Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11.-04.12.2020

KLASA  8a

 

Język polski

30.11. – 1.12.2020r.

Temat: Szkoła pod zaborami - Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.

Przygotowujemy i prezentujemy informacje według poniższych punktów.

1. Sytuacja społeczeństwa polskiego po powstaniu styczniowym.

2. Postawy członków polskiej społeczności wobec działań zaborców.

3.  Metody rusyfikacji przedstawione w powieści – karta pracy nr 4.

4. Skutki zabiegów rusyfikacyjnych.

5. Sposoby walki z rusyfikacją przedstawione w utworze.

2 – 3.12.2020r.

Temat:  Projekcja filmu Syzyfowe prace w reżyserii Pawła Komorowskiego.

Lepsza książka czy film? Przedstaw swoją opinię na ten temat.

4.12.2020r.

Temat: Test podsumowujący z lektury Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.

 

Język angielski

data: 01.12.20r.

Temat:  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału numer 4.

data: 02.12.20r.

Temat:  Sprawdzian leksykalny z rozdziału numer 4.

data: 03.12.20r.

Temat:  Doskonalimy nasze umiejętności do egzaminu ósmoklasisty.

 

Język niemiecki

Data : 30.11.2020.

Temat: Das kann ich schon.

Powtórzenie materiału. Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 28,30

Data : 2.12.2020.

Temat: Teste dich selbst.

Przygotowanie do testu.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 29,31

 

Historia

Rozpoczynamy nowy Rozdział III      Świat po II wojnie światowej

Data: 30.11.2020 klasa VIII A

Temat: Powojenny podział świata

Podręcznik strony: 102-107

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w E-Teams.

Zapis punktów:

 1. Skutki II wojny światowej
 2. Zniszczenia, straty materialne i demograficzne
 3. Głód, niedożywienie i choroby w okresie tuż po wojnie
 4. Duża ilość przesiedlonych ludzi w Europie i na świecie skutkiem powojennych zmian granic i polityki przesiedleń
 5. Plan Marshalla
 6. Nowi liderzy światowej polityki – układ dwubiegunowy – Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki
 7. Mapa Europy po 1945 – nowe granice i nowe państwa, strona 103
 8. Konferencja w Poczdamie – reparacje wojenne
 9. Procesy norymberskie – Norymberga – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy
 10. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego oraz stanowisko sekretarza generalnego 26 czerwca 1945
 11. Okupacja Niemiec, podział na 4 strefy okupacyjne
 12. Zasada czterech D, denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji, demokratyzacji Niemiec

Data: 04.12.2020

Temat: Początek zimnej wojny

Podręcznik strony 108-113

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w E-Teams.

Zapis punktów:

 1. Ekspansja komunizmu w Europie.
 2. Państwa Europy środkowo-wschodniej w sowieckiej strefie wpływów
 3. Przejmowanie władzy przez komunistów w kolejnych krajach graniczących z ZSRS
 4. Doktryna Trumana
 5. Przemówienie Winstona Churchilla w Fulton. Użycie przez niego stwierdzenia o żelaznej kurtynie dzielącej Europę
 6. Początek zimnej wojny
 7. Kryzys berliński. Blokada Berlina przez ZSRS oraz przełamanie blokady przez lotnictwo USA.
 8. Powstanie NATO
 9. Powstanie dwóch państw niemieckich NRD i RFN
 10. Budowa muru berlińskiego i drugi kryzys berliński

 

Matematyka

30.11.2020

Temat: Wysokość trójkąta równobocznego- rozwiązywanie zadań.

Podręcznik strona 94, zadania 5-9 strona 95,96. Lekcja na Microsoft Teams.

01, 02.12.2020

Temat: Trójkąty o kątach 90o, 45o, 45o oraz 90o, 30o, 60o- rozwiązywanie zadań.

Podręcznik strona 97-98, zadania 1-4 strona 99 oraz 5-10 strona 100. Lekcja na Microsoft Teams.

03, 04.12.2020

Temat: Odcinek w układzie współrzędnych.

Podręcznik strona 102-103, zadania 1-5 strona 104. Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

01.12.2020

Temat: Rolnictwo Afryki

Podręcznik str. 71 – 76

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1.Warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa.

2.Typy rolnictwa Afryki.

3. Uprawy i hodowla na kontynencie.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

Zaczynamy II dział: „Ewolucja życia”.

04.12.2020r.

Temat: Ewolucja  jej dowody.   

Temat z podręcznika str. 53-59.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 58

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 32-33.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/ewolucja-i-jej-dowody/DpPCQ3cXW

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

01.12.2020r.

Temat: Reakcje zobojętniania.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-zobojetniania/DhCMjRGSF

https://www.youtube.com/watch?v=mQPgyUp5S7c

https://www.youtube.com/watch?v=7VAbq7O2d2k

Temat w podręczniku str. 69-72

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Definicja reakcji zobojętniania – str. 72

2. Ogólne równanie reakcji zobojętniania.  – str. 70

3. Przykłady reakcji zobojętniania. ( przykłady podczas lekcji )

Rozwiązujemy zadanie 3  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 72.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

04.12.2020r.

Temat: Reakcje metali z kwasami.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=i1SJZawJqaw     oglądamy od 1min 45 sek.

https://epodreczniki.pl/a/otrzymywanie-soli-w-reakcji-kwasow-z-metalami/DXnVyuj61

Temat w podręczniku str. 73-76

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Ogólne równanie reakcji metali z kwasami.  – str. 74

2. Analiza szeregu aktywności metali – str 75

3. Przykłady reakcji metali z kwasami - ( przykłady podczas lekcji ).

Rozwiązujemy zadanie 1,4  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 76.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 30.11.2020

Temat:  Praca i moc prądu elektrycznego.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=cn1r_4kvJv8

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 93 - 98. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 100) a następnie rozwiązać zadania 1, 2  str. 101.

Data 4.12.2020

Temat: Praca i moc prądu elektrycznego – rozwiązywanie zadań.

Proszę rozwiązać zadania 3, 4  str. 101 oraz zad. 6, 7 str. 92. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

02.12.2020

Temat: Algorytmy porządkowania w języku C++

Podręcznik str. 60 - 63

Proszę zapoznać się z tematem

Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 7/61. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

02.12.2020 r.

Temat:  Obywatele a organy samorządu.( podręcznik str.  82-85)

Lekcja na Microsoft Teams.

03.12.2020 r

Temat:   Społeczność lokalna i regionalna - powtórzenie.( podręcznik str.  88-89)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 01.12.2020.

Temat: Tamowanie krwotoków.

 

Religia

24.11.20r  wtorek

Temat nr  19  zeszyt ćwiczeń strona 40/41       -katechizm strona 44/45

Temat : Dar przebaczenia – pokuta i pojednanie.

Ćw.1-korzystając z podręcznika wyjaśnij pojęcie: ,,pokuta i pojednanie”str. 44

 Ćw.2 –odszukaj w podręczniku fragment Pisma Świętego str. 44 mówiący o wydarzeniu przekazania             Apostołom przez Pana Jezusa władzy odpuszczania grzechów i zapisz go w ramce.

Ćw.3- w oparciu o tekst KKK -katechizm str.45 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wpisz jakie skutki duchowe przynosi sakrament pokuty- skorzystaj z fragmentu KKK , katechizm str. 45

 Ćw. 5- NIE

03.12.20r czwartek

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 46/47

Temat : Stanąć w prawdzie-warunki sakramentu pokuty i pojednania.

Ćw.1-wymień pięć warunków sakramentu pokuty.

 Ćw.2-odszukaj fragment Pisma Świętego i zapisz jego treść w ramce- katechizm str.47

 Ćw.3 –korzystając z fragmentu KKK  1450 katechizm str. 47, wpisz brakujące słowa.

 Ćw.4– uzupełnij, dlaczego tak ważne jest przygotowanie się do sakramentu pokuty.

Ćw.5- napisz kilka pytań do rachunku sumienia. Można skorzystać z waszego modlitewnika (książeczki)