Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  5a

 

Język polski

30.11.2020r.

Temat:  Kim jest ten więzień? Wanda Markowska, Prometeusz.

Poznajemy mit o Prometeuszu – podręcznik str. 138. Wykonujemy polecenia do tekstu.

Zachęcam do skorzystania z materiałów zgromadzonych na stronie : https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/jezyk-polski-wrzesien-2020-r5.

1.12.2020r.

Temat:  Teraz Zeus ma głos – mit o Demeter i Korze.

Czytamy tekst z podręcznika do literatury ze str. 143 – 147.  Zapisujemy najważniejsze wydarzenia. Zapoznajemy się z informacją o personifikacji ( uosobieniu). Wykonujemy w zeszycie ćw. 5 i 9 str. 148.                                                                                                                                    

2.12.2020r.

Temat:  Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 100-103. Czytamy informacje z Przypomnij sobie oraz Zapamiętaj! str. 103.  Wykonujemy w zeszycie ćw. 10 str. 103 oraz wybrane polecenia z zeszytu ćwiczeń.

3.12.2020r.

Temat:  Podmiot i orzeczenie.

Korzystamy z podręcznika do  nauki o języku str. 104-107. Przypominamy sobie główne części zdania. Czytamy informacje z Zapamiętaj! str. 106. Wykonujemy wybrane ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.                                                                                                                                                                                                                                   

4.12.2020r.

Temat:  Trzymaj język za zębami – Jan Parandowski, Syzyf.

Korzystamy  z podręcznika do literatury str. 149-151. Opowiadamy o wydarzeniach. Zapoznajemy się z nowym pojęciem – mit.  Wykonujemy polecenia do tekstu.  Ćwiczenie 4 i 6 str.151 zapisujemy w zeszycie.

 

Język angielski

 30.11.2020

Temat: Posiłki i opakowania. Zamawianie potraw. Dialogi w stołówce szkolnej.

Lekcja na platformie MS Teams.

01.12.2020

Temat:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Lekcja na platformie MS Teams.

Zaczynamy od teorii w zeszycie ćwiczeń  - cała strona 60. Przeczytaj notatkę.

Zapisz podaną niżej notatkę do zeszytu:

Rzeczowniki policzalne to nazwy osób lub rzeczy, które można policzyć. Występują one w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
one apple – two apples

eleven football players

Przedimek a/an występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.
a melon, a book, a car, a pen, a pineapple, a lamp(rzeczownik rozpoczyna się na spółgłoskę)

an umbrella, an orange, an octopus, an orange car, an elephant (rzeczownik rozpoczyna się na samogłoskę)

Rzeczowniki niepoliczalne to nazwy rzeczy, których nie można policzyć. Występują one w liczbie pojedynczej.
Należą do nich:

- artykuły spożywcze – cheese, meat, salt…
- napoje – cofce, milk, tea….
-materiały – gold, iron, glass…
-rzeczowniki abstrakcyjne – love, beauty, information…
-inne – hair, money, weather….

Zaczynamy od ćw. 1/96 – przeczytaj tabelkę i dopasuj słowa do dwóch nagłówków. Pracuj ze słownikiem. Ćwiczenie zapisz w zeszycie.

Countable – policzalne
Uncountable – niepoliczalne

04.12.2020

Temat: Robot Kitchen. Tekst o restauracji.

Pracujemy w podręczniku strona 98.

Zapisujemy i tłumaczymy Check these words.

Ćw. 1/98 ustnie. Wysłuchaj i pomyśl.

Ćw. 2/98 zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zapisz w zeszycie.

Homework

Ćw. 2,3  strona 62 w zeszycie ćwiczeń

 

Język niemiecki

Data : 2.12.2020.

Temat: Jeden Tag das Gleiche.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 15 Zeszyt ćwiczeń zad. 15,16,17 str. 7,8,9

Data: 4.12.2020

Temat: Wann stehst du auf?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 16

 

Historia

01.12.2020 r.

Temat:  Dokonania starożytnych Rzymian. (podręcznik str. 90 - 94)

Lekcja na Microsoft Teams.

03.12. 2020r.

Temat: Początki chrześcijaństwa. (podręcznik str. 96 - 99).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 1.12.2020

Temat: Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=DM1xcfiBEvg

Proszę przeczytać treść z ramki str. 124. Notatka będzie dostępna na platformie.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 9 a, b, c, d, 10 a, b, c, d, 11a, b, c, d str. 125

Data  2.12.2020

Temat:  Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika- rozwiązywanie zadań.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 5, 6, 7 str. 85. 

Data  3.12.2020

Temat: Zastosowanie skracania i rozszerzania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 16, 17 str. 126.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 8, 9, 10  str. 86. 

Data 4.12.2020

Temat: Porównywanie ułamków zwykłych.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=nr6ggsWiyVs

Proszę przeczytać treść z ramki str. 128. Notatka będzie dostępna na platformie.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3, 4 str. 87.

 

Geografia

03.12.2020

Temat: Pierwsze podróże geograficzne

Podręcznik str.91-97

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Dzieje odkryć geograficznych

2. Wielcy podróżnicy i ich odkrycia.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

04.12.2020

Temat: Lądy i oceany na Ziemi – podsumowanie rozdziału 3

Podręcznik str.98

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

Zadania do wykonania na lekcji: 1,2,3,4,5,6/99,100

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

30.11.2020r.

Temat: Samożywność  - cd

Temat lekcji w podręczniku str. 39 – 43.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 43

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,7 do tego tematu lekcji str. 28 – 31.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/fotosynteza/D1Dapbvgs

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

03.12.2020 r.

Temat: Prace wytwórcze z drewna.

Lekcja na Teams.

Przedstawię wam propozycje prac z drewna i omówię sposób wykonania.

           

Informatyka       

02.12.2020r.

Temat: Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.

Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 54- 60 ( temat 5- punkty: 1, 2, 3).

 

Muzyka

30.11.2020

Temat:  Na wielu strunach. Instrumenty strunowe.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.85-89.

(notatka w zeszycie)

  1. Instrumenty strunowe szarpane:

- banjo

- harfa

- gitara klasyczna

- mandolina.

        2.  Instrumenty strunowe smyczkowe:

              - skrzypce,

              - altówka,

              - wiolonczela,

              - kontrabas.

Zadanie;

Narysuj  w zeszycie 2 wybrane przez siebie instrumenty strunowe.

Termin wykonania: 09.12.2020.

 

Plastyka

02.12.2020

Temat: Dekoracje na różne święta – Boże Narodzenie.

Zadanie:

Wykonaj bożonarodzeniową dekorację w dowolnej formie: może to być stroik świąteczny, kartka świąteczna, dekoracje przestrzenne (trójwymiarowe) stojące lub wiszące. Wykorzystaj różnorodne materiały plastyczne i dekoracyjne według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 16.12.2020.

 

Religia

01.12.20r wtorek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 54 ciąg dalszy dziejów Józefa

Katecheza nr 21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45   - katechizm strona 54/55

Temat: Józef przebacza swoim braciom.

Ćw. 1- dokończ Gdy wybaczamy to czujemy ........................….............….

Ćw.2- uzupełnij brakujące słowa listu Józefa do braci wyrazami z ramki.

Ćw.3- przyporządkuj połącz w pary.

Ćw..4- uzupełnij tekst Pisma Świętego.

 

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

KAZANIE NA GÓRZE*

Modlitwa

614 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Ćw.5-NIE

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Panie przebacz nam ! Ojcze zapomnij nam” katechizm str. 54

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 54

-PRZEBACZENIE

03.12.20r czwartek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 56/57

Katecheza nr 22 zeszyt ćwiczeń strona 46/47    - katechizm strona 56/57

Temat: Jonasz-Bóg miłosierny.

Ćw. 1- dokończ zdanie.

Ćw.2- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.3-uzupełnij tabelę.

Ćw.4-NIE

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Panie przebacz nam ! Ojcze zapomnij nam” katechizm str. 56

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 50

-PROROK

 

Pliki do pobrania