Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  6a

 

Język polski

30.11.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości o zaimkach.

1.Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

1.12.2020

Temat: Jakie prawdy moralne zawierają przypowieści? -sprawdzian wiadomości.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

3.12.2020

Temat: Cechy bajki na przykładzie utworów I. Krasickiego.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

Temat: „ Gdy złodzieje rozrabiają, detektywi pracę mają”. Przyimki.

Spotkanie w aplikacji Teams.

4.12.2020

Temat: Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

 

Język angielski

data: 01.12.20r.

Temat:  Na festiwalu Mulberry Music Festival.

data: 02.12.20r.

Temat:  Idziemy do teatru – ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

data: 03.12.20r.

Temat:  Co robiłeś w zeszłe wakacje? – ćwiczenia w mówieniu o przeszłych doświadczeniach.

 

Język niemiecki

Data : 1.12.2020.

Temat: Was steht im Jonas Zimmer ?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 24 zad 23.

Data : 3.12.2020.

Temat: Wo ist das Bett?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 24,25 zad 24,25, zeszyt ćwiczeń zad. 25,26 str. 13,14

 

Historia

02.12.2020 r.

Temat: Wojny Z Rosją. (podręcznik str. 82 -85).

Lekcja na Microsoft Teams.

04.12.2020 r.

Temat: Początek wojen ze Szwecją. (podręcznik str. 87 -91).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

30.11.2020 r.

Temat: Ćwiczenia w porównywaniu liczb całkowitych.

Lekcja na Teams

Dokończymy ostatnią lekcję – poznamy sposób porównywania liczb ujemnych.

01.12.2020 r.

Temat: Zastosowanie liczb całkowitych w zadaniach tekstowych.

Lekcja na Teams

02.12.2020 r.

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Lekcja na Teams

Zapoznamy się z dodawaniem liczb całkowitych. Rozpatrzymy dwa przypadki: gdy liczby są tego samego znaku oraz gdy liczby mają różne znaki.

03.12.2020 r.

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych.

Lekcja na Teams

04.12.2020 r.

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu liczb całkowitych.

Lekcja na Teams

 

Geografia

30.11.2020

Temat: : Ruchy Ziemi – sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

04.12.2020r.

Temat: Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży – cd.

Temat lekcji w podręczniku str. 67 – 70.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 70

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 55-58.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---skorupiaki-i-pajeczaki/D10vBRKow   - punkt 3

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

02.12.2020 r.

Temat: Obwody elektryczne.

Lekcja na Teams

Obejrzymy film dotyczący połączeń równoległych i szeregowych.

Wspólnie zrobimy notatkę.

                          

Informatyka       

02.12.2020r.

Temat: Dodajemy do slajdów animacje.

            Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 30- 32 (temat 4- punkty: 1 i 2).

Notatka do lekcji zostanie zamieszczona na Platformie Teams.

 

Plastyka

01.12.2020

Temat: Malarstwo. Rodzaje malarstwa.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 44-51.

(notatka w zeszycie)

  1. Malarstwo – dziedzina sztuk plastycznych, w której dziełami są obrazy. Najważniejszą rolę w malarstwie odgrywają plama barwna, kształt i kompozycja oraz technika wykonania.
  2. Rodzaje malarstwa:

- malarstwo rodzajowe,

- malarstwo historyczne,

- malarstwo mitologiczne,

- malarstwo religijne,

- malarstwo pejzażowe,

- malarstwo marynistyczne,

- martwa natura,

- portret,

- malarstwo batalistyczne,

- malarstwo fantastyczne.

Zadanie:

Namaluj obraz na temat: „Rejs na egzotyczną wyspę” lub „Burza na morzu”.

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku rysunkowego, ołówek, farby, pędzel, naczynie na wodę.

Termin wykonania: 08.12.2020.

 

Muzyka

04.12.2020

Temat: Muzyka polska w XVI wieku.

(notatka w zeszycie)

  1. Głównym ośrodkiem muzycznym w renesansowej Polsce był Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Władcy Rzeczypospolitej dbali o oprawę muzyczną różnych wydarzeń i uroczystości. Zlecali artystom tworzenie muzyki rozrywkowej ,która rozbrzmiewała podczas balów i zabaw.
  2. Król Zygmunt Stary oraz jego małżonka Bona Sforza (czyt: sforca) wspierali rozwój sztuki i upowszechniali w Polsce kulturę włoską.
  3. Król Zygmunt August był miłośnikiem muzyki. Utrzymywał dworską kapelę oraz chór działający przy katedrze na Wawelu.

Zadanie:

Na podstawie tekstu z podręcznika ze strony 40 (lub korzystając z innych źródeł),zapisz w zeszycie informację o kompozytorach renesansu:

  1. Wacław z Szamotuł
  2. Mikołaj Gomółka

Termin wykonania: 11.12.2020.

 

Religia

01.12.20r  wtorek

Temat nr  19 zeszyt ćwiczeń strona 40/41     -katechizm strona 46/47

Temat : Uczestnictwo w Eucharystii odpowiedzią  na miłość bliźniego.

Ćw.1 –napisz, jaki sposób okazujemy miłość  Bag i bliźniego.

Ćw.2 – wpisz określenia Eucharystii.

Ćw.3 –ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

Ćw. 4-zmieniamy – zrobimy na teams

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Gdzie miłość wzajemna i dobroć ” katechizm str. 46

04.12.20r  piątek

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 48/49

Temat : Sakrament pokuty zjednoczeniem z Bogiem i ludźmi.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 48/49

Ćw.1 –uzupełnij zdania.

Ćw.2 – wpisz warunki sakramentu pokuty.

Ćw.3 –pod każdą lampą napisz, co powinniśmy robić, aby być gotowym na spotkanie ze Zbawicielem.

Ćw.4-zmieniamy – zrobimy na teams.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku” katechizm str. 48