Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  7b

 

Przedmiot - Język polski

 

30 XI i 1 XII   Temat: Projekcja filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.

 

https://zaq2.pl/video/kfqdf

 

Dyskusja o problemach młodzieży zaprezentowanych w filmie;

 

- mój własny wybór;

 

- jaką wybrać szkołę i przyszły zawód?

 

-co to znaczy dziś „carpe diem”?

 

- jak funkcjonuje szkoła we współczesnych czasach?

 

2 XII Temat: Recenzja filmu.

 

  1. Przypomnienie zasad redagowania recenzji.
  2. Omówienie problematyki obejrzanego filmu.
  3. Redagowanie recenzji.

 

3 XII Temat: Charyzmatyczny nauczyciel – na podst. fragm.  powieści  N. Kleinbaum.

 

  1. Zapoznanie z tekstem str. 102 – 105.
  2. Jak napisać opinię o kimś? ( zasady str. 106 ).
  3. Pisemnie ćw. 10 str. 106.
  4. Zeszyt ćwiczeń str. 57 – 59.

 

4 XII Temat:  Architekci słowa. Jak są zbudowane wyrazy pochodne?

 

  1. Napisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 108.
  2. Do wykonania ćwiczenia z  zeszytu ćwiczeń str. 60 – 63.
  3. Warto skorzystać z książki   Stacja edukacja  str. 18 – 19.

 

 

 

Język angielski

data: 30.11.20r.

Temat:  Doskonalimy nasze umiejętności językowe z rozdziału numer 7.

data: 01.12.20r.

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału numer 7.

data: 03.12.20r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości z rozdziału numer 7.

 

Język niemiecki

Data : 2.12.2020.

Temat: Was machst du gern?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 34, Zeszyt ćwiczeń str. 38

Data : 4.12.2020.

Temat: Was magst du?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35, Zeszyt ćwiczeń str. 39

 

Historia

02.12.2020 r.

Temat: Przemiany polityczno – społeczne w Europie. (podręcznik str. 81 -84)

Lekcja na Microsoft Teams.

03.12.2020 r.

Temat: Postęp techniczny i kultura przełomu XIX i XX wieku. (podręcznik str. 85-91)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

30.11.2020r.

Temat: Własności czworokątów- zadania.

Lekcja na Teams.

01.12.2020r.

Temat: Czworokąty- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Teams.

02.12.2020r.

Temat: Wielokąty foremne.

Lekcja na Teams.

03.12.2020r.

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

Lekcja na Teams.

04.12.2020r.

Temat: Obliczanie pola prostokąta.

             Rozwiąż w zeszycie Zad. 1, 2, 5 str. 121 z podręcznika. W zadaniach 2 i 5 przerysuj          

             rysunki czworokątów do zeszytu.    

 

Geografia

30.11.2020

Temat: Podział administracyjny Polski

Podręcznik str. 92

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Stopnie podziału administracyjnego kraju

2. Organy samorządowe na szczeblach podziału administracyjnego.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

04.12.2020

Temat: Zmiany liczby ludności Polski i Europy

Podręcznik str. 93-96

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Poznajemy pojęcia związane z demografią.

2. Ludność Polski i Europy po 1945 roku

3. Obliczamy współczynnik przyrostu naturalnego

4. Przyrost naturalny w Polsce i w Europie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

                                                    

Biologia

30.11.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – układ krwiomośny – cd.

Temat z podręcznika str. 112-113.

Zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str. 115-116

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 59-60 

Przygotowujemy się do sprawdzianu – układ krwionośny.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

04.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ krwiomośny.

Test on- line.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

01.12.2020r.

03.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – nukleony i elektrony (2 godz . lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

https://www.youtube.com/watch?v=OHvLng0Ispw

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Proszę  napisać notatkę w zeszycie – Zapamiętaj str. 90 wszystkie nowe pojęcia.

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 30.11.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o właściwościach i budowie materii.

Proszę zapoznać się z treścią Powtórzenie str. 83. Następnie rozwiązać  Test 1 str. 84.

Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data  1.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – właściwości i budowa materii.

 

Informatyka

04.12.2020

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego.

Podręcznik strona 70-77, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

02.12.2020

Temat: Dekoracje na różne święta – Boże Narodzenie.

Zadania do wykonania:

Wykonaj 2 prace o tematyce bożonarodzeniowej.

Zad.1:  Praca plastyczna związana z tematyką świąt (dowolna kompozycja) w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, kolaż. (wykonana na kartce z bloku)

Zad.2: Forma przestrzenna (stojąca lub wisząca): stroik, bombka, gwiazdy itp.

Wykorzystaj w pracy różnorodne materiały plastyczne i dekoracje według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 16.12.2020

 

Muzyka

03.12.2020

Temat: Style muzyki rozrywkowej – prezentacja multimedialna.

Podręcznik str. 42 -45.

Zadanie:

W nawiązaniu do tematu z lekcji poprzedniej wykonaj prezentację multimedialną na temat trzech wybranych przez siebie stylów muzyki rozrywkowej.

Termin wykonania: 17.12.2020

 

Religia

01.12.20r  wtorek

Temat nr  21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45        -katechizm strona 50/51

Temat : Rozłam w narodzie wybranym.

Ćw.1- napisz, co oznaczają słowa : ,,podział”, ,,rozłam”

Ćw.2- na podstawie Pisma Świętego , napisz co było bezpośrednią przyczyną podziału królestwa Salomona-            katechizm str. 50

Ćw. 3- na podstawie tekstu KKK – katechizm str.51 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wykorzystując wiadomości zdobyte na katechezie , napisz, co to znaczy czuwać.

Ćw.5- zmieniamy– zrobimy na teams

03.12.20r czwartek

Temat nr  22  zeszyt ćwiczeń strona 46/47        -katechizm strona 52/53

Temat : Prorocy w zbawczym planie Boga.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2-na podstawie fragmentów Pisma Świętego -katechizm str. 52 , napisz krótkie informacje o prorokach.

Ćw. 3- prorok mówił w imieniu Boga. Korzystając z podręcznika  i zdobytych wiadomości, napisz jakie z            zadania miał prorok

Ćw.4-korzystając z tekstu KKK katechizm str.53, napisz, w jaki sposób Bóg przygotował ludzi na spotkanie ze             swoim Synem -Jezusem Chrystusem.

Ćw.5-Bóg wzywa nas, aby nasze życie było świadectwem dla innych. Ułóż hasło zachęcające człowieka, aby             był świadkiem Chrystusa

Do zapamiętania  – książka strona 52

-PROROK

 

Wdż  

02.12.2020r.

Temat:Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).

Polecam filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=MbPP7ds9Ay8

https://www.youtube.com/watch?v=XmdCYKvWONE

Życzę miłego oglądania.