Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

30.11-4.12

Zdalne nauczanie 30.11.-04.12.2020

KLASA  8b

 

Język polski

30.11. – 1.12.2020r.

Temat: Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Charakterystyka bohaterów książki Kamienie na szaniec.

Czytamy fragmenty lektury i notujemy najważniejsze informacje o postaciach. W notatce należy uwzględnić informację ogólną zamieszczoną w uwagach autora, wygląd oraz charakterystykę postaci. Następnie wyjaśniamy, na czym polega wyjątkowość pokolenia, do którego należeli bohaterowie Kamieni na szaniec. Zwracamy uwagę na to, ile mieli lat, gdy wybuchła wojna, z jakimi dylematami moralnymi musieli się zmierzyć, co się stało z ich marzeniami.

2– 3.12.2020r.

Temat:  Projekcja filmu Kamienie na szaniec w reżyserii Roberta Glińskiego.

Lepsza książka czy film? Przedstaw swoją opinię na ten temat.

4.12.2020r.

Temat: Test podsumowujący z lektury Kamienie na szaniec .

 

Język angielski

data: 30.11.20r.

Temat: Poznane czasowniki modalne - ćwiczenia.

data: 01.12.20r.

Temat:  Czasownik z  –ing, bezokolicznik z „to” czy niepełny bezokolicznik? – ćwiczenia.

data: 02.12.20r.

Temat: Na finale Super Bowl futbolu amerykańskiego.

 

Język niemiecki

Data : 3.12.2020.

Temat: Das kann ich schon.

Powtórzenie materiału. Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 28,30

Data : 4.12.2020.

Temat: Teste dich selbst.

Przygotowanie do testu.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 29,31

 

Historia

Data: 02.12.2020 klasa VIII B

Temat: Powtórzenie wiadomości z rodziału II Polacy podczas II wojny światowe

Lekcja powtórzeniowa. Uczniów obowiązuje przygotowanie wiedzy z całego działu. Nauczyciel już w piątek 27 listopada 2020 na lekcji poda sposób pracy z uczniami  w celu sprawdzenia wiedzy uczniów.  Szczegółowe informacje zostaną podane w czat w E-Teams w komunikacie dla klasy oraz poprzez Messenger na koncie klasy Historia VIII B

 

Data: 04.12.2020 klasa VIII B

Rozpoczynamy nowy Rozdział III      Świat po II wojnie światowej

Temat: Powojenny podział świata

Podręcznik strony: 102-107

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Sposób pracy z uczniami zostanie podany przez komunikator Messenger oraz czat w E-Teams.

Zapis punktów:

 1. Skutki II wojny światowej
 2. Zniszczenia, straty materialne i demograficzne
 3. Głód, niedożywienie i choroby w okresie tuż po wojnie
 4. Duża ilość przesiedlonych ludzi w Europie i na świecie skutkiem powojennych zmian granic i polityki przesiedleń
 5. Plan Marshalla
 6. Nowi liderzy światowej polityki – układ dwubiegunowy – Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki
 7. Mapa Europy po 1945 – nowe granice i nowe państwa, strona 103
 8. Konferencja w Poczdamie – reparacje wojenne
 9. Procesy norymberskie – Norymberga – Międzynarodowy Trybunał Wojskowy
 10. Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej Rady Bezpieczeństwa, Zgromadzenia Ogólnego oraz stanowisko sekretarza generalnego 26 czerwca 1945
 11. Okupacja Niemiec, podział na 4 strefy okupacyjne
 12. Zasada czterech D, denazyfikacji, demilitaryzacji, dekartelizacji, demokratyzacji Niemiec

 

Matematyka

30.11.2020r.

Temat: Omówienie zadań ze sprawdzianu.

Lekcja na Teams.

01.12.2020r.

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa.

Lekcja na Teams.

02.12.2020r.

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- zastosowanie w zadaniach tekstowych.

Lekcja na Teams.

03.12.2020r.

Temat: Twierdzenie Pitagorasa- rozwiazywanie zadań.

Lekcja na Teams.

04.12.2020r.

Temat: Przekątna kwadratu.

Lekcja na Teams.

 

Geografia

02.12.2020

Temat: Środowisko przyrodnicze Afryki

Podręcznik str. 64 – 70

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Afryki.

2. Ukształtowanie powierzchni kontynentu.

3. Wody powierzchniowe w Afryce.

4. Czynniki decydujące o klimacie Afryki.

5. Cyrkulacja pasatowa na kontynencie.

6. Strefy klimatyczne i roślinne Afryki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

01.12.2020r.

Temat:  Sprawdzian wiadomości – genetyka.

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

30.11.2020r.

Temat: Reakcje zobojętniania.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://epodreczniki.pl/a/reakcja-zobojetniania/DhCMjRGSF

https://www.youtube.com/watch?v=mQPgyUp5S7c

https://www.youtube.com/watch?v=7VAbq7O2d2k

Temat w podręczniku str. 69-72

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Definicja reakcji zobojętniania – str. 72

2. Ogólne równanie reakcji zobojętniania.  – str. 70

3. Przykłady reakcji zobojętniania. ( przykłady podczas lekcji )

Rozwiązujemy zadanie 3  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 72.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

03.12.2020r.

Temat: Reakcje metali z kwasami.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=i1SJZawJqaw     oglądamy od 1min 45 sek.

https://epodreczniki.pl/a/otrzymywanie-soli-w-reakcji-kwasow-z-metalami/DXnVyuj61

Temat w podręczniku str. 73-76

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów - należy je rozwinąć.

1. Ogólne równanie reakcji metali z kwasami.  – str. 74

2. Analiza szeregu aktywności metali – str 75

3. Przykłady reakcji metali z kwasami - ( przykłady podczas lekcji ).

Rozwiązujemy zadanie 1,4  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 76.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej  Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 3.12.2020

Temat:  Praca i moc prądu elektrycznego.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=cn1r_4kvJv8

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 93 - 98. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 100) a następnie rozwiązać zadania 1, 2  str. 101.

Data 4.12.2020

Temat: Praca i moc prądu elektrycznego – rozwiązywanie zadań.

Proszę rozwiązać zadania 3, 4  str. 101 oraz zad. 6, 7 str. 92. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

04.12.2020

Temat: Algorytmy wyszukiwania w języku C++

Podręcznik str.64-65

Proszę zapoznać się z tematem. Podczas zajęć wykonamy ćwiczenie 9/65. Po wykonaniu program zapisujecie na swoich komputerach.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

30.11.2020 r.

Temat:   Społeczność lokalna i regionalna - powtórzenie.( podręcznik str.  88-89)

Lekcja na Microsoft Teams.

01.12.2020 r

Temat: :   Społeczność lokalna i regionalna – test.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 03.12.2020.

Temat: Tamowanie krwotoków.

 

Religia

24.11.20r  wtorek

Temat nr  19  zeszyt ćwiczeń strona 40/41       -katechizm strona 44/45

Temat : Dar przebaczenia – pokuta i pojednanie.

Ćw.1-korzystając z podręcznika wyjaśnij pojęcie: ,,pokuta i pojednanie”str. 44

 Ćw.2 –odszukaj w podręczniku fragment Pisma Świętego str. 44 mówiący o wydarzeniu przekazania  Apostołom przez Pana Jezusa władzy odpuszczania grzechów i zapisz go w ramce.

Ćw.3- w oparciu o tekst KKK -katechizm str.45 odpowiedz na pytania.

Ćw.4-wpisz jakie skutki duchowe przynosi sakrament pokuty- skorzystaj z fragmentu KKK , katechizm str. 45

 Ćw. 5- NIE

03.12.20r czwartek

Temat nr  20  zeszyt ćwiczeń strona 42/43       -katechizm strona 46/47

Temat : Stanąć w prawdzie-warunki sakramentu pokuty i pojednania.

Ćw.1-wymień pięć warunków sakramentu pokuty.

 Ćw.2-odszukaj fragment Pisma Świętego i zapisz jego treść w ramce- katechizm str.47

 Ćw.3 –korzystając z fragmentu KKK  1450 katechizm str. 47, wpisz brakujące słowa.

 Ćw.4– uzupełnij, dlaczego tak ważne jest przygotowanie się do sakramentu pokuty.

Ćw.5- napisz kilka pytań do rachunku sumienia. Można skorzystać z waszego modlitewnika (książeczki)