Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3a

 

30.11(poniedziałek)

Temat zajęć: Jak Elf uratował swojego człowieka.

Zapoznanie się fragmentem lektury na str. 42

Wykonanie z zeszytu ćw. 1-3/41-42.

Z edukacji matematycznej- zadanie 1- 5/56, zeszyt ćwiczeń.

1.12(wtorek)

Temat zajęć: Pies – przyjaciel człowieka.

Zapoznanie się z informacjami na str.44-45 podręcznik.

Wykonanie ćw.1-5/43-44.

Z edukacji matematycznej –zad.1-3/57

2.12(środa)

Temat zajęć: Psi świat.

Zapoznanie się z tekstem na str.46-47 w podręczniku.

Wykonanie ćw. 1-4/45-46 z zeszytu ćwiczeń

Z edukacji matematycznej: 1-3/58

3.12(czwartek)

Temat zajęć: Dobroć - ważna sprawa.

Zapoznajemy się z tekstem i wiadomościami na str.48-49 w podręczniku.

Wykonanie ćwiczeń:1-6/47-48

Z edukacji matematycznej:1-4/59 z zeszytu ćwiczeń.

4.12(piątek)

Temat zajęć: Pomagamy innym.

Zapoznanie się z tekstami na stronach 50-51 w podręczniku.

Wykonujemy ćwiczenia:1-6/49-50

Z edukacji matematycznej:1-4/60 z zeszytu ćwiczeń.

 

Edukacja: język angielski

Data: 02.12.20

Temat: It’s my job – nazwy zawodów i czynności.

 - sprawdzenie pracy domowej (czytamy przetłumaczone zdania);

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zawodów i czynności (podręcznik, górna część str. 27);

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- rozpoznawanie nazw zawodów na obrazku w podręczniku, str. 26;

- słuchanie piosenki, ze zwróceniem uwagi na nazwy zawodów i czynności im towarzyszące.

Praca domowa: ćwicz. 1, 2 i 3 str.22, ćwiczeniówka, przyswajamy nowe słownictwo.

Data: 04.12.20

Temat: Meet my family – drzewo genealogiczne.

- zabawa: Who am I? rozpoznawanie nazwy zawodu na podstawie usłyszanej nazwy czynności, kim ja jestem, np. ride – I’m a postman;

- podręcznik, str. 27, ćwiczenie 3, do słuchania i uzupełnienia w zeszycie;

- czytanie tekstu z powyższego ćwiczenia;

- podręcznik, str. 27, cwiczenie 4, czytanie i analizowanie ćwicz., np. Who is Kim? – Kim is Bob’s mum.

Praca domowa: robimy pracę projektową, wg wzoru z ćwiczenia 3(na szóstkę) lub wg wzoru z ćwiczenia 4(na piątkę).

 

Religia

01.12.20r wtorek

Katecheza nr 43   zeszyt ćwiczeń strona 88/89  -- katechizm strona 100/101

Temat: Modlitwa Pańska przygotowaniem do Uczty Eucharystycznej.

Ćw. 1- Wpisując odpowiednie numery, wskaż kolejność próśb Modlitwy Pańskiej.

Ćw. 2- Człowiek potrzebuje pokarmy dla duszy i ciała. Połącz hasła z ilustracjami.

Ćw. 3-zmieniamy , zrobimy na teams

03.12.20r czwartek

Katecheza nr 44  zeszyt ćwiczeń strona 90/91   - katechizm strona 102/103

Temat:Pragniemy jedności i pokoju.

Ćw.1- napisz jaki dar zostawił nam Pan Jezus.

Ćw. 2- podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Ćw.3- napisz , co według Jana Pawła II buduje pokój. Odpowiedzi poszukaj w liście Jana Pawła II do dzieci.

Ćw.4- wpisz brakujące słowa.