Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Plan pracy dla klasy II b

Od 07.12.2020r. Do 11.12.2020r.

Edukacja Zintegrowana

 

Poniedziałek 07.12.2020r.

1. Z Gwiazdą Betlejemską – podręcznik do j. polskiego str. 48 – zapoznanie się z: wierszem „Świąteczne miasteczko”, ilustracją, informacjami dotyczącymi stopniowania przymiotników.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 str. 46, 47, 48.

2. Odejmuję liczby jednocyfrowe od liczb dwucyfrowych – podręcznik do matematyki str. 73 – analiza sposobu odejmowania, rozwiązywanie zadań.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3 str. 68.

 

Wtorek 08.12.2020r.

1. Święto Światła -  podręcznik do j. polskiego str. 49-53 – zapoznanie się z: tekstem „Święto Łucji”, informacjami o święcie światła, zasadą ortograficzną (pisanie rz po spółgłoskach). Formułowanie wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 str. 49, 50, 51, 52.

2. Ważę różne produkty -  podręcznik do matematyki str. 74, 75 – przypomnienie jednostki wagi, zamiana kilograma na dekagramy i gramy, analiza informacji i zadań.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3 str. 69.

 

Środa 09.12.2020r.

1. Świeć, Gwiazdeczko! - podręcznik do j. polskiego str. 54, 55 – zapoznanie się z informacjami o naturalnych i sztucznych źródłach światła; budowanie wypowiedzi ustnych o tym jak było kiedyś.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 str. 53, 54.

2. Rozwiązuje zadania na obliczenia wagowe – podręcznik do matematyki str. 76 – analiza i rozwiązywanie zadań na obliczenia wagowe.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 70, 71.

 

Czwartek 10.12.2020r.

1.  Cykl wychowawczy – Prezent od serca - podręcznik do j. polskiego str. 56, 57 – zapoznanie się z tekstem „Prezent od serca”, formułowanie odpowiedzi na pytania, przysłowia i zwroty zawierające wyraz serce.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 55, 56.

2. Dopełniam liczby dwucyfrowe do dziesiątek – podręcznik do matematyki str. 77 – zapoznanie się ze sposobami dopełniania, obliczenia pamięciowe, analiza zadań.

 

Piątek 11.12.2020r.

1. Każdy dla każdego - podręcznik do j. polskiego str. 58, 59 – praca z tekstem inscenizacji.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2 str. 57.

2. Dopełniam liczby dwucyfrowe do dziesiątek c. d. - praca z ćwiczeniówką.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2 str. 72.

 

Edukacja: język angielski

Data: 09.12.20

Temat: Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

- sprawdzenie umiejętności czytania lub opowiadania;

- ćwiczenie 2, str. 27, podręcznik – do słuchania, w zeszycie zapisujemy przy literkach odpowiednie nazwy prezentów;

- dyktando rysunkowe: np. Draw (narysuj) a red triangle (rysowanie figur geometrycznych w kolorach.

Praca domowa: Znajdź partnera do zabawy p.t. „Guess the shape game” (wzór, ćw. 3, str.27, podręcznik, zabawa bez pisania, w formie ustnej, oprócz kształtów można rysować na plecach prezenty, których nazwy dzieci znają).

Data: 11.12.20

Temat: My body – nazwy części ciała.                            

- pisemne sprawdzenie znajomości słownictwa, oznaczającego nazwy figur geometrycznych, nazwy prezentów oraz konstrukcji zdaniowej How old are you?;

- poznajemy słownictwo oznaczające części ciała (podręcznik, str.28, 29, górna część stron) słuchamy nagrania, powtarzamy za głosem;

- rysowanie obrazków z częściami ciała i podpisywanie.

Praca domowa: ćwiczenie 1, str.14, ćwiczeniówka, przyswajamy nowe słownictwo.

 

Religia

07.12.20r poniedziałek

Katecheza nr 25   zeszyt ćwiczeń strona 52/53  -- katechizm strona 58/57

Temat: Pan Jezu okazuje swoją moc- cudowny połów ryb.

Przeczytaj Łk 5,4-7

Obfity połów

4 Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 5 A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 6 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 7 Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 8 Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». 9 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 10 jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». 11 I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Odsłuchaj

https://www.biblijni.pl/Łk,5,4-11

Ćw. 1- zastanów się kto wypowiedział te słowa.

Ćw.2- zastanów się, co ci pomaga iść za Panem Jezusem! Odpowiedzi wpisz w stopy.

Ćw.3- ZMIENIAMY

Wytnijcie rybki i wklejcie w takiej kolejności aby utworzyły zdanie związane z cudem obfitego połowu ryb. Załącznik

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Nie bój się wypłyń na głebię‘’książka strona 58

10.12.20r czwartek

Katecheza nr 26  zeszyt ćwiczeń strona 54/55       -- katechizm strona 60/61

Temat: Pan Jezus uzdrawia chorych.

Przeczytaj J 9,1-12
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

9,1  przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 2 Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» 3 Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże. 4 1 Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. 5 Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata». 6 To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, 7 i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam2» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. 8 A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 9 Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». 10 Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?» 11 On odpowiedział: «Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». 12 Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» On odrzekł: «Nie wiem».

Ćw.1-wybierz słowa, które kojarzą się z chorobą. Połącz za pomocą strzałek.

Ćw.2 -napisz ci Pan Jezus uczynił dla niewidomego .

Pan Jezus uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. Niewidomy obmył się w sadzawce i wrócił widząc

Ćw.2 -Pokoloruj obrazek i nadaj tytuł.

Ćw.3- ZMIENIAMY

Wytnijcie oczy i wklejcie w takiej kolejności aby utworzyły zdanie związane z cudem uzdrowienia chorego. Załącznik

Dla chętnych do zaśpiewania piosenka z wykorzystaniem yt ,,Dotknij Panie moich oczu ‘’książka strona 60