Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11-04.12.2020

KLASA  7c

 

Przedmiot – język polski

30 XI, 1 XII Temat: Projekcja filmu „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”.

Do obejrzenia film, na kolejnej lekcji omówimy problematykę.

Dyskusja o problemach młodzieży zaprezentowanych w filmie;

- mój własny wybór;

- jaką wybrać szkołę i przyszły zawód?

-co to znaczy dziś „carpe diem”?

- jak funkcjonuje szkoła we współczesnych czasach?

1 XII Temat:  Recenzja filmu.

 1. Przypomnienie zasad redagowania recenzji.
 2. Omówienie problematyki obejrzanego filmu.
 3. Redagowanie recenzji.

3 XII Temat:  Charyzmatyczny nauczyciel – na podst. fragm.  powieści  N. Kleinbaum.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 102 – 105.
 2. Jak napisać opinię o kimś? ( zasady str. 106 ).
 3. Pisemnie ćw. 10 str. 106.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 57 – 59.

4 XII Temat:  Karol Dickens  – „Opowieść wigilijna” – wstępne informacje o utworze.

 1. Biografia autora.
 2. Wrażenia po lekturze.
 3. Czas akcji

a)     Czas realny - ………………………………

b)     Czas fantastyczny - ……………………..

 1. Miejsca wydarzeń

- bez ingerencji duchów - ………………………..

- w czasie nocnej wędrówki z duchami - …………………………

     5. Bohaterowie:

       a) postacie realne:  …………………..

       b) postacie fantastyczne: ……………………

     6.  Wydarzenia w utworze.

 

Język angielski

data: 01.12.20r.

Temat:  Doskonalimy nasze umiejętności językowe z rozdziału numer 7.

data: 02.12.20r.

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału numer 7.

data: 04.12.20r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości z rozdziału numer 7.

 

Język niemiecki

Data : 1.12.2020.

Temat: Was machst du gern?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 34, Zeszyt ćwiczeń str. 38

Data : 3.12.2020.

Temat: Was magst du?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 35, Zeszyt ćwiczeń str. 39

 

Historia

Zaczynamy nowy rozdział. Rozdział IV Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

Data: 30.12.2020

Temat: Powstanie styczniowe 1863-1864

Podręcznik strony: 100-105

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Ziemie polskie przed wybuchem powstania.
 2. Przyczyny wybuchu powstania.
 3. Rola Aleksandra Wielopolskiego w administrowaniu Królestwem Polskim i ogłoszeniu branki.
 4. Wybuch powstania 22 stycznia 1863. Dyktator powstania Ludwik Mierosławski oraz konspiracyjne państwo polskie.
 5. Przebieg walk – wojna partyzancka.
 6. Upadek powstania, aresztowanie Romualda Traugutta.
 7. Ukaz o uwłaszczeniu chłopów z 2 marca 1864 roku wydany przez cara Aleksandra II.

Data: 01.12.2020

Temat: Po powstaniu styczniowym

Podręcznik strony: 106-111

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Represje Rosjan wobec Polaków po upadku powstania styczniowego
 2. Intensywna rusyfikacja na terenie Kraju Przywiślańskiego
 3. Represje wobec kościoła katolickiego i unickiego
 4. Germanizacja i kulturkampf w zaborze pruskim
 5. Antypolska polityka władz niemieckich

a)     Rugi pruskie 1885

b)     Komisja Kolonizacyjna 1886

c)      Nowela osadnicza 1904 zabraniająca stawiania budynków bez zgody władz

d)     Ustawa kagańcowa zabraniająca nauki i używania języka polskiego 1900

 1. Strajk polskich dzieci we Wrześni
 2. Sprawa z wozem Drzymały, zjednoczenie się Polaków do walki z antypolską polityką Niemiec.
 3. Autonomia galicyjska w zaborze austriackim (Austro-Węgry).
 4. Postawy Polaków wobec polityki zaborców

 

Matematyka

30.11.2020

Temat: Trójkąty- zadania.

Lekcje na Microsoft Teams.

01.12.2020

Temat: Przystawanie trójkątów.

Podręcznik strona 114-116, zadania 1,2 str. 117. Lekcje na Microsoft Teams.

02.12.2020

Temat: Przystawanie trójkątów - zadania.

Podręcznik zad.3,4 strona117.  Lekcje na Microsoft Teams.

03.12.2020

Temat: Czworokąty - rodzaje, własności.

Podręcznik strona 119-120, zadania 1-4 strona 121. Lekcje na Microsoft Teams.

04.12.2020

Temat: Czworokąty - zadania.

Podręcznik - zadania 5-13 strona 121-123. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

30.11.2020

Temat: Mapa polityczna Europy

Podręcznik str. 90-91

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Państwa Europy

2. Zmiany na mapie politycznej Europy

3. Klasyfikacje krajów Europy

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

02.12.2020

Temat: Podział administracyjny Polski

Podręcznik str. 92

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Stopnie podziału administracyjnego kraju

2. Organy samorządowe na szczeblach podziału administracyjnego.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

02.12.2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – układ krwiomośny.

Temat z podręcznika str. 112-113.

Zadania z podręcznika 1,2,3,4,5 str. 115-116

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6 do tego tematu lekcji str. 59-60 

Przygotowujemy się do sprawdzianu – układ krwionośny.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

04.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – układ krwiomośny.

Test on- line.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

03.12.2020r.

04.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – nukleony i elektrony (2 godz . lekcyjne)

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

https://www.youtube.com/watch?v=OHvLng0Ispw

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Proszę  napisać notatkę w zeszycie – Zapamiętaj str. 90 wszystkie nowe pojęcia.

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 30.11.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o właściwościach i budowie materii.

Proszę zapoznać się z treścią Powtórzenie str. 83. Następnie rozwiązać  Test 1 str. 84.

Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data  3.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – właściwości i budowa materii.

 

Informatyka

02.12.2020

Temat: Porządkowanie i ochrona dokumentów.

Podręcznik strona 62-68.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

30.11.2020

Temat: Dekoracje na różne święta – Boże Narodzenie.

Zadania do wykonania:

Wykonaj 2 prace o tematyce bożonarodzeniowej.

Zad.1:  Praca plastyczna związana z tematyką świąt (dowolna kompozycja) w dowolnej technice plastycznej: malarstwo, rysunek, kolaż. (wykonana na kartce z bloku)

Zad.2: Forma przestrzenna (stojąca lub wisząca): stroik, bombka, gwiazdy itp.

Wykorzystaj w pracy różnorodne materiały plastyczne i dekoracje według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 16.12.2020

 

Muzyka

03.12.2020

Temat: Style muzyki rozrywkowej – prezentacja multimedialna.

Podręcznik str. 42 -45.

Zadanie:

W nawiązaniu do tematu z lekcji poprzedniej wykonaj prezentację multimedialną na temat trzech wybranych przez siebie stylów muzyki rozrywkowej.

Termin wykonania: 17.12.2020

 

Religia

02.12.20r środa

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 48/49

Temat : Król Salomon obdarzony Bożą mądrością.

Ćw.1- wpisz określenia odnoszące się do słowa mądrość.

Ćw.2- korzystając z Pisma Świętego, zapisz w ramce tekst-katechizm str.48

Ćw. 3- na podstawie tekstów Pisma Świętego zamieszczonych w podręczniku, dokończ zdania -katechizm  str.49

Ćw.4-na postawie wiadomości zdobytych na katechezie , napisz, co charakteryzowało rządy Salomona- można skorzystać z katechizmu str.49

Ćw.5 -sformułuj i zapisz trzy maksymy na temat mądrości.

04.12.20r  piątek

Temat nr  21  zeszyt ćwiczeń strona 44/45 -katechizm strona 50/51

Temat : Rozłam w narodzie wybranym.

Ćw.1- napisz, co oznaczają słowa : ,,podział”, ,,rozłam”

Ćw.2- na podstawie Pisma Świętego , napisz co było bezpośrednią przyczyną podziału królestwa Salomona-   katechizm str. 50

Ćw. 3- na podstawie tekstu KKK – katechizm str.51 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wykorzystując wiadomości zdobyte na katechezie , napisz, co to znaczy czuwać.

Ćw.5- zmieniamy– zrobimy na teams