Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  7a

 

Język polski

30.11.

Temat: Poprawa wypracowania klasowego . Omówienie prac.

2.12.

Temat: Zaczęło się...Stary Testament- „ Wygnanie z raju” ( fragm.).

3.12.

Temat: Spotkania ze sztuką. Do czego zdolny jest człowiek? Michał Anioł „ Kuszenie i wygnanie z raju”.

4.12.

Temat: Tam, gdzie kara depcze winie po piętach - „ Świtezianka” A. Mickiewicz.

 

Język angielski

data: 30.11.20r.

Temat:  Doskonalimy nasze umiejętności językowe z rozdziału numer 7.

data: 03.12.20r.

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału numer 7.

data: 04.12.20r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości z rozdziału numer 7.

 

Język niemiecki

Data : 1.12.2020.

Temat: Was machst du gern?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 34, Zeszyt ćwiczeń str. 38

Data : 3.12.2020.

Temat: Was magst du?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35, Zeszyt ćwiczeń str. 39

 

Historia

30.11.2020 r.

Temat: Przemiany polityczno – społeczne w Europie. (podręcznik str. 81 -84)

Lekcja na Microsoft Teams.

03.12.2020 r.

Temat: Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku. (podręcznik str. 85-91).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

30.11.2020

Temat: Omówienie sprawdzianu.

01.12.2020

Temat: Rodzaje kątów, obliczanie miar kątów.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na strona 105-106, następnie zrobić zad.1-6  str. 107 oraz  zad. 8-11 str. 108, zad. 15 str. 109. Lekcje na Microsoft Teams.

02.12.2020

Temat: Rodzaje trójkątów- zadania.

Proszę zapoznać się z ćwiczeniem na stronach 110-111, następnie zrobić zad.1,2,5,6,8 str. 111-112.  Lekcje na Microsoft Teams.

03.12.2020

Temat: Zastosowanie własności trójkątów w zadaniach.

Podręcznik zadania 9-13 str. 112-113. Lekcje na Microsoft Teams.

04.12.2020

Temat: Przystawanie trójkątów.

Podręcznik strona 114-116, zadania 1,2 str. 117. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

01.12.2020

Temat: Zmiany liczby ludności Polski i Europy

Podręcznik str. 93-96

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Poznajemy pojęcia związane z demografią.

2. Ludność Polski i Europy po 1945 roku

3. Obliczamy współczynnik przyrostu naturalnego

4. Przyrost naturalny w Polsce i w Europie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

03.12.2020

Temat: Struktura płci i wieku

Podręcznik str. 97-99

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Piramida płci i wieku

2. Średnia długość trwania życia

3. Starzenie się społeczeństwa Polski

4. Ekonomiczne grupy wieku

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.

 

Biologia

01.12.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – układ krwiomośny.

Temat z podręcznika str. 112-113.

Zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str. 115-116

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 59-60 

Przygotowujemy się do sprawdzianu – układ krwionośny.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

02.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ krwiomośny.

Test on- line.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams

 

Chemia 

30.11.2020r.

01.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – nukleony i elektrony (2 godz . lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

https://www.youtube.com/watch?v=OHvLng0Ispw

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Proszę  napisać notatkę w zeszycie – Zapamiętaj str. 90 wszystkie nowe pojęcia.

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 30.11.2020

Temat: Gęstość substancji - zadania.

Pod tematem proszę rozwiązać zadanie  4, 5, 6, 8 str. 77, 78. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data 2.12.2020

Temat: Wyznaczanie gęstości.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=mnz7QHx5I6Q

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 79-81. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 81) a następnie rozwiązać zadanie 1 str. 81. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

01.12.2020

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego.

Podręcznik strona 70-77, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

04.12.2020

Temat: Dekoracje na różne święta – Boże Narodzenie.

Zadania do wykonania:

Wykonaj 2 prace o tematyce bożonarodzeniowej.

Zad.1:  Praca plastyczna związana z tematyką świąt (dowolna kompozycja) w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, kolaż. (wykonana na kartce z bloku)

Zad.2: Forma przestrzenna (stojąca lub wisząca): stroik, bombka, gwiazdy itp.

Wykorzystaj w pracy różnorodne materiały plastyczne i dekoracje według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 16.12.2020

 

Muzyka

02.12.2020

Temat: Style muzyki rozrywkowej – prezentacja multimedialna.

Podręcznik str. 42 -45.

Zadanie:

W nawiązaniu do tematu z lekcji poprzedniej wykonaj prezentację multimedialną na temat trzech wybranych przez siebie stylów muzyki rozrywkowej.

Termin wykonania: 17.12.2020

 

Religia

02.12.20r środa

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 48/49

Temat : Król Salomon obdarzony Bożą mądrością.

Ćw.1- wpisz określenia odnoszące się do słowa mądrość.

Ćw.2- korzystając z Pisma Świętego, zapisz w ramce tekst-katechizm str.48

Ćw. 3- na podstawie tekstów Pisma Świętego zamieszczonych w podręczniku, dokończ zdania -katechizm             str.49

Ćw.4-na postawie wiadomości zdobytych na katechezie , napisz, co charakteryzowało rządy Salomona-            można skorzystać z katechizmu str.49

Ćw.5 -sformułuj i zapisz trzy maksymy na temat mądrości.

03.12.20r piątek

Temat nr  21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45        -katechizm strona 50/51

Temat : Rozłam w narodzie wybranym.

Ćw.1- napisz, co oznaczają słowa : ,,podział”, ,,rozłam”

Ćw.2- na podstawie Pisma Świętego , napisz co było bezpośrednią przyczyną podziału królestwa Salomona-            katechizm str. 50

Ćw. 3- na podstawie tekstu KKK – katechizm str.51 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wykorzystując wiadomości zdobyte na katechezie , napisz, co to znaczy czuwać.

Ćw.5- zmieniamy– zrobimy na teams

 

Wdż  

02.12.2020r.

Temat:Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).

Polecam filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=MbPP7ds9Ay8

https://www.youtube.com/watch?v=XmdCYKvWONE

Życzę miłego oglądania.