Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3a

 

PONIEDZIAŁEK  7.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na s.52-53 w podręczniku.

Zapisz temat w zeszycie: Serce z piernika.

Zadanie 2. Ćw. 1-6 s. 51-52 (z. ćw. z j. polskiego).

Zadanie 4. Zad. 1-4 s. 63 ( z. ćw.  matematyka).

 

WTOREK  8.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.54-55.

Zadanie 2. Zapisz temat: Zagrożone gatunki zwierząt.  Rozwiąż ćw. 1-5 s.53-54 (z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad.1-3 z zeszytu ćw. do matematyki s.64.

 

ŚRODA 9.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.56-57.

Zadanie 2. Zapisz temat: Czekamy na zimę. Na kolorowo do zeszytu z języka polskiego wpisz definicję ogłoszenia.  Rozwiąż ćw. 1-2 s.55(z. ćw.)

Zadanie 3. W zeszycie wykonaj  ćw. 5 s. 67 z podręcznika.

Zadanie 3. Wykonaj zad. 1-5 z zeszytu ćw. do matematyki s.65.

CZWARTEK 26.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Dookoła Polski – wyspa Wolin. Zapoznaj się z tekstem na s.58-59 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 3-5 s. 56 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1-6 s. 66 ( z. ćw. matematyka).

 

PIĄTEK 27.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Dobre maniery i elegancja.

Zapoznaj się z tekstem na s.60-61 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 57-58  (z. ćw. - polski)

Zadanie 3. Zad. 1-3 s. 67 ( z. ćw. matematyka).

 

Edukacja: język angielski

Data: 09.12.20

Temat: At the toyshop – nazwy zabawek, zaimki wskazujące these/those.

 - sprawdzenie pracy domowej (prezentacja swojego drzewa genealogicznego);

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zabawek (podręcznik, górna część str. 29), powtarzamy za głosem z nagrania i wskazujemy odpowiednią zabawkę;

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- zapoznanie z zaimkami wskazującymi w liczbie mnogiej: these/those, analizowanie treści z zielonej ramki, podręcznik, str. 29, przepisanie informacji i przykładów do zeszytu;

- ćwiczenie 3, str. 29. i ćwiczenie 4,str.29 (podręcznik).

Praca domowa: ćwiczenie 1 i 2, str. 24. i ćwiczenie 3, str. 25 (ćwiczeniówka).

Data: 11.12.20

Temat: At the toyshop – praca z tekstem.

- sprawdzenie pracy domowej, str. 24 i 25, ćwiczeniówka;

- zabawa w parach, utrwalanie nowego słownictwa, (nazwy zabawek, mówienie na przemian: jedno dziecko podaje nazwę po polsku, drugie odpowiednik angielski i odwrotnie);

- przypomnienie, kiedy używamy zaimków wskazujących these /those, z podaniem swoich przykładów;

- słuchanie tekstu czytanki, zatrzymywanie po każdej scence, powtarzanie;

- słuchanie, ze zwróceniem uwagi na występowanie zaimków wskazujących these, those;

- wyszukiwanie w tekście zdań z zaimkami, przepisanie do zeszytu;

- ćwiczenie czytania.

Praca domowa: Uczymy się czytać i tłumaczyć.

 

Religia

01.12.20r wtorek

Katecheza nr 45  zeszyt ćwiczeń strona 92/93   - katechizm strona 104/105

Temat:Godne przyjmowanie Komunii Świętej.

Ćw.1- wykreśl co drugą literę, a dowiesz się, co jest potrzebne do godnego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii             Świętej.

Ćw. 2- odczytaj zaszyfrowanego SMS-a

Ćw.3- uzupełnij słowa modlitwy przed przyjęciem Komunii Świętej-katechizm str.105

Ćw.4- pamiętaj o przywitaniu Pana Jezusa słowami modlitwy po Komunii Świętej.

            Narysuj ozdobną ramkę wokół modlitwy. (Naucz  się tej modlitwy ustalimy termin)

10.12.20r czwartek

Katecheza nr 46  zeszyt ćwiczeń strona 94/95   - katechizm strona 106/107

Temat : Komunia Święta zjednoczeniem z Jezusem.

Ćw.1- odczytaj, jaki skarb ofiarował nam Pan Jezus.

Ćw. 2-uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm BÓG MÓWI str.106

Ćw.3- w płatki kwiatu wpisz dary, jakie otrzymujemy od Pana Jezusa przystępując do Komunii Świętej.

Ćw.4- ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Jezusowi za dar Komunii Świętej.