Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  6b

 

Przedmiot – język polski

 

30 XI Temat:  Wykrzyknik.

 

 1. Zapisz notatkę – wiadomości str. 99.
 2. Do zeszytu 2 wybrane ćwiczenia z podręcznika.
 3. Zeszyt ćwiczeń str.  46 -47.

 

1 XII Temat:  Nosiła czapla razy kilka… I. Krasicki – „Czapla, ryby i rak”.

 

 1. Zapoznanie z tekstem str. 104 – 105.
 2. Pisemnie ćw. 1 str. 105.
 3. Manipulacja, hipokryzja – przepisz znaczenie.
 4. Pisemnie ćw. 9 str. 107.

 

2 XII Temat: J. R. R. Tolkien – twórca hobbitów. Poznajemy życie i twórczość pisarza.

 

Materiały do lekcji będą udostępnione na teamsie.

 

3 XII Temat:  Od Pagórka do Samotnej Góry – przebieg wydarzeń w utworze.

 

 1. Najciekawsze zdarzenia w utworze – ćwiczenia w opowiadaniu.
 2. Opisz wybrane wydarzenie z utworu.

 

4 XII Temat:  Co to jest partykuła?

 

 1. Zapisz notatkę – wiadomości str. 102.
 2. Pisemnie ćw. 6 i 8 str. 103.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 48 – 49.

 

 

Język angielski

data: 01.12.20r.

Temat:  Na festiwalu Mulberry Music Festival.

data: 03.12.20r.

Temat: Idziemy do teatru – ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.

 data: 04.12.20r.

Temat: Co robiłeś w zeszłe wakacje? – ćwiczenia w mówieniu o przeszłych doświadczeniach.

 

Język niemiecki

Data : 3.12.2020.

Temat: Was steht im Jonas Zimmer ?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 24 zad 23.

Data : 4.12.2020.

Temat: Wo ist das Bett?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 24,25 zad 24,25, zeszyt ćwiczeń zad. 25,26 str. 13,14.

 

Historia

02.12.2020 r.

Temat: Początek wojen ze Szwecją. (podręcznik str. 87 -91)

Lekcja na Microsoft Teams.

04.12.2020 r.

Temat: Powstanie Chmielnickiego. (podręcznik str. 93 -96)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 30.11.2020

Temat: Różne interpretacje liczb całkowitych.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=zitTB3GOuuE

Proszę przeczytać treść z ramki str. 100.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 1, 2 str. 86 oraz 1, 2 str. 87. 

Data 1.12.2020

Temat:  Liczby całkowite na osi liczbowej. Liczby przeciwne.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=O1PoQzlZK80

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 5, 7 str. 100 oraz zad 9, 10 a, b, c, d str. 101, 102.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 3, 4  str. 88. 

Data 2.12.2020

Temat: Wartość bezwzględna.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=MJ6vZOFjPT4

Proszę zapoznać się i przepisać treść z ramki str. 103

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 13, 14 str. 103.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 5, 6, 7 str. 89. 

Data  3.12.2020

Temat:  Porównywanie liczb całkowitych.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=88_lpDJSbN8

Proszę zapoznać się i przepisać treść z ramki str. 104, 105.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 8, 9, 10 str. 90. 

Data  4.12.2020

Temat:  Zastosowanie liczb całkowitych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad. 11, 12, 13 str. 91, 92. 

 

Geografia

02.12.2020

Temat: : Ruchy Ziemi – sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

03.12.2020r.

Temat: Skorupiaki – stawonogi, które maja twardy pancerz.

Temat lekcji w podręczniku str. 55 – 59.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 59

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 45-47.

Pomocniczy link do tematu. 

https://epodreczniki.pl/a/stawonogi---skorupiaki-i-pajeczaki/D10vBRKow

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Informatyka

04.12.2020

Temat: „Nasza klasa 6B” – projekt i opracowanie prezentacji [2]

Uczniowie przygotowują prezentację ilustrującą najważniejsze wydarzenia w klasie i szkole w bieżącym roku szkolnym – zadanie nr 7/str.42.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Technika

01.12.2020 r.

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Nie spotykamy się na Teams.

W ramach dzisiejszej lekcji i w ramach pracy domowej przygotujecie prezentację na jeden z następujących tematów:

1. Kuchnia dawniej i dziś.

(Mam oczywiście na myśli urządzenie kuchni a nie potrawy)

2. Zasady ergonomii w kuchni.

3. Zasady korzystania z chłodziarko-zamrażarki.

4. Wady i zalety współczesnych elektrowni.        (cztery przykłady)

Prezentację przysyłacie na adres bg.mat@wp.pl  do 7 grudnia do godziny 17 –tej.

Po tym terminie wystawiam oceny niedostateczne.

Pamiętajcie , aby nie przesadzać efektami specjalnymi. W slajdach nie może być sam tekst. Podajcie na początku autora prezentacji. Przypominam też o napisaniu z jakich konkretnych stron lub książek korzystaliście.

 

Plastyka

01.12.2020

Temat: Malarstwo. Rodzaje malarstwa.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 44-51.

(notatka w zeszycie)

 1. Malarstwo – dziedzina sztuk plastycznych, w której dziełami są obrazy. Najważniejszą rolę w malarstwie odgrywają plama barwna, kształt i kompozycja oraz technika wykonania.
 2. Rodzaje malarstwa:

- malarstwo rodzajowe,

- malarstwo historyczne,

- malarstwo mitologiczne,

- malarstwo religijne,

- malarstwo pejzażowe,

- malarstwo marynistyczne,

- martwa natura,

- portret,

- malarstwo batalistyczne,

- malarstwo fantastyczne.

Zadanie:

Namaluj obraz na temat: „Rejs na egzotyczną wyspę” lub „Burza na morzu”.

Co będzie potrzebne:

Kartka z bloku rysunkowego, ołówek, farby, pędzel, naczynie na wodę.

Termin wykonania: 08.12.2020.

 

Muzyka

01.12.2020

Temat: Muzyka polska w XVI wieku.

(notatka w zeszycie)

 1. Głównym ośrodkiem muzycznym w renesansowej Polsce był Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Władcy Rzeczypospolitej dbali o oprawę muzyczną różnych wydarzeń i uroczystości. Zlecali artystom tworzenie muzyki rozrywkowej ,która rozbrzmiewała podczas balów i zabaw.
 2. Król Zygmunt Stary oraz jego małżonka Bona Sforza (czyt: sforca) wspierali rozwój sztuki i upowszechniali w Polsce kulturę włoską.
 3. Król Zygmunt August był miłośnikiem muzyki. Utrzymywał dworską kapelę oraz chór działający przy katedrze na Wawelu.

Zadanie:

Na podstawie tekstu z podręcznika ze strony 40 (lub korzystając z innych źródeł),zapisz w zeszycie informację o kompozytorach renesansu:

 1. Wacław z Szamotuł
 2. Mikołaj Gomółka

Termin wykonania: 11.12.2020.

 

Religia

02.12.20r  środa

Temat nr  18 zeszyt ćwiczeń strona 38/39      -katechizm strona 44/45

Temat : Eucharystia sakramentem miłości.

Ćw.1 –rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2 – korzystając z tekstu Katechizmu Kościoła Katolickiego KKK 1323 ,połącz strzałkami odpowiednie             określenia Eucharystii.

Ćw.3 –  zmieniamy

Napiszcie:

1.Eucharystię ustanowił Pan Jezus słowami :

,,Bierzcie i jedźcie to jest Ciało moje.

Bierzcie i pijcie, to jest moja Krew”

2.Liturgia Eucharystii składa się z :

-wstępu

-liturgii słowa

-liturgii eucharystii

-zakończenia

03.12.20r  czwartek

Temat nr  19 zeszyt ćwiczeń strona 40/41     -katechizm strona 46/47

Temat : Uczestnictwo w Eucharystii odpowiedzią  na miłość bliźniego.

Ćw.1 –napisz, jaki sposób okazujemy miłość  Bag i bliźniego.

Ćw.2 – wpisz określenia Eucharystii.

Ćw.3 –ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.

Ćw. 4-zmieniamy – zrobimy na teams

Do zaśpiewania z wykorzystaniem pt. ,, Gdzie miłość wzajemna i dobroć ” katechizm str. 46