Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

TYGODNIOWY PLANER ZADAŃ DLA KLASY 3b

 

PONIEDZIAŁEK  7.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym na s.52-53 w podręczniku.

Zapisz temat w zeszycie: Serce z piernika.

Zadanie 2. Ćw. 1-6 s. 51-52 (z. ćw. z j. polskiego).

Zadanie 4. Zad. 1-4 s. 63 ( z. ćw.  matematyka).

 

WTOREK  8.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.54-55.

Zadanie 2. Zapisz temat: Zagrożone gatunki zwierząt.  Rozwiąż ćw. 1-5 s.53-54 (z. ćw.)

Zadanie 3. Wykonaj zad.1-3 z zeszytu ćw. do matematyki s.64.

 

ŚRODA 9.12.2020r.

Zadanie 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika na s.56-57.

Zadanie 2. Zapisz temat: Czekamy na zimę. Na kolorowo do zeszytu z języka polskiego wpisz definicję ogłoszenia.  Rozwiąż ćw. 1-2 s.55(z. ćw.)

Zadanie 3. W zeszycie wykonaj  ćw. 5 s. 67 z podręcznika.

Zadanie 3. Wykonaj zad. 1-5 z zeszytu ćw. do matematyki s.65.

 

CZWARTEK 26.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Dookoła Polski – wyspa Wolin. Zapoznaj się z tekstem na s.58-59 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 3-5 s. 56 (z. ćw.)

Zadanie 3. Zad. 1-6 s. 66 ( z. ćw. matematyka).

 

PIĄTEK 27.11.2020

Zadanie 1. Wpisz temat do zeszytu: Dobre maniery i elegancja.

Zapoznaj się z tekstem na s.60-61 w podręczniku.

Zadanie 2. Rozwiąż ćw. 1-5 s. 57-58  (z. ćw. - polski)

Zadanie 3. Zad. 1-3 s. 67 ( z. ćw. matematyka).

 

Edukacja: język angielski

Data: 09.12.20

Temat: At the toyshop – praca z tekstem.

- sprawdzenie pracy domowej, str. 24 i 25, ćwiczeniówka;

- zabawa w parach, utrwalanie nowego słownictwa, (nazwy zabawek, mówienie na przemian: jedno dziecko podaje nazwę po polsku, drugie odpowiednik angielski i odwrotnie);

- przypomnienie, kiedy używamy zaimków wskazujących these /those, z podaniem swoich przykładów;

- słuchanie tekstu czytanki, zatrzymywanie po każdej scence, powtarzanie;

- słuchanie, ze zwróceniem uwagi na występowanie zaimków wskazujących these, those;

- wyszukiwanie w tekście zdań z  zaimkami, przepisanie do zeszytu;

- ćwiczenie czytania.

Praca domowa: Uczymy się czytać i tłumaczyć.

Data: 11.12.20

Temat: Here are your presents – nazwy zabawek, c.d., liczba mnoga rzeczowników.

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zabawek (podręcznik, górna część str. 31), powtarzamy za głosem z nagrania i wskazujemy odpowiednią zabawkę;

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- zapoznanie ze sposobami tworzenia liczby mnogiej rzeczowników (najczęściej przez dodanie -s- , np. girl – girls, book – books, itd., oraz innymi sposobami. W celu poznania innych sposobów analizujemy tabelkę w zielonej ramce, podręcznik, str. 31, przepisanie przykładów do zeszytu;

- ćwiczenie 3, str. 31, pisemnie w zeszycie.

Praca domowa: ćwiczenie 1 i 2, str. 26 (ćwiczeniówka). Utwórz liczbę mnogą do podanych rzeczowników: story, fish, snake, fox, spiker, dress.

 

Religia

07.12.20r poniedziałek

Katecheza nr 44  zeszyt ćwiczeń strona 90/91   - katechizm strona 102/103

Temat:Pragniemy jedności i pokoju.

Ćw.1- napisz jaki dar zostawił nam Pan Jezus.

Ćw. 2- podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

Ćw.3- napisz , co według Jana Pawła II buduje pokój. Odpowiedzi poszukaj w liście Jana Pawła II do dzieci.

Ćw.4- wpisz brakujące słowa.

08.12.20r wtorek

Katecheza nr 45  zeszyt ćwiczeń strona 92/93   - katechizm strona 104/105

Temat:Godne przyjmowanie Komunii Świętej.

Ćw.1- wykreśl co drugą literę, a dowiesz się, co jest potrzebne do godnego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii   Świętej.

Ćw. 2- odczytaj zaszyfrowanego SMS-a

Ćw.3- uzupełnij słowa modlitwy przed przyjęciem Komunii Świętej-katechizm str.105

Ćw.4- pamiętaj o przywitaniu Pana Jezusa słowami modlitwy po Komunii Świętej.

            Narysuj ozdobną ramkę wokół modlitwy. (Naucz  się tej modlitwy ustalimy termin)