Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

 V   TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY  I                           

  od 07.12 do 11.12.2020r.

-wychowawca Karolina Jurys

 

Poniedziałek 07.12.2020

Zadanie 1. Wysłuchanie wiersza „ Sójka” czytanego przez nauczyciela- str.40-41 w podręczniku.

Zadanie 2.  Wykonaj ćwiczenia z ćwiczeniówki do języka polskiego ze str. 36- 37.

Zadanie 3. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki do matematyki str. 44-45.

 

Wtorek  08.12.2020

Zadanie 1. Wykonaj zadania z matematyki ze str. 46- 47

Zadanie 2. Wysłuchaj czytanki pt. „ Coś do przytulania”- czytanej przez nauczyciela.

Zadanie 3. Wykonaj ćwiczenia ze str. 42- 43 2 ćwiczeniówce do języka polskiego.

 

Środa 09.12.2020

Poznajemy cyfrę 9

Zadanie 1. Zapoznanie się z cyfrą 9 w podręczniku do matematyki na str.98-99.

Zadanie 2. Wykonaj zadania w ćwiczeniówce do matematyki str. 48, 49, 50.

Zadanie 3. Naucz się pięknie czytać czytankę z literką P- str.96 w ćwiczeniówce.

 

Czwartek 10.12.2020

Poznajemy literkę N, n

Zadanie 1. Zapoznanie się z czytanką – str. 48 w podręczniku.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia w ćwiczeniówce do języka polskiego- str.44,45.

Zadanie 3.  Wpisz do zeszytu literkę n, N.

Zadanie 4.  Wykonaj zadanie 6 i 7 ze str. 51 w ćwiczeniówce do matematyki.

 

Piątek 11.12.2020

Zadanie 1 Wysłuchaj tekstu czytanego przez nauczyciela pt. „ Nasi ulubieńcy” str. 50-51 w podręczniku.

Zadanie 2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 46, 47 z ćwiczeniówki do języka polskiego.

Zadanie 3. Wykonaj zadania z ćwiczeniówki do matematyki ze str. 54- 55 i 56.

 

Edukacja: język angielski

Data: 09.12.20

Temat: My house – nazwy mebli.

-sprawdzenie pracy domowej, ćwicz. 2, str.15, ćwiczeniówka, mówienie wg wzoru, np. This is the door. It’s blue., odsłuchanie piosenki;

- poznajemy słownictwo oznaczające nazwy mebli (podręcznik, str.26, 27, górna część stron) słuchamy nagrania, powtarzamy za głosem;

- ćwiczenie 1, podręcznik, str. 26, rozpoznajemy nazwy mebli na obrazkach a,b,c,d i łączymy je w pary z odpowiednimi liczbami 1,2,3,4;

- ćwiczenie3, str. 16, ćwiczeniówka.

Praca domowa: rysujemy w zeszycie meble w wybranym przez siebie kolorze, podpisujemy je wg wzoru,( np. a yellow table) i uczymy się o nich mówić, pełnymi zdaniami,(np. This is my table. It’s yellow).

Data: 11.12.20

Temat: Where’s Woody? – przyimki miejsca in, on.

-sprawdzenie pracy domowej, opowiadanie o meblach narysowanych w zeszycie;

- zabawa w parach, utrwalanie nowego słownictwa, (nazwy mebli, mówienie na przemian: jedno dziecko podaje nazwę po polsku, drugie odpowiednik angielski i odwrotnie);

- ćwicz. 2, str. 27, podręcznik, opisywanie obrazka, nauczyciel odpowiada na pytania dzieci, Where’s Woody?, zwrócenie uwagi na przyimki miejsca in, on i ich polskie odpowiedniki (in – w, on – na).

Praca domowa: narysuj Frostiego na łóżku i Erlinę w szafie na ubrania (szafa na ubrania – wardrobe), naucz się o nich mówić, tak jak na lekcji.

 

Religia

08.12.20r wtorek

Katecheza nr 18       - katechizm strona 44/45

Temat: Niedziela dniem świętym

1. Pokoloruj obrazek str.45

2. Pokoloruj litery i powiedz, jak brzmi trzecie przykazanie Boże.

3. Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Oto jest dzień   ‘’książka strona 45

03.12.20r czwartek

Katecheza nr 19       - katechizm strona 48/49

Temat: Bóg miłosiernym Ojcem

1.Pokoloruj rysunek str 49