Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  5b

 

Przedmiot – język polski

 

 

 

30 XI Temat:  Odmiana przymiotnika.

 

 1. Zapoznaj się z wiadomościami teoretycznymi ze str. 78, przepisz dwa pierwsze zdania. Wykonaj pisemnie odmianę przez przypadki wyrazów: soczysty owoc, ciekawa ilustracja, wysokie drzewo ( w l. poj. ) oraz dobrzy koledzy.
 2. Pisemnie ćw. 4, 6, 8 str. 79 – 80.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 22.

 

 

1 XII Temat:  Opis przeżyć wewnętrznych – „Janko Muzykant”.

 

 1. Jakie sytuacje w życiu wielu z nas wywołują szczególnie silne emocje?
 2. Bohaterowie utworu H. Sienkiewicza i ich przeżycia.
 3. Wskazówki dla opisujących przeżycia

 

a)   krótko opowiedz o wydarzeniu, które wywołało przeżycia;

 

b)  opisz przeżycia postaci:

 

- nazwij uczucia, doznania, emocje towarzyszące bohaterowi;

 

- opisz zewnętrzne oznaki, które świadczą o tym, co przeżywa, np. zmiany zachowania lub wyglądu;

 

- postaraj się użyć ciekawego słownictwa.

 

c)  W zakończeniu możesz dodać puentę odnoszącą się do opisywanych przeżyć, np. w formie przysłowia, cytatu.

 

d)  Zastosuj akapity.

 

Ćw. 1

 

Opisz emocje i przeżycia Janka, kiedy chłopiec po raz pierwszy usłyszał muzykę graną na skrzypcach.

 

2 XII  Temat:  Na historycznym szlaku – to już znamy, powtarzamy.

 

 1. Korzystamy z wiadomości z podręcznika str. 120 – 121.
 2. Gra miejska str. 122 – 123 – pisemnie ćw. 1, 5, 6, 7, 8, 10.

 

3 XII Temat:  Wiem, umiem, rozumiem – „Królewicz Emeryk płata figle” – na podst. fragm. powieści „Czarne stopy”.

 

 1. Zapoznanie z tekstem str. 124 – 126.
 2. Pisemnie ćw. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, pozostałe ustnie.
 3. Dla chętnych ćw. 14 pisemnie.

 

 

 

4 XII Temat:  Liczebnik i jego znaczenia.

 

 1. Zapisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 83.
 2. Pisemnie ćw. 5, 6, 8 str. 84.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 23 – wykonaj polecenia.

 

 

 Język angielski

 01.12.2020

Temat: Posiłki i opakowania. Zamawianie potraw. Dialogi w stołówce szkolnej.

Lekcja na platformie MS Teams.

02.12.2020

Temat:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Lekcja na platformie MS Teams.

Zaczynamy od teorii w zeszycie ćwiczeń  - cała strona 60. Przeczytaj notatkę.

Zapisz podaną niżej notatkę do zeszytu:

Rzeczowniki policzalne to nazwy osób lub rzeczy, które można policzyć. Występują one w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
one apple – two apples

eleven football players

Przedimek a/an występuje przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.
a melon, a book, a car, a pen, a pineapple, a lamp(rzeczownik rozpoczyna się na spółgłoskę)

an umbrella, an orange, an octopus, an orange car, an elephant (rzeczownik rozpoczyna się na samogłoskę)

Rzeczowniki niepoliczalne to nazwy rzeczy, których nie można policzyć. Występują one w liczbie pojedynczej.
Należą do nich:

- artykuły spożywcze – cheese, meat, salt…
- napoje – cofce, milk, tea….
-materiały – gold, iron, glass…
-rzeczowniki abstrakcyjne – love, beauty, information…
-inne – hair, money, weather….

Zaczynamy od ćw. 1/96 – przeczytaj tabelkę i dopasuj słowa do dwóch nagłówków. Pracuj ze słownikiem. Ćwiczenie zapisz w zeszycie.

Countable – policzalne
Uncountable – niepoliczalne

04.12.2020

Temat: Robot Kitchen. Tekst o restauracji.

Pracujemy w podręczniku strona 98.

Zapisujemy i tłumaczymy Check these words.

Ćw. 1/98 ustnie. Wysłuchaj i pomyśl.

Ćw. 2/98 zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zapisz w zeszycie.

Homework

Ćw. 2,3  strona 62 w zeszycie ćwiczeń

 

Język niemiecki

Data : 3.12.2020

Temat: Wann stehst du auf?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 16

Data: 4.12.2020

Temat: Ich stehe um 7 Uhr auf.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń zad. 18,19,20 str.10-12

 

Historia

30.11.2020r.

Temat:   Życie w Wiecznym Mieście. (podręcznik str.  86-88)

Lekcja na Microsoft Teams.

04.12.2020 r.

Temat:  Dokonania starożytnych Rzymian. (podręcznik str.  90-94)

Lekcja na Microsoft Teams

 

Matematyka

30.11.2020 r.

Temat: Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

Lekcja na Teams.

01.12.2020 r.

Temat: Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach.

Lekcja na Teams.

02.12.2020 r.

Temat: Odejmowanie liczb mieszanych.

Lekcja na Teams.

 03.12.2020 r.

Temat: Odejmowanie ułamków w zadaniach tekstowych.

Lekcja na Teams.

04.12.2020 r.

Temat: Mnożenie ułamków przez liczbę naturalną.

Lekcja na Teams.

 

Geografia

02.12.2020

Temat: Krajobraz rolniczy wyżyny Lubelskiej

Podręcznik str. 64-67

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie wyżyny Lubelskiej.

2. Wąwozy lessowe na wyżynie.

3. Rolniczy krajobraz wyżyny.

4. Miasta wyżyny Lubelskiej.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

30.11.2020r.

Temat: Sposoby oddychania organizmów -cd.

Temat lekcji w podręczniku str. 49 – 53.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 53

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 36 – 39.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

03.12.2020 r.

Temat: Prace wytwórcze z drewna.

Lekcja na Teams.

Przedstawię wam propozycje prac z drewna i omówię sposób wykonania.

                          

Informatyka       

01.12.2020r.

Temat: : Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne.

Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 54- 60 ( temat 5- punkty: 1, 2, 3).

 

Muzyka

02.12.2020

Temat:  Na wielu strunach. Instrumenty strunowe.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str.85-89.

(notatka w zeszycie)

 1. Instrumenty strunowe szarpane:

- banjo

- harfa

- gitara klasyczna

- mandolina.

        2.  Instrumenty strunowe smyczkowe:

              - skrzypce,

              - altówka,

              - wiolonczela,

              - kontrabas.

Zadanie;

Narysuj  w zeszycie 2 wybrane przez siebie instrumenty strunowe.

Termin wykonania: 09.12.2020.

 

Plastyka

02.12.2020

Temat: Dekoracje na różne święta – Boże Narodzenie.

Zadanie:

Wykonaj bożonarodzeniową dekorację w dowolnej formie: może to być stroik świąteczny, kartka świąteczna, dekoracje przestrzenne (trójwymiarowe) stojące lub wiszące. Wykorzystaj różnorodne materiały plastyczne i dekoracyjne według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 16.12.2020.

 

Religia

01.12.20r wtorek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 54 ciąg dalszy dziejów Józefa

Katecheza nr 21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45   - katechizm strona 54/55

Temat: Józef przebacza swoim braciom.

Ćw. 1- dokończ Gdy wybaczamy to czujemy ........................….............….

Ćw.2- uzupełnij brakujące słowa listu Józefa do braci wyrazami z ramki.

Ćw.3- przyporządkuj połącz w pary.

Ćw..4- uzupełnij tekst Pisma Świętego.

 

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI

KAZANIE NA GÓRZE*

Modlitwa

614 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

Ćw.5-NIE

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Panie przebacz nam ! Ojcze zapomnij nam” katechizm str. 54

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 54

-PRZEBACZENIE

03.12.20r czwartek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 56/57

Katecheza nr 22 zeszyt ćwiczeń strona 46/47    - katechizm strona 56/57

Temat: Jonasz-Bóg miłosierny.

Ćw. 1- dokończ zdanie.

Ćw.2- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.3-uzupełnij tabelę.

Ćw.4-NIE

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Panie przebacz nam ! Ojcze zapomnij nam” katechizm str. 56

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 50

-PROROK