Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3b

 

30.11(poniedziałek)

Temat zajęć: Jak Elf uratował swojego człowieka.

Zapoznanie się fragmentem lektury na str. 42

Wykonanie z zeszytu ćw. 1-3/41-42.

Z edukacji matematycznej- zadanie 1- 5/56, zeszyt ćwiczeń.

1.12(wtorek)

Temat zajęć: Pies – przyjaciel człowieka.

Zapoznanie się z informacjami na str.44-45 podręcznik.

Wykonanie ćw.1-5/43-44.

Z edukacji matematycznej –zad.1-3/57

2.12(środa)

Temat zajęć: Psi świat.

Zapoznanie się z tekstem na str.46-47 w podręczniku.

Wykonanie ćw. 1-4/45-46 z zeszytu ćwiczeń

Z edukacji matematycznej: 1-3/58

3.12(czwartek)

Temat zajęć: Dobroć - ważna sprawa.

Zapoznajemy się z tekstem i wiadomościami na str.48-49 w podręczniku.

Wykonanie ćwiczeń:1-6/47-48

Z edukacji matematycznej:1-4/59 z zeszytu ćwiczeń.

4.12(piątek)

Temat zajęć: Pomagamy innym.

Zapoznanie się z tekstami na stronach 50-51 w podręczniku.

Wykonujemy ćwiczenia:1-6/49-50

Z edukacji matematycznej:1-4/60 z zeszytu ćwiczeń.

 

Edukacja: język angielski

Data: 02.12.20

Temat: Meet my family – drzewo genealogiczne.

- zabawa: Who am I? rozpoznawanie nazwy zawodu na podstawie usłyszanej nazwy czynności, kim ja jestem, np. ride – I’m a postman;

- podręcznik, str. 27, ćwiczenie 3, do słuchania i uzupełnienia w zeszycie;

- czytanie tekstu z powyższego ćwiczenia;

- podręcznik, str. 27, cwiczenie 4, czytanie i analizowanie ćwicz., np. Who is Kim? – Kim is Bob’s mum.

Praca domowa: robimy pracę projektową, wg wzoru z ćwiczenia 3(na szóstkę) lub wg wzoru z ćwiczenia 4(na piątkę).

Data: 04.12.20

Temat: At the toyshop – nazwy zabawek, zaimki wskazujące these/those.

 - sprawdzenie pracy domowej (prezentacja swojego drzewa genealogicznego);

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zabawek (podręcznik, górna część str. 29), powtarzamy za głosem z nagrania i wskazujemy odpowiednią zabawkę;

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- zapoznanie z zaimkami wskazującymi w liczbie mnogiej: these/those, analizowanie treści z zielonej ramki, podręcznik, str. 29, przepisanie informacji i przykładów do zeszytu;

- ćwiczenie 3, str. 29. i ćwiczenie 4,str.29 (podręcznik).

Praca domowa: ćwiczenie 1 i 2, str. 24. i ćwiczenie 3, str. 25 (ćwiczeniówka).

 

Religia

30.11.20r poniedziałek

Katecheza nr 42   zeszyt ćwiczeń strona 86/87  -- katechizm strona 96/97

Temat: Ofiarowujemy Bogu dary- procesja z darami.

Ćw. 1- Przeczytaj BÓG MÓWI -katechizm str.96 i uzupełnij tekst Pisma Świętego.

Ćw. 2- pokoloruj rysunki.

Ćw. 3-napisz, co możemy ofiarować Panu Jezusowi w darze podczas Mszy Świętej.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE- katechizm str.87

-PROCESJA Z DARAMI

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Ofiaruję Tobie ,Panie mój  ‘’książka strona 96

01.12.20r wtorek

Katecheza nr 44  zeszyt ćwiczeń strona 90/91   - katechizm strona 102/103

Temat:Pragniemy jedności i pokoju.

Ćw.1- napisz jaki dar zostawił nam Pan Jezus.

Ćw. 2- podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Ćw.3- napisz , co według Jana Pawła II buduje pokój. Odpowiedzi poszukaj w liście Jana Pawła II do dzieci.

Ćw.4- wpisz brakujące słowa.