo przedstawia.

Razem z rodzicami przeczytaj wierszyk : ,,Dobry święty Mikołaju … str. 101